Karin Jardmo

Universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap
Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation