Mikael Gustafsson

Universitetslektor Geovetenskap
Avdelningen för ämnesdidaktik och globala studier , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie doktor
Miljöansvarig
För en presentation av Mikael Gustafsson, se engelska presentationsidan.

Antologibidrag

Gustafsson, M. (2017). Finns det på kartan?: om lärarstudenters förkunskaper i geografi. In: Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson (Ed.), Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar (pp. 35 -54). Jönköping: Jönköping University

Konferensbidrag

Gustafsson, M., Almers, E., Askerlund, P. (2019). Samverkan och urvalsprocess angående åtgärder med syfte att utveckla ekosystemtjänster på förskolegården. Forskningsbaserad undervisning – Teori och praktik i samverkan, 12 November 2019, Jönköping University, Högskolan för Lärande och Kommunikation i samarbete med Utbildningsförvaltningen i Jönköpings Kommun.

Samlingsverk

(2017). Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar. Jönköping: Jönköping University

Övrigt