Eva-Lena Jonsson

Universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap
Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning

ICSE Academy (2022-2025) ska bidra till att stärka naturvetenskaplig undervisning inom STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) i skolan och lärarutbildningen. Jönköping University och skolor i 12 andra europeiska länder kommer vi erbjuda utbyten, sommarskolor, workshopserier och lokal professionell utveckling. Genom samarbete och dialog med skolorna, utifrån skolornas önskemål och behov, ska stöd ges till vad den enskilda skolan behöver, för att underlätta professionell STEM-lärarutveckling och det ska arbetas fram lösningar för att förverkliga detta.

https://icse.eu/icse-academy/