Åsa Nilsson Dahlström

Universitetslektor
Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hc325
Telefon
Schema
Ändra din information

Antologibidrag

Nilsson Dahlström, Å. (2019). Det lyckligaste landet i världen? Om kastom och hållbar lycka på Vanuatu. In: Kjell O. Lejon (Ed.), Tankar om lycka: några kulturvetenskapliga forskares perspektiv (pp. 99 -133). Stockholm: Carlsson Bokförlag
Nilsson Dahlström, Å. (2018). Om indianer, ädla vildar och strategisk essentialism. In: Kjell O. Lejon (Ed.), Perspektiv på "den andre" (pp. 183 -209).
Nilsson Dahlström, Å. (2017). Bland osaliga andar och andra i Ayyalur, Tamil Nadu. In: Kjell O. Lejon (Ed.), Föreställningar om döden: forskares aspekter på vår existens och dess begränsningar (pp. 176 -199). Stockholm: Carlsson Bokförlag

Artikel

Nilsson Dahlström, Å. (2009). The Two-Way Appropriation of Indigenous Knowledge: Environmental Management Policies and the Laponia Process Journal of Northern Studies, 39-57 Umeå: Umeå University & The Royal Skyttean Society .
Nilsson Dahlström, Å. (2009). "Shoot, dig, and shut up !" Differing perceptions of wolves in urban and rural Sweden Ethnologie Française, 39(1), 101-108.
Nilsson Dahlström, Å. (2000). Vems paradis? Samtid&museer, 24(1), 6-7 Stockholm: Samdok .

Doktorsavhandling

Nilsson Dahlström, Å. (2003). Negotiating Wilderness in a Cultural Landscape: Predators and Saami Reindeer Herding in the Laponian World Heritage Area (Doctoral thesis, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis).

Konferensbidrag

Näslund, J., Nilsson Dahlström, Å. (2017). Framing work and play in a small village school. The 12th Annual International Ethnography Symposium Politics and Ethnography in an Age of Uncertainty, The University of Manchester, UK, 29th August - 1st September 2017.
Nilsson Dahlström, Å. (2008). Joint management does not "just happen": the management of Laponia, Tongariro, Kakadu and Uluru-Kata Tjuta World Heritage sites. Umeå: Centrum för samisk forskning, Vaartoe - Samisk forskning inför framtiden, Umeå universitet 2006.
Nilsson Dahlström, Å., Green, C. (2008). Indigenous traditional knowledge and sustainable development in the World Heritage sites of Laponia in Sweden and Tongariro in New Zealand. Uppsala: Föreningen Vetenskap för hållbar utveckling, VHU, The 2nd VHU Conference on Science for Sustainable Development, September 6-7, 2007, Linköping.