Fredrik Ebefors

Avdelningschef
Avdelningen för språk och estetiska ämnen och litteratur , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie masterexamen inom ämnesdidaktik

Kontakt

Rum
Hd223
Telefon
Schema
Ändra din information

Artikel

Myers, J., Ebefors, F. (2010). Globalizing English through Intercultural Critical Literacy English Education, 42(2), 148-170 Urbana, IL: Conference Council of Teachers of English .

Konferensbidrag

Svensson, A., Haglind, T., Ebefors, F. (2018). Textuniversum i praktiken. Forskningsbaserad undervisning - Teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköpings kommun, 13 november, Jönköping..
Ebefors, F. (2014). Childrens Experiences Of Different Texttypes in their Everyday Life and in School. The 20th European Conference on Educational Research, ECER, Porto, 2-5 September, 2014.

Student thesis