Mikael Gustafsson

Universitetslektor Geovetenskap
Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie doktor
Miljöansvarig

Kontakt

Rum
Hb332
Telefon
Schema
Ändra din information
För en presentation av Mikael Gustafsson, se engelska presentationsidan.

Antologibidrag

Gustafsson, M. (2017). Finns det på kartan?: om lärarstudenters förkunskaper i geografi. In: Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson (Ed.), Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar (pp. 35 -54). Jönköping: Jönköping University

Konferensbidrag

Gustafsson, M., Almers, E., Askerlund, P. (2019). Samverkan och urvalsprocess angående åtgärder med syfte att utveckla ekosystemtjänster på förskolegården. Forskningsbaserad undervisning – Teori och praktik i samverkan, 12 November 2019, Jönköping University, Högskolan för Lärande och Kommunikation i samarbete med Utbildningsförvaltningen i Jönköpings Kommun.

Samlingsverk

(2017). Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar. Jönköping: Jönköping University

Övrigt