Carin Falkner

Universitetslektor pedagogik
Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie doktor

Kontakt

Rum
Hb 230
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

För en presentation av Carin Falkner, se engelska presentationsidan.