Git Blomberg

Universitetsadjunkt pedagogik inrikn. specialpedagogik
Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation
Doktorand
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation
Master in Education
Specialpedagog

Kontakt

Rum
Hb339
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Gits forskning handlar om specialpedagogik i förskolan och om barn i behov av särskilt stöd. Pågående licentiatuppsats utgår från empirin från intervjuer med förskollärare och rektorer i förskolan. Vilka barn anser respondenterna är barn i behov av särskilt stöd? Vilka förutsättningar skapas i verksamheten för barn i behov av särskilt stöd?

Bakgrund

Git har en förskollärare- och en specialpedagogexamen. Hon har arbetat i förskolan och i förskoleklass som förskollärare och hon har arbetat som specialpedagog inom region, kommun och stat. Git var anställd som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten innan hon började på Jönköpings högskola. I dag arbetar Git som universitetsadjunkt i pedagogik med inriktning specialpedagogik. Hon undervisar på samtliga lärarprogram, i flera fristående kurser samt medverkar i olika uppdrag. Git har varit utbildningsansvarig och metahandledare i Skolverkets kompetensutveckling ”Specialpedagogik för lärande” under tre år. 

Git har tidigare skrivet en magister- och en masteruppsats, då med efternamnet Hjalmarsson. Magisteruppsatsen ”Barnrättsperspektivet i förskolan” handlar om hur förskollärare arbetar med barnets rättigheter utifrån Barnkonventionen. Masteruppsatsen ”Barn i behov av särskilt stöd” handlar om hur förskollärare upplever sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd. 

Konferensbidrag

Blomberg, G. (2019). Children in need of special support in preschool. NERA 2019,6-8 March 2019, Uppsala, Sweden. More information
Blomberg, G. (2018). Att möta barn i behov av särskilt stöd i förskolan. "Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan”, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, 13 november 2018, Jönköping. More information