Anders Dybelius

Universitetslektor Historia , inriktning historiedidaktik
Avdelningen för ämnesdidaktik och globala studier , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie Doktor i Historia

Forskning

Anders Dybelius är filosofie doktor i historia vid Göteborgs universitet och hans forskning utgör två huvudsakliga inriktningar, historiedidaktik och narrativa skildringar. Den kan sammanfattas i forskningsfrågan - Varför historia? som gäller såväl i som utanför undervisningsmiljön.

Anders Dybelius disputerade med avhandlingen Ett hållbart minne? Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848-2009. I avhandlingen synliggörs med hjälp av den empiriska symbolgestalten general Döbeln, hur Sverige under 1800- och 1900-talet formar och hanterar landets nya identitet och utveckling efter nederlaget 1809 och förlusten av Finland. I avhandlingen sätts symbolgestalten Döbeln in i en teoretisk historiebruksmodell. Det är en modell som kan användas för att klarlägga hur andra historiska gestalter, platser och händelser har brukats av individer och grupper över tid. Att forska i historiedidaktik är att se hur historia används idag och hur så kallade sanningar och myter, vävs samman till en begreppsvärld. Historien hålls därmed vid liv så länge som den tjänar den enskildes såväl som gruppens medvetna syften. Dessa syften kan exempelvis vara existentiella, ideologiska, politiska eller kommersiella.

I forskningen i historiedidaktik har han alltmer fokuserat på förhållandet mellan staden kontra landet och den allt mer dränerande situationen som mindre orter utanför de större städerna brottas med. I nedmonteringen av samhällsservice, skola och handel får mindre orter arbeta hårt med att hitta sin identitet och där unika historiska världen blir en faktor som kan marknadsföras och ge orten reklam. Det historiska värdet – den narrativa skildringen – blir därmed ett värdefullt kulturellt kapital att använda för den mindre orten.

Parallellt med historiedidaktiken är hans huvudfokus svensk 1600-, 1700- och 1800-talshistoria med bland annat den Karolinska tiden, något som genererat boken Möten med personligheten Karl XII. Forskningen har inneburit att Anders Dybelius bland annat medverkat i Karolinska förbundets årsbok, Riksarkivet och Landsarkivets årsbok samt stads historiska verk som Umeås 700 årsfirande och medförfattandet av boken Umeå 1314-2014 100 berättelser om 700 år.

Anders Dybelius är knuten till forskningsmiljön Livslångt lärande vid Jönköping University. Som lärarutbildare från F-3 till gymnasielärare i historia vid Jönköping University, forskar han om studenternas uppfattning om ämnet historia med dess skol- och samhällsfunktion. Det är en gränsöverskridande forskning som även inkluderar forskning kring åldersgruppen 65+. Vi blir idag allt friskare, jobbar allt längre och studerar långt efter pensionsåldern. Ett levande bevis för detta är Senioruniversitetet där föreläsningarna inom humaniora på Jönköping University drar fulla hus. Anders Dybelius huvudforskningsfråga i Livslångt lärande sammanfattas till såväl studenter som gruppen 65+ i – Varför historia?

I samarbete med det omgivande samhället har Anders Dybelius föreläst på Riksarkivet, De svenska historiedagarna, Historielärarnas förening, Svenska historikermötet och på konferenser i ett finsk-svenskt lärarutbytessamarbete. Därtill har han medverkat med museiguidningar och med föreläsningar i hembygdsföreningar, skolor, ideella föreningar och organisationer samt i vetenskapliga podcastsammanhang.

Biografi

Anders Dybelius akademiska hemvist har varit universiteten i Karlstad, Lund och Göteborg samt Jönköping University. Han är utbildad och legitimerad gymnasielärare i historia och samhällskunskap samt för undervisning i grundskolans åk 3-9 i historia, samhällskunskap och religionskunskap. Anders Dybelius är även legitimerad gymnasielärare i digitalt skapande och fotografisk bild. Han är idag verksam på lärarutbildningen, fristående kurser samt inom uppdragsutbildning på Jönköping University.

Anders Dybelius har erhållit Jönköping University studentkårs pedagogiska utmärkelse 2009 för bästa lärare.

 

Anders Dybelius®

Antologibidrag

Dybelius, A. (2020). Varför skrev jag en bok om Karl XII?. In: Malmbäck krönika år 2020, ISSN (pp. 25 -26). Malmbäck: Malmbäcks hembygdsförening
Dybelius, A. (2017). Varför läser man till lärare i historia? - Några kritiska reflektioner kring en enkätundersökning bland nya historiestudenter. In: Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson (Ed.), Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar (pp. 85 -96). Jönköping: Jönköping University
Dybelius, A. (2015). En riktig karolinerpräst: En källkritisk studie över rysshärjningarna 1719 på orterna Södertälje, Ytterjärna, Mörkö, Hölö och Trosa. In: Marie Lennersand (Ed.), Karolinska förbundets årsbok 2015 Stockholm: Karolinska förbundet
Dybelius, A. (2015). En riktig karolinerpräst: En källkritisk studie över rysshärjningarna 1719 på orterna Södertälje, Ytterjärna, Mörkö, Hölö och Trosa. In: Hans Albin Larsson (Ed.), Det historiska perspektivet (pp. 31 -54). Jönköping: Samhällsstudier & didaktik
Dybelius, A. (2014). Vad ska jag skriva om? - Ett didaktiskt perspektiv om att finna ett uppsatsämne. In: Hans Albin Larsson (Ed.), 14 röster kring samhällsstudier och didaktik (pp. 171 -185). Jönköping: Samhällsstudier & didaktik
Dybelius, A. (2013). Tvenne krig mot Ryssland: Döbeln avslutade kriget i Umeå. In: Lars-Gunnar Olsson & Susanne Haugen (Ed.), Umeå 1314-2014: 100 berättelser om 700 år (pp. 123 -127). Umeå: Artos & Norma bokförlaget
Dybelius, A. (2009). Åtta narrativa perspektiv över Georg Carl von Döbeln. In: Ingvar von Malmborg (Ed.), Stormvindar: En bok om ödesåret 1809 (pp. 159 -173). Stockholm: Riksarkivet

Artikel

Dybelius, A. (2020). Goda relationsbyggare kan säga som Lotta på Bråkmakargatan Universitetsläraren.
Dybelius, A. (2020). När statistik får ett ansikte kan vi lättare se tragedin Universitetsläraren, 44.
Dybelius, A. (2020). När tiden stannade på kl. 02.19 Utflykt i tid och rum, 60-63.
Dybelius, A. (2020). Sjukdomar och död i Malmbäcks socken under 1800-talet Då och Nu i Nässjöbygden, 26(26), 112-124 Nässjö .
Undfors, C. (2020). Anders Dybelius tar över ansvaret för hembygdsbok Smålands Dagblad, 6-7.
Dybelius, A. (2010). Källkritik: vad ska det vara bra för? Antyda, 54-61 Malmbäck: HMan Förlag AB .
Dybelius, A. (2009). Högförräderi och Ragnarök: Kriget 1808-1809 Antyda - Historiskt magasin, 34-39 Malmbäck: HMan Förlag AB .

Bok

Dybelius, A. (2019). Möten med personligheten Karl XII. Eskilstuna: Vaktel förlag

Doktorsavhandling

Dybelius, A. (2012). Ett hållbart minne? Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848-2009 (Doctoral thesis, Göteborg: Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet).

Recension

Övrigt