Mikael Gustafsson

Universitetslektor i geovetenskap
Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation
Miljöansvarig

Kontakt

Rum
Hb332
Telefon
Schema
Ändra din information
För en presentation av Mikael Gustafsson, se engelska presentationsidan.

Antologibidrag

Gustafsson, M. (2017). Finns det på kartan?: om lärarstudenters förkunskaper i geografi. In: Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson (Ed.), Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar (pp. 35 -54). Jönköping: Jönköping University More information

Konferensbidrag

Bjursell, C. Ahl, H. Almgren, S. Berglez, P. Bergström, J. Bertills, K. , ... Öhman C. (2022). Lifelong Learning Through Context Collapse: Higher education Teachers’ Narratives About Online education During The Pandemic. INTED2022 Conference, 7th-8th March 2022. More information
Gustafsson, M., Almers, E., Askerlund, P. (2019). Samverkan och urvalsprocess angående åtgärder med syfte att utveckla ekosystemtjänster på förskolegården. Forskningsbaserad undervisning – Teori och praktik i samverkan, 12 November 2019, Jönköping University, Högskolan för Lärande och Kommunikation i samarbete med Utbildningsförvaltningen i Jönköpings Kommun. More information

Övrigt

Westermark, Å., Gustafsson, M. (2019). East Vättern Scarp landscape and sustainable meadow fodder [Case study]. More information

Samlingsverk

(2017). Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar. Jönköping: Jönköping University More information