Elin Chapman

Utbildningshandläggare JTH
Studieadministration , Högskoleservice

Kontakt

Rum
K2027
Telefon
Schema
Ändra din information

Elin arbetar som Utbildningshandläggare mot JTH och är sekreterare i utbildningsrådet för masterutbildningar.

Elin administrerar följande program och kurser:
• Byggnadsteknik: Byggnadsutformning med arkitektur, 180 hp
• Byggnadsteknik: Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik, 180 hp
• Ljusdesign, 180 hp
• Sustainable Building Information Management (master), 120 hp
• AI Engineering (master), 120 hp
• User Experience Design and IT Architecture (master), 120 hp
• User Experience Design (magister), 60 hp
• Uppdragskurser
• Fristående kurser (inklusive Premium)
• Summer School