Marie Carlsson

Universitetsadjunkt specialpedagogik
Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation
Doktorand
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hb340
Telefon
Schema
Ändra din information

Rapport

Furberg, K., Möllås, G., Simmeborn-Fleischer, A., Carlsson, M. (2006). Skola för alla - vad innebär det?: En belysning av några specialpedagogiska perspektiv. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation More information