Jesper Boesen

Samverkanschef
Enheten för samverkan , Högskolan för lärande och kommunikation
Vd-kansli , Högskolan för lärande och kommunikation
Docent i matematididaktik
Forskningsmiljöledare för PUF - Praktiknära utbildningsforskning

Forskning

Jesper är särskilt intresserad av hur de nationella proven i matematik påverkar och influerar lärare i deras praktik.

Bakgrund

Jesper är docent i matematik med inriktning didaktik vid Högskolan för lärande och kommunikation. Han är utbildad gymnasielärare i matematik och samhällskunskap. Han har tidigare arbetat vid institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå Universitet och PRIM-gruppen vid Lärarhögskolan i Stockholm. Har också arbetat som biträdande föreståndare vid NCM med särskilt ansvar för forskningsanknytning i matematikdidaktik. Under de senaste åren har han arbetat som föreståndare för CUL, Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, vid Göteborgs universitet.

 

För närvarande arbetar han som Samverkansansvarig vid HLK samt som forskningsmiljöledare för Praktiknära utbildningsforskning, PUF, Jönköping University.

Artikel

Boesen, J., Lithner, J., Palm, T. (2018). Assessing mathematical competencies: an analysis of Swedish national mathematics tests Scandinavian Journal of Educational Research, 62(1), 109-124. More information
Boesen, J., Helenius, O., Johansson, B. (2015). National-scale professional development in Sweden: theory, policy, practice ZDM - the International Journal on Mathematics Education, 47(1), 129-141. More information
Boesen, J., Helenius, O., Bergqvist, E., Bergqvist, T., Lithner, J., Palm, T., Palmberg, B. (2014). Developing mathematical competence: from the intended to the enacted curriculum Journal of Mathematical Behavior, 33, 72-87. More information
Palm, T., Boesen, J., Lithner, J. (2011). Mathematical reasoning requirements in Swedish upper secondary level assessments Mathematical Thinking and Learning, 13(3), 221-246. More information
Boesen, J., Lithner, J., Palm, T. (2010). The relation between types of assessment tasks and the mathematical reasoning students use Educational Studies in Mathematics, 75(1), 89-105. More information
Boesen, J., Helenius, O. (2009). Améliorer l’enseignement des mathématiques: Le cas de la Suède Revue internationale d'éducation Sèvres, 51, 91-101. More information

Bok

Boesen, J., Hellström, T., Lindström, J. (1998). Provbanksförsök fysik A och B samt matematik D våren 1998. Umeå: Enheten för pedagogiska mätningar, Umeå univ. More information

Antologibidrag

Boesen, J. (2011). Mathematical creativity - is it assessed in teacher made tests?. In: J. Emanuelsson, L. Fainsilber, J. Häggström, A. Kullberg, B. Lindström & M. Löwing (Ed.), Voices on learning and instruction in mathematics (pp. 239 -256). Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) More information
Boesen, J. (2009). Vilken typ av kunskap (ut)värderas i skolmatematiken?. In: G. Brandell (Ed.), Matematikdidaktiska frågor: resultat från en forskarskola Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) More information

Konferensbidrag

Haglind, T., Lindberg, Y., Boesen, J. (2021). When technology is taking place and taking over: Practices for learning in changing times. TEPE – Teacher Education Policy in Europe: “Challenges of distance teaching in teacher education and education”, 20-22 May 2021, Ljubljana, Slovenia. More information
Mellroth, E., Boesen, J. (2019). Noticing mathematical potential – A proposal for guiding teachers. 11th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, 5-10 February 2019, Utrecht, The Netherlands. More information
Liljekvist, Y., Mellroth, E., Olsson, J., Boesen, J. (2017). Conceptualizing a local instruction theory in design research. Göteborg: Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF, The tenth research seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education. Karlstad, January 26–27, 2016. More information
Lithner, J., Bergqvist, E., Bergqvist, T., Boesen, J., Palm, T., Palmberg, B. (2010). Mathematical competencies: A research framework. Linköping, Sweden: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, SMDF, The seventh mathematics education research seminar, Stockholm, January 26-27, 2010. More information
Boesen, J., Palm, T. (2005). Vilka typer av resonemang (ut)värderas i skolmatematiken?: En analys av svenska gymnasieprov. Nordisk konferense i matematikkdidaktikk 2004, Vurdering i matematikk-Hvorfor og hvordan? Fra småskole til voksenopplaering, Trondheim. More information
Boesen, J. (2005). Implementing a creative competence. Umeå: Department of Educational Measurement, Umeå University, Third International SweMaS Conference Umeå, October 14-15, 2003. More information
Boesen, J. (2003). Teacher beliefs on effects of national tests in mathematics for the Swedish upper secondary school. Nordic Pre-Conference to ICME10, Växjö, May 9-11, 2003. More information

Samlingsverk

(2022). Uppdragsutbildning – ett ömsesidigt lärande i samverkan. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication More information
(2006). Lära och undervisa matematik: internationella perspektiv. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) More information

Rapport

Bergqvist, T., Boesen, J., Nyroos, M. (2010). Vad vet vi om hur matematiklärare arbetar för att utveckla elevers matematikkunskaper?. Göteborg: NCM, Göteborgs universitet More information
Bergqvist, E., Bergqvist, T., Boesen, J., Helenius, O., Lithner, J., Palm, T., Palmberg, B. (2010). Matematikutbildningens mål och undervisningens ändamålsenlighet: Gymnasiet hösten 2009. Göteborg: NCM More information
Bergqvist, E., Bergqvist, T., Boesen, J., Helenius, O., Lithner, J., Palm, T., Palmberg, B. (2009). Matematikutbildningens mål och undervisningens ändamålsenlighet: Grundskolan våren 2009. Göteborg: NCM More information
Boesen, J. (2006). The national course tests’ impact on teachers’ written classroom assessment. Umeå: Department of Mathematics, Umeå University More information
Boesen, J. (2006). Why emphasise imitative reasoning?: Teacher made tests. Umeå: Department of mathematics, Umeå University More information
Boesen, J., Lithner, J., Palm, T. (2005). The relation between test task requirements and the reasoning used by students: an analysis of an authentic national test situation. Umeå: Department of Mathematics, Umeå University More information
Palm, T., Boesen, J., Lithner, J. (2005). The requirements of mathematical reasoning in upper secondary level assessments. Umeå: Department of Mathematics, Umeå University More information
Boesen, J. (2004). Bedömarreliabilitet: Med fokus på aspektbedömningen i det nationella B-kursprovet i matematik våren 2002. Umeå: Umeå Universitet More information
Palm, T., Boesen, J., Lithner, J. (2004). The demands on mathematical reasoning in upper secondary level assessments. Umeå More information