Lisbeth Johansson

Doktorand

Forskarskolan Hälsa och Välfärd , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Gf317
Signatur/Kortnamn
JOHLIS
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Lisbeth Johansson är doktorand inom Hälsa- och Vårdvetenskap vid Forskarskolan Hälsa och Välfärd. Doktorandprojektet innefattar fysisk aktivitet, riktade hälsosamtal ur ett salutogetetiskt perspektiv.

Det övergripande syftet med avhandlingen är att ytterligare förstå sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa, inklusive patienters erfarenheter och validering av fysiska aktivitetsfrågor, i samband med den svenska modellen för riktade hälssamtal.

 Majoriteten av avhandlingsartiklarna har en kvantitativ studiedesign, av vilka två bygger på ett datamaterial från LSH studien (Livsvillkor, stress och hälsa). Den tredje är en valideringsstudie för ett frågeunderlag om fysiosk aktivitet som används i samband med riktade hälsosamtal. En kvalitativ artikel planeras också med intervjuer om samtalet om fysisk aktivitet i samband med det riktade hälsosamtalet.

Lisbeth blev legitimerad sjuksköterska 1995 och är även disrtiktssköterska med magisterexamen. Hon arbetar nu inom Region Jönköpings Län som forskningssjuksköterska på primärvårdens FoU enhet, Futurum.

Artikel

Johansson, L., Lingfors, H., Golsäter, M., Kristenson, M., Fransson, E. (2019). Can physical activity compensate for low socioeconomic status with regard to poor self-rated health and low quality-of-life? Health and Quality of Life Outcomes, 17(1), 1-10. More information
Johansson, L., Golsäter, M., Hedberg, B. (2016). Health dialogue with non-native-speaking parents: Child health nurses’ experiences Nordic journal of nursing research, 36(4), 209-215. More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information