Anders Dybelius

Assistant Professor History , specialization history use
Department of Natural and Social Sciences , School of Education and Communication
Ph.D. in History

Contact

Room
Hc233
Telephone
Schedule
Change your information

Research groups

Biography

Anders Dybelius defended his dissertation at the University of Gothenburg. He is trained and certified teacher of History and Social studies for the Upper Secondary School. Trained and certified of History, Social studies and Religion for primary schools. Also trained and certified teachers in digital content creation and photographic.

Dissertation and research

Anders Dybelius doctoral thesis is about a prominent Swedish commander in the "Finnish War" of 1808-1809. Written in Swedish with an English summary. The titel is, Ett hållbart minne? Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848-2009. (The sustainable memory? The use of history in relation to Georg Carl von Döbeln 1848-2009.) 

The empirical material is extensive and includes, among others, a dissertation, biographies, movies, newspapers and weekly journals, an opera, a radio play, novels, a students’ farce, theatre plays, video recordings from various commemorative events, and annuals.

Based on these sources and a theoretical framework originating with German historical theorist Jörn Rüsen, the various ways in which Döbeln has been used between 1848 and 2009 is examined by applying a categorization of three main uses: educational, popular and commemorative.

By way of this categorization and the very long period of examination, the study reveals how stereotypical and fictional conceptions about cultural characteristics, often virtues perceived as being authentically Swedish, are created. The investigation shows that Döbeln, a real historical person, was born as a symbolic figure through a collection of poems written by Finnish national poet Johan Ludvig Runeberg in 1848.

The thesis also reveals how the uses of Döbeln follow a cyclical pattern and how he, as a symbolic figure, is re-assigned to new tasks and roles as society changes on the national or international level.

One point of departure for the study is the more general question of whether nationalism has run its course or if it has only taken on new forms. In the case of Döbeln, various agents have increasingly used him for marketing purposes, often local in character, from the 1980s onward. This preservation of a relatively obscure, but still well established, symbolic figure with connections to various localities may be explained by the problem of accelerating rural deprivation. The declining prospects of depopulated regions where all kinds of services are dismantled create incentives to preserve and nurture historically unique events that have occurred in the area. These events and characters serve to bolster local identity and support the lucrative, rapidly growing sector of heritage tourism in Sweden, the Nordic countries, and the EU.

Finally, the study points to the fact that the use of a historical person for a specific purpose often comes with an expiration date. This date depends on two factors, one relating to how professional historians have treated Döbeln as a symbolic figure and the other to what needs other users have of him and the tasks that he can perform.

Keywords:
Georg Carl von Döbeln, Johan Ludvig Runeberg, Use of history, culture of history, sybolic figure, educational culture, popular culture, commemorative culture

 

 

Article

Dybelius, A. (2022). "Putin är trängd i en återvändsgränd" Jönköping-Posten, 14-15 Jönköping: Hallpressen . More information
Dybelius, A. (2022). Min mormors berättelse går igen i en sorglig repris Universitetsläraren. More information
Dybelius, A. (2021). "Domen kan bli starten på en kulturell utarmning" Jönköping-Posten, 24-25 Jönköping: Hallpressen . More information
Dybelius, A. (2021). Brott och straff i äldre tider Malmbäck krönika 2020, 1, 93-94 Malmbäck: Malmbäcks hembygdsförening . More information
Hernández, A. (2021). Historiker: Sveriges städer kan förlora sina kulturskatter Bulletin. More information
Dybelius, A. (2021). Jag önskar att vi hade knivförbud i akademin Universitetsläraren. More information
Dybelius, A. (2020). Goda relationsbyggare kan säga som Lotta på Bråkmakargatan Universitetsläraren. More information
Dybelius, A. (2020). När statistik får ett ansikte kan vi lättare se tragedin Universitetsläraren, 44. More information
Dybelius, A. (2020). När tiden stannade på kl. 02.19 Utflykt i tid och rum, 60-63. More information
Dybelius, A. (2020). Sjukdomar och död i Malmbäcks socken under 1800-talet Då och Nu i Nässjöbygden, 26(26), 112-124 Nässjö . More information
Undfors, C. (2020). Anders Dybelius tar över ansvaret för hembygdsbok Smålands Dagblad, 6-7. More information
Dybelius, A. (2019). Karl XII:s  favoritträtt var svinhuvud i gelé? , 10-. More information
Dybelius, A. (2019). Så enkelt men ändå så svårt att säga hej, tack och förlåt Universitetsläraren, 44-. More information
Dybelius, A. (2010). Källkritik: vad ska det vara bra för? Antyda, 54-61 Malmbäck: HMan Förlag AB . More information
Dybelius, A. (2009). Högförräderi och Ragnarök: Kriget 1808-1809 Antyda - Historiskt magasin, 34-39 Malmbäck: HMan Förlag AB . More information

Book

Dybelius, A. (2019). Möten med personligheten Karl XII. Eskilstuna: Vaktel förlag More information
Dybelius, A. (2017). Vad ska jag skriva om? En idé- och metodbok: Bland Drakenplan och karoliner. Tre berättelser om hur man finner ett uppsatsämne.. Jönköping: Jönköping University Press More information
Dybelius, A. (2017). Ett hårt liv - en ond bråd död!: En betraktelse och berättelse om conquistadoren Francisco Pizarro. Jönköping: Jönköping University Press More information

Doctoral thesis

Dybelius, A. (2012). Ett hållbart minne? Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848-2009 (Doctoral thesis, Göteborg: Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet). More information

Book chapter

Dybelius, A. (2022). Synen på historia i ett livslångt lärande. In: C. Bjursell & M. Malec Rawiński (Ed.), Äldres lärande: utblickar och insikter (pp. 179 -201). Stockholm: Natur och kultur More information
Hugo, M., Dybelius, A. (2022). Att leda och stödja regionala nätverk för samordnare för nyanländas lärande. In: Åsa Hirsh & Jesper Boesen (Ed.), Uppdragsutbildning – ett ömsesidigt lärande i samverkan (pp. 120 -136). Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication More information
Dybelius, A. (2021). Det historiska perspektivet blir viktigare med åren. In: Livslångt lärande - för välbefinnande, mångfald och delaktighet (pp. 94 -97). Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande More information
Dybelius, A. (2020). Varför skrev jag en bok om Karl XII?. In: Malmbäck krönika år 2020 (pp. 25 -26). Malmbäck: Malmbäcks hembygdsförening More information
Dybelius, A. (2017). Varför läser man till lärare i historia? - Några kritiska reflektioner kring en enkätundersökning bland nya historiestudenter. In: Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson (Ed.), Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar (pp. 85 -96). Jönköping: Jönköping University More information
Dybelius, A. (2015). En riktig karolinerpräst: En källkritisk studie över rysshärjningarna 1719 på orterna Södertälje, Ytterjärna, Mörkö, Hölö och Trosa. In: Marie Lennersand (Ed.), Karolinska förbundets årsbok 2015 Stockholm: Karolinska förbundet More information
Dybelius, A. (2015). En riktig karolinerpräst: En källkritisk studie över rysshärjningarna 1719 på orterna Södertälje, Ytterjärna, Mörkö, Hölö och Trosa. In: Hans Albin Larsson (Ed.), Det historiska perspektivet (pp. 31 -54). Jönköping: Samhällsstudier & didaktik More information
Dybelius, A. (2014). Vad ska jag skriva om? - Ett didaktiskt perspektiv om att finna ett uppsatsämne. In: Hans Albin Larsson (Ed.), 14 röster kring samhällsstudier och didaktik (pp. 171 -185). Jönköping: Samhällsstudier & didaktik More information
Dybelius, A. (2013). Tvenne krig mot Ryssland: Döbeln avslutade kriget i Umeå. In: Lars-Gunnar Olsson & Susanne Haugen (Ed.), Umeå 1314-2014: 100 berättelser om 700 år (pp. 123 -127). Umeå: Artos & Norma bokförlaget More information
Dybelius, A. (2009). Åtta narrativa perspektiv över Georg Carl von Döbeln. In: Ingvar von Malmborg (Ed.), Stormvindar: En bok om ödesåret 1809 (pp. 159 -173). Stockholm: Riksarkivet More information

Review

Rydén, J., Dybelius, A. (2019). Karl XII - en människa likgiltig för lidande [recension av Anders Dybelius "Möten med personligheten Karl den XII"]. Jönköping: Hallpressen More information

Conference paper

Bjursell, C. Ahl, H. Almgren, S. Berglez, P. Bergström, J. Bertills, K. , ... Öhman C. (2022). Lifelong Learning Through Context Collapse: Higher education Teachers’ Narratives About Online education During The Pandemic. INTED2022 Conference, 7th-8th March 2022. More information
Dybelius, A., Bjursell, C. (2021). History as subject, life story and cultural activity. 11th conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA), Bologna, Italy, 2021, 21-22 October. More information

Blog Post

Dybelius, A. (2022). I Putins huvud . More information
Dybelius, A. (2021). Jakten på tomten . More information
Dybelius, A. (2020). En julsaga . More information

Other publications

Dybelius, A. (2022). När kunskapen gick från generation till generation [video]. More information
Dybelius, A. (2022). Sommarhistoria: Bärgningen för 100 år sedan som ett helt land följde [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Sommarhistoria: Slaget som var slutet för krigsnationen Sverige [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Sommarhistoria: Midsommaren Sverige trodde kungen skulle abdikera [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Sommarhistoria: Sprängningen som fick fack och företag att samarbeta [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Sommarhistoria: Evenemanget som banade väg för det välorganiserade Sverige [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Sommarhistoria: Stridsflygplanet som ligger begravet i mossen [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Sommarhistoria: Fotbollsfebern som gjorde att vi skaffade tv [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Sommarhistoria: Mordet som blev starten på adelns fall [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Sommarhistoria: Katastrofen som fick oss att ta varningar på allvar [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Sommarhistoria: Tågolyckan som ledde till nytt säkerhetstänk [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Sommarhistoria: Folkomröstningen som delade Sverige [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Eftermiddag i P4 Jönköping [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Morgon i P4 Jönköping [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Förmiddag i P4 Jönköping [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Historikern: För att förstå Putin måste vi titta tusen år tillbaka i tiden [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Möten med personligheten Karl XII [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Förmiddag i P4 Jönköping [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2022). Jönköpings-Postens valvaka [TV-sändning]. More information
Dybelius, A. (2021). Vertikala samtal om Jönköpings privilegiebrev [podcast]. More information
Dybelius, A. (2021). Anders Dybelius ny kontaktperson för Vertikals. More information
Dybelius, A. (2021). Historieämnets betydelse för bildning och lärande senare i livet [video]. More information
Dybelius, A. (2021). "Vem tomten egentligen är": Förmiddag i P4 Jönköping: Med Karin Selldén [Radiosändning]. More information
Dybelius, A. (2020). Ibland är en enkel blomma inte fel som tack till en pensionär: Apropå berättelser & föreläsningar. More information
Bref, S. (2020). Den lilla människans historia blir lärandets turbo. More information
(2019). Hjälte eller tyrann? Karl XII får komma till tals!. More information
Pettersson, H., Carme, S. (2019). Förmiddag i P4 Jönköping med Hasse Pettersson & Sofie Carme. More information
Nordlöf, M. (2019). Forskaren: Därför floppade Gladiator-utställningen. More information
Bref, S. (2019). Anders Dybelius har skrivit krigarkungens berättelse på ett nytt sätt. More information
Bref, S. (2018). Boktips med Encells senaste medlem. More information
Ahlskog, C. (2013). En evig svensk idol [recension av Anders Dybelius doktorsavhandling Ett hållbart minne? Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848-2009]. More information