Henrik Hansson

Doktorand
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Artikel

Mårtensson, P., Hansson, H. (2018). Challenging teachers' ideas about what students need to learn: Teachers' collaborative work in subject didactic groups International Journal for Lesson and Learning Studies, 7(2), 98-110.

Konferensbidrag

Hansson, H. (2017). Keyfactors to promote a sustainable culture of an adaptive form of Lesson/Learning study in Sweden and what the keyfactors implies to leadership. World Association of Lesson Study (WALS) International Conference 2017, November 24-26, Nagoya, Japan.

Licentiatavhandling

Hansson, H. (2021). Variationsteorin i praktiken: Vad en lärandeteori kan bidra med till lärares undervisning (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication).