Elin Chapman

Utbildningshandläggare JTH
Studieadministration , Högskoleservice

Kontakt

Rum
K2027
Telefon
Schema
Ändra din information

Elin arbetar som Utbildningshandläggare mot JTH och är sekreterare i utbildningsrådet för masterutbildningar.

Elin administrerar följande program och kurser:
• Byggnadsteknik: Byggnadsutformning med arkitektur
• Byggnadsteknik: Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik
• Sustainable Building Information Management (master)
• Ljusdesign
• AI Engineering (master)
• User Experience Design and IT Architecture (master)
• User Experience Design (magister)
• Uppdragskurser
• Fristående kurser (inklusive Premium)
• Summer School