Robert Gunnarsson

Universitetslektor i fysik
Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation
Vicerektor för utbildning
Rektors kansli , Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Docent i fysik
Ämnesansvarig för matematik- och naturvetenskapsdidaktik

Forskning

Min nuvarande forskning ligger i första hand inom matematikens och naturvetenskapernas didaktik. Men jag har också fortfarande stort intresse för fysik, speciellt fasta tillståndets fysik och fenomen i magnetiska material.

Är aktiv i MER-gruppen [länk], gruppen för matematikdidaktikens didaktik (Mathematics Education Research) vid JU. MER-gruppen ingår i forskningsmiljön Praktiknära utbildningsforskning (PUF) [länk].

Inom det matetematikdidaktiska fältet har jag framförallt arbetat med frågor som ligger i tvärsnittet mellan aritmetik och algebra. Jag är nyfiken på hur elever räknar och hur de beskriver att de räknar. Har också ett stort intresse för variationsteori för lärande, en sorts modell för hur man lär sig – ett område där MER-gruppen vid JU har en tydlig spetskompetens.

Biografi

Disputerade 2004 vid institutionen för mikroelektronik och nanoteknologi (MC2), Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Därefter postdoc-perioder vid Chalmers och från 2006 vid Niels Bohr Institutet, Köpenhamn (sistnämnda var finansierat av VR). Sedan 2007 anställd vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University (JU).

Docent i fysik 2015.

Undervisningen omfattar kurser på både grundläggande och avancerad nivå och berör just nu framförallt lärarprogrammen.

Forskningen ligger f.n. framförallt inom det matematikdidaktiska området. Har handlett/handleder tre doktorander.

Ämnesansvarig för matematik- och fysikämnet på lärarprogrammen på JU.

Programansvarig för naturvetenskapligt basår från 2014 till 2018.

Vicerektor för utbildning vid JU sedan feb 2018.

Ledare för MER-gruppen sedan mars 2019.

Artikel

Papadopoulos, I., Gunnarsson, R. (2020). Exploring the way rational expressions trigger the use of “mental” brackets by primary school students Educational Studies in Mathematics, 103(2), 191-207. More information
Gunnarsson, R., Hellquist, B., Strömdahl, H., Zelic, D. (2018). Secondary school science teachers’ arguments for the particulate nature of matter Journal of Research in Science Teaching, 55(4), 503-525. More information
Håkansson, P., Gunnarsson, R. (2018). Frågan är vad frågan gör – olika frågeställningars betydelse för hur elever uttrycker och använder förändringstakt i matematik Forskning om undervisning och lärande, 6(2), 44-62. More information
Gunnarsson, R., Wei Sönnerhed, W., Hernell, B. (2016). Does it help to use mathematically superfluous brackets when teaching the rules for the order of operations? Educational Studies in Mathematics, 92(1), 91-105. More information
Stepantsov, E., Kazakov, S., Belikov, V., Makarova, I., Arpaia, R., Gunnarsson, R., Lombardi, F. (2014). Ablation replacement of iron with Co, Mn, Ni, and Cu during growth of iron-based superconductor films in the Fe0.9M0.1Se0.92 system Crystallography reports (Print), 59(5), 739-743. More information
Stepantsov, E., Kazakov, S., Belikov, V., Makarova, I., Arpaia, R., Gunnarsson, R., Lombardi, F. (2013). Investigation into the growth and structure of thin-film solid solutions of iron-based superconductors in the FeSe0.92-FeSe0.5Te0.5 system Crystallography reports (Print), 58(5), 735-738. More information
Demidov, V., Ovsyannikov, G., Petrzhik, A., Borisenko, I., Shadrin, A., Gunnarsson, R. (2013). Magnetic anisotropy in strained manganite films and bicrystal junctions Journal of Applied Physics, 113(16), 163909-163909-10. More information
Kalabukhov, A. Claeson, T. Aurino, P. Gunnarsson, R. Winkler, D. Olsson, E. , ... Volkov M. (2012). Inhomogeneous Microstructure and Electrical Transport Properties at the LaAlO3/SrTiO3 Interface Japanese Journal of Applied Physics, 51(11), 11PG10-. More information
Gunnarsson, R. (2012). Anisotropic spin-orbit interaction revealed by in-plane magnetoresistance in single-oriented SrRuO3 thin films Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, 85(23). More information
Popok, V., Kalabukhov, A., Gunnarsson, R., Lemeshko, S., Claeson, T., Winkler, D. (2010). Kelvin Probe Force Microscopy Study of LaAlO3/SrTiO3 Heterointerfaces Journal of Advanced Microscopy Research, 5(1), 26-30. More information
Brucas, R., Hanson, M., Apell, P., Nordblad, P., Gunnarsson, R., Hjörvarsson, B. (2010). Tunneling and charging effects in discontinuous superparamagnetic Ni81Fe19/Al2O3 multilayers Physical Review B Condensed Matter, 81(22), 224437-. More information
Bielecki, J., Rauer, R., Zanghellini, E., Gunnarsson, R., Dörr, K., Börjesson, L. (2010). Two-component heat diffusion observed in LaMnO3 and La0.7Ca0.3MnO3 Physical Review B Condensed Matter, 81(6), 064434-. More information
Gunnarsson, R., Kalabukhov, A., Winkler, D. (2009). Evaluation of recipes for obtaining single terminated perovskite oxide substrates Surface Science, 603(1), 151-157. More information
Kalabukhov, A. Boikov, Y. Serenkov, I. Sakharov, V. Popok, V. Gunnarsson, R. , ... Claeson T. (2009). Cationic disorder and phase segregation in LaAlO3/SrTiO3 heterointerfaces evidenced by medium-energy ion spectroscopy Physical Review Letters, 103(14), 146101-. More information
Kalabukhov, A., Gunnarsson, R., Börjesson, J., Olsson, E., Winkler, D., Claeson, T. (2008). Effect of various deposition conditions on the electrical properties of LAO/STO hetero interfaces Journal of Physics, Conference Series, 100(8), 082039-. More information
Kalabukhov, A., Gunnarsson, R., Börjesson, J., Olsson, E., Claeson, T., Winkler, D. (2007). Effect of oxygen vacancies in the SrTiO3 substrate on the electrical properties of LaAlO3/SrTiO3 interface Physical Review B Condensed Matter, 75(12), 121404(R)-. More information
Gunnarsson, R., Hanson, M. (2006). Magnetization reversal processes in magnetic bicrystal junctions Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, 73(1), 014435-. More information
Gunnarsson, R., Hanson, M., Dubourdieu, C. (2005). Magnetoresistance in bicrystal grain-boundary junctions analyzed within the Stoner-Wohlfarth model Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 290-291(1), 761-763. More information
Gunnarsson, R., Hanson, M. (2004). Misorientation angle dependence of bicrystal magnetoresistance within the model of coherent rotation Journal of Physics: Condensed Matter, 16(21), 3761-3768. More information
Gunnarsson, R., Hanson, M., Dubourdieu, C. (2004). Stoner-Wohlfarth model applied to bicrystal magnetoresistance hysteresis Journal of Applied Physics, 96(1), 482-485. More information

Antologibidrag

Gunnarsson, R., Runesson, U., Håkansson, P. (2019). Identifying what is critical for learning ‘rate if change’: Experiences from a learning study in Sweden. In: R. Huang, A. Takahashi & J. P. da Ponte (Ed.), Theory and practice of lesson study in mathematics: An international perspective (pp. 441 -456). Cham: Springer More information

Konferensbidrag

Gunnarsson, R. (2022). En studie om elevers uppfattning om associativitet och hur det kan påverka algebraundervisningen. Göteborg: Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF, MADIF 13, The thirteenth research conference of the Swedish Society for Research in Mathematics Education Växjö, March 29–30, 2022. More information
Mårtensson, P., Gunnarsson, R. (2021). Att planera och undervisa om tal i bråkform utifrån Shanghai-traditionen. Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan, Jönköping University, 9 november 2021. More information
Lee, A., Gunnarsson, R., Mårtensson, P. (2021). Distinguishing more precise objects of learning through comparison of two mathematics lessons. The EARLI SIG 9 Conference, 10-11 February 2021. More information
Gunnarsson, R., Albinsson, M. (2020). A phenomenographic analysis of students’ use of base-ten material. Madif 12, the twelfth research seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education, Växjö, Sweden, January 14-15, 2020. More information
Gunnarsson, R., Papadopoulos, I. (2019). Pairing numbers: An unconventional way of evaluating arithmetic expressions. CERME 11, Eleventh congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Utrecht, NL, 6-10 February 2019. More information
Håkansson, P., Gunnarsson, R. (2018). What is critical in order to learn the average rate of change?. Umeå: PME, PME 42, the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, July 3-8, Umeå, Sweden. More information
Gunnarsson, R., Papadopoulos, I. (2018). The impact of number pairing on students' ideas on how to evaluate numerical expressions. Umeå: PME, PME 42, the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, July 3-8, Umeå, Sweden. More information
Papadopoulos, I., Gunnarsson, R. (2018). The use of ‘mental’ brackets when calculating arithmetic expressions. Umeå: PME, PME 42, the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, July 3-8, Umeå, Sweden. More information
Gunnarsson, R. (2014). The model of the particle nature of matter in science and science education. FND 2014, Forskning i naturvetenskapernas didaktik - Modeller och representationer i naturvetenskaplig undervisning. More information
Gunnarsson, R., Karlsson, A. (2014). Brackets and the structure sense. Linköping: Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF, MADIF 9 - the Ninth Research Seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education, Umeå, February 4-5, 2014.. More information
Karlsson, A., Gunnarsson, R. (2013). Students' perceptions of brackets. Kiel, Germany: IGPME, 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. More information
Gunnarsson, R., Hernell, B., Sönnerhed, W. (2012). On the use of emphasizing brackets when learning precedence rules. Linköping: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning (SMDF), Madif 8, The eighth Swedish Mathematics Education Research Seminar, Umeå, January 24-25, 2012. More information
Kalabukhov, A. Claeson, T. Aurino, P. Gunnarsson, R. Winkler, D. Olsson, E. , ... Volkov M. (2012). Electrical and structural properties of ABO3/SrTiO3 interfaces. Warrendale, Pa.: Materials Research Society, Spring Meeting 2012 of the Materials Research Society. More information
Gunnarsson, R., Hernell, B., Sönnerhed, W. (2012). Useless brackets in arithmetic expressions with mixed operations. PME36, the 36th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Taipei, July 18-22, 2012. More information
Kalabukhov, A. Gunnarsson, R. Winkler, D. Claeson, T. Börjesson, J. Ljustina, N. , ... Popok V. (2009). Correlation between cationic defects and electrical conductivity of LAO-STO interfaces. WOE16, the 16th international workshop on oxide electronics, Tarragona, Spain, 4 - 7 october 2009. More information
Ljustina, N., Börjesson, J., Kalabukhov, A., Gunnarsson, R., Winkler, D., Olsson, E. (2009). Intermixing at the interface between epitaxial LaAlO3 thin films on (001) SrTiO3 substrates. WOE16, the 16th international workshop on oxide electronics, Tarragona, Spain, 4 - 7 october 2009. More information