Elin Chapman

Utbildningshandläggare JTH
Avdelning Utbildningsstöd , Högskoleservice
Studieadministration , Högskoleservice

Elin arbetar som Utbildningshandläggare mot JTH och är sekreterare i utbildningsrådet för grund- samt masterutbildningar.

Elin administrerar följande program och kurser:
• Byggnadsteknik: Byggnadsutformning med arkitektur, 180 hp
• Byggnadsteknik: Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik, 180 hp
• Ljusdesign, 180 hp
• Sustainable Supply Chain Management, 180 hp
• Civilingenjör i Byggnadsteknik, 300 hp
• Sustainable Building Information Management (master), 120 hp
• AI Engineering (master), 120 hp
• User Experience Design (magister), 60 hp
• Cybersecurity (magister), 60 hp
• Epitech-programmet (inkommande utbytesstudenter), 60 hp
• Uppdragskurser
• Fristående kurser
• Summer School