Anette Lundin

Anette blev antagen som doktorand i juli 2011 och arbetade innan dess som adjunkt inom socialpsykologi vid Högskolan i Skövde. Anette har två magisterexamina: en inom socialpsykologi och en inom sociologi. Hennes magisteruppsats i ämnet socialpsykologi fokuserade på "det möjlighetsskapande eller begränsande samspelet" mellan individer som har diagnos ADHD och deras sociala omgivning utifrån både de diagnostiserades och de professionellas perspektiv. Magisteruppsatsen inom sociologi fokuserade på identitets- och relationsupplevelser hos ungdomar med hörselnedsättning. Båda dessa uppsatsers ämnen tolkades utifrån en symbolisk interaktionistisk syn på självet, relationer, meningsskapande och samhälle.

Även idag använder Anette den symboliska interaktionismen som utgångspunkt. Denna gång för att studera personals upplevelser av äldres möjligheter till välbefinnande då de bor inom kommunal äldreomsorg, samt huruvida besök av hundar har någon inverkan på dessa. Forskningen finansieras av KK-stiftelsen.

Artikel

Lundin, A., Berg, L., Hellström Muhli, U. (2016). Witnessing presence: Swedish care professionals' experiences of supporting resident's well-being processes within the frame of residential care homes (RCH) Journal of Aging Studies, 37, 1-9. More information
Lundin, A., Berg, L., Muhli, U. (2013). Feeling existentially touched - A phenomenological notion of the well-being of elderly living in special housing accommodation from the perspective of care professionals International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 8. More information

Doktorsavhandling

Lundin, A. (2016). Rättfärdigade prioriteringar - en kvalitativ analys av hur personal i äldreomsorgen hanterar motstridiga verksamhetslogiker (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare). More information

Övrigt

Lundin, A., Stier, J., Ulmestig, R. . Economizing care – Governing institutionalized logics at a public nursing home. More information
Lundin, A., Stier, J., Bülow, P. . To do or not to do: Problematizing accounts made by carers (not) prioritizing care tasks as the work load increases. More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information