Anette Lundin

Anette blev antagen som doktorand i juli 2011 och arbetade innan dess som adjunkt inom socialpsykologi vid Högskolan i Skövde. Anette har två magisterexamina: en inom socialpsykologi och en inom sociologi. Hennes magisteruppsats i ämnet socialpsykologi fokuserade på "det möjlighetsskapande eller begränsande samspelet" mellan individer som har diagnos ADHD och deras sociala omgivning utifrån både de diagnostiserades och de professionellas perspektiv. Magisteruppsatsen inom sociologi fokuserade på identitets- och relationsupplevelser hos ungdomar med hörselnedsättning. Båda dessa uppsatsers ämnen tolkades utifrån en symbolisk interaktionistisk syn på självet, relationer, meningsskapande och samhälle.

Även idag använder Anette den symboliska interaktionismen som utgångspunkt. Denna gång för att studera personals upplevelser av äldres möjligheter till välbefinnande då de bor inom kommunal äldreomsorg, samt huruvida besök av hundar har någon inverkan på dessa. Forskningen finansieras av KK-stiftelsen.

Artikel

Lundin, A. Berg, L. Hellström Muhli, U. (2016). Witnessing presence. : Elsevier More information
Lundin, A. Berg, L. Muhli, U. (2013). Feeling existentially touched - A phenomenological notion of the well-being of elderly living in special housing accommodation from the perspective of care professionals. : CoAction Publishing More information

Avhandling

Lundin, A. (2016). Rättfärdigade prioriteringar - en kvalitativ analys av hur personal i äldreomsorgen hanterar motstridiga verksamhetslogiker. Dissertation Series. School of Health and Welfare. Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare More information

Övrigt

Lundin, A. Stier, J. Ulmestig, R. (). Economizing care – Governing institutionalized logics at a public nursing home. More information
Lundin, A. Stier, J. Bülow, P. (). To do or not to do. More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information