Mikael Gustafsson

Universitetslektor i geovetenskap
Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation
Miljöansvarig
För en presentation av Mikael Gustafsson, se engelska presentationsidan.

Antologibidrag

Gustafsson, M. (2017). Finns det på kartan?: om lärarstudenters förkunskaper i geografi. In: Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson (Ed.), Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar (pp. 35 -54). Jönköping: Jönköping University More information

Konferensbidrag

Bjursell, C. Ahl, H. Almgren, S. Berglez, P. Bergström, J. Bertills, K. , ... Öhman C. (2022). Lifelong Learning Through Context Collapse: Higher education Teachers’ Narratives About Online education During The Pandemic. INTED2022 Conference, 7th-8th March 2022. More information
Gustafsson, M., Almers, E., Askerlund, P. (2019). Samverkan och urvalsprocess angående åtgärder med syfte att utveckla ekosystemtjänster på förskolegården. Forskningsbaserad undervisning – Teori och praktik i samverkan, 12 November 2019, Jönköping University, Högskolan för Lärande och Kommunikation i samarbete med Utbildningsförvaltningen i Jönköpings Kommun. More information

Övrigt

Westermark, Å., Gustafsson, M. (2019). East Vättern Scarp landscape and sustainable meadow fodder [Case study]. More information

Samlingsverk

(2017). Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar. Jönköping: Jönköping University More information