Jesper Boesen

Samverkanschef
Enheten för samverkan , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie doktor

Kontakt

Rum
Hd224
Telefon
Skype
jesper.boesen
Schema
Ändra din information

Forskning

Jesper är särskilt intresserad av hur de nationella proven i matematik påverkar och influerar lärare i deras praktik.

Bakgrund

Jesper är docent i matematik med inriktning didaktik vid Högskolan för lärande och kommunikation. Han är utbildad gymnasielärare i matematik och samhällskunskap. Han har tidigare arbetat vid institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå Universitet och PRIM-gruppen vid Lärarhögskolan i Stockholm. Har också arbetat som biträdande föreståndare vid NCM med särskilt ansvar för forskningsanknytning i matematikdidaktik. Under de senaste åren har han arbetat som föreståndare för CUL, Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, vid Göteborgs universitet.

 

För närvarande arbetar han som Samverkansansvarig vid HLK samt som forskningsmiljöledare för Praktiknära utbildningsforskning, PUF, Jönköping University.