Ylva Lindberg

Forskningschef
Avdelningen för språk och estetiska ämnen och litteratur , Högskolan för lärande och kommunikation
Forskningschef
Vd-kansli , Högskolan för lärande och kommunikation
Professor

Kontakt

Rum
Hd324
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Ylva Lindberg leder den nationella och internationella forskningen inom CCD – Communication, Culture, and Diversity. Hennes forskningen fokuserar på kreativt språkande genom litteraturer och medier. Kommunikation och lärande i en digital, medietät och global värld förändrar språkanvändning och ger upphov till litteraturer, genrer och medier som kan integreras innovativt i undervisning och lärande. Virtuella världar, seriemediet och marginaliserade kulturområden inom global litteraturproduktion är exempel på fält där Lindberg undersökt empiriskt material med fokus på kreativt språkande och lärande. 

Ett specifikt analytiskt fokus är hur globalt kulturellt utbyte fungerar och hur cirkulering bestäms av marknadsaktörer men även av framväxande teknologi, t.ex i projekten Comics in global circulation och Mind the Stream! Strömmande media och kulturellt minne. Detta område utforskas främst genom franskspråkiga kulturuttryck. Modeller för kulturell analys som tar hänsyn till bild och text och ger förståelse för mångkultur och flerspråkighet har utvecklats ur dessa studier. Studierna bygger på teorier inom världslitteratur- och översättningsområdet, samt medieteorier.

Ett annat analytiskt fokus är kreativt språkande och lärande i analoga-digitala sammanhang i och utanför skolan. Här leder Lindberg det strategiska investeringsprojektet LeaDMe – Learning, Digitalization, and Media, som syftar till att utveckla forskning och avancerad utbildning om hur lärande, främst inom kreativa ämnen, språk och litteraturer, kan främjas av digitala lösningar. Förändrade praktiker för lärande och byggande av kunskap står i centrum för studierna i projektet, exempelvis i DiveiN – Diversity as Normality, där fokus ligger på hur mångfald (o)synliggörs i analoga-digitala kommunikativa praktiker. LeaDMe är kopplat till den nationella forskarskolan Upgrade – Lärarutbildningens och skolans digitalisering, där Lindberg sitter i styrelsen.

Biografi

Ylva Lindberg är professor i pedagogik med inriktning mot språk och litteraturer vid Högskolan för lärande och kommunikation. Hon har lång erfarenhet av undervisning och utveckling av lärarprogrammet och ämnesinriktningen svenska. Lindberg leder utvecklingen av HLK’s mastermiljö SSS – Social Sciences of Sustainability, och särskilt masterutbildningen i pedagogik med inriktningen Learning, Digitalization, and Sustainability – LeaDS. Ylva genomförde sin doktorandutbildning vid Paris IV, Sorbonne, och disputerade 2002 i Uppsala med en avhandling (på franska) som handlade om fransk modern poesi på 1910-talet och kopplingar till vetenskap och ny teknologi. Avhandlingen mottog Benzeliuspriset i den historisk-filosofiska kategorin.  

Lindberg sitter i redaktörsrådet för bokserien SMAJ – Stockholm Studies in Media Arts Japan (SU) och är permanent expertgranskare för European Science Foundation – ESF. 2017 blev Lindberg invald att ingå i AcademiaNet – the Portal to Excellent Women Academics. Som interdisciplinär forskare är hon anlitad som granskare för olika typer av internationella tidskrifter och förlag, exempelvis Romanica Olomucensia, Journal of Intercultural Communication,  Revue nordique des études Francophones,French Studies in Southern Africa, Palgrave Macmillan, Education in the North, International journal of lesson and learning study, International Journal of Information and Learning Technology.  

Tidigare befattningar: Forskningsassistent vid La Maison des Sciences de l’homme – MSH, Paris. Redaktör för den litteraturvetenskapliga webbplatsen Fabula.org (Sorbonne – ENS, Paris). Översättare för förlagen Bakhåll och Agone/Marginale. Bibliotekarie på Bibliothèque Nationale de France, Institut National du Patrimoine, Bibliothèque Nordique, Paris. Lärare på L'Institut Européen des langues, Paris. Lärare och handledare på masterutbildningen i biblioteksvetenskap, Uppsala.

Antologibidrag

Johansson, S., Lindberg, Y. (2021). Cybercultures. In: N. Gontier, A. Lock & C. Sinha (Ed.), The Oxford handbook of human symbolic evolution
Lindberg, Y., Cedergren, M., Edfeldt, C., Johansson, I., Schwartz, C. (2020). Vilken litteratur (o)synliggörs inom romanska språk i svensk högre utbildning och forskning?. In: Y. Lindberg & A. Svensson (Ed.), Litteraturdidaktik: Språkämnen i samverkan Stockholm: Natur och kultur
Lindberg, Y., Svensson, A. (2020). Introduktion: Gränsöverskridande litteraturstudier. In: Y. Lindberg & A. Svensson (Ed.), Litteraturdidaktik: Språkämnen i samverkan (pp. 7 -26). Stockholm: Natur och kultur
Lindberg, Y. (2019). Creativity at the workplace. In: H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 72 -85). London, UK: Routledge
Lindberg, Y. (2019). Våld, värme och manga. Perifer litteratur och centrala litterära kompetenser. In: Ulrika Nemeth & Anna Nordenstam (Ed.), Globalt Stockholm: Svensklärarföreningen
Johansson, S., Lindberg, Y. (2019). Wikipedia as a virtual learning site and a multilingual languaging site. In: Sangeeta Bagga-Gupta, Giulia Messina Dahlberg & Ylva Lindberg (Ed.), Virtual sites as learning spaces: Critical issues on languaging research in changing eduscapes (pp. 181 -203). Cham: Palgrave Macmillan
Bagga-Gupta, S., Messina-Dahlberg, G., Lindberg, Y. (2019). Preface. In: Sangeeta Bagga-Gupta, Giulia Messina Dahlberg & Ylva Lindberg (Ed.), Virtual sites as learning spaces: Critical issues on languaging research in changing eduscapes (pp. xi -xv). Cham: Palgrave Macmillan
Lindberg, Y. (2019). On methodology and the educational sciences—Reflections on the ViLS contributions. In: Sangeeta Bagga-Gupta, Giulia Messina Dahlberg & Ylva Lindberg (Ed.), Virtual sites as learning spaces: Critical issues on languaging research in changing eduscapes (pp. 383 -401). Cham: Palgrave Macmillan
Lindberg, Y. (2019). The story event “The Beauty and the Beast” in Second Life: Literature studies and the (non-)adoption of virtual worlds. In: Sangeeta Bagga-Gupta, Giulia Messina Dahlberg & Ylva Lindberg (Ed.), Virtual sites as learning spaces: Critical issues on languaging research in changing eduscapes (pp. 121 -152). Cham: Palgrave Macmillan
Bradling, B., Lindberg, Y. (2018). Critical Perspectives as Advanced Reading Strategies: An Intersectional Approach to John Ajvide Lindqvist's Let the Right One In and Handling the Undead. In: Mark A. Fabrizi (Ed.), Horror Literature and Dark Fantasy: Challenging Genres (pp. 81 -98). Leiden: Brill Academic Publishers
Lindberg, Y. (2017). Kreativitet på arbetsplatsen. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo-Prvulovic och Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser (pp. 95 -111). Lund: Studentlitteratur AB
Lindberg, Y. (2016). Female Force and Mundane Men: Calixthe Beyala’s Writing of Identity From the "Third Space" and in C'est le Soleil qui m'a brûlée. In: N'Guessan, Kouadio Germain (Ed.), Gender Discourse and the Construction of Identity (pp. 101 -132).
Lindberg, Y. (2016). Framtida berättelser på gymnasiet: Kärleksintrigen som interaktiv händelseberättelse i Second Life. In: Heidi Höglund & Ria Heilä-Ylikallio (Ed.), Framtida berättelser: Perspektiv på nordisk modersmålsdidaktisk forskning och praktik (pp. 85 -101). Vasa: Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Lindberg, Y. (2015). Litteratur och historia – en didaktisk möjlighet. In: Hans Albin Larsson (Ed.), Det historiska perspektivet (pp. 57 -69). Jönköping: Samhällsstudier & didaktik
Lindberg, Y. (2015). Le regard suédois sur les femmes de la Francophonie. In: Mickaëlle Cedergren et Sylvain Briens (Ed.), Médiations interculturelles entre la France et la Suède: Trajectoires et circulations de 1945 à nos jours (pp. 44 -55). Stockholm: Stockholm University Press
Lindberg, Y. (2014). Le Regard suédois sur les femmes écrivains de la francophonie. In: Mickaëlle Cedergren & Sylvain Briens (Ed.), Médiations interculturelles,:  trajectoires et circulations entre la France et la Suède de 1945 à nos jours Stockholm: Presses universitaires de Stockholm, Acta Romanica
Lindberg, Y., Cedergren, M. (2014). La nouvelle voie littéraire francophone ou la voix des minorités: Les littératures francophones dans la presse suédoise entre 2005 et 2014.. In: Marcelin VOUNDA et Désiré ATANGANA KOUNA (Ed.), Les francophonies littéraires : connexions, déconnexions, contacts, interstices, marges et ruptures Yaoundé: Atelier de Critique et de Créativité Littéraires, Presses universitaires de Yaoundé
Sandblom, E., Lindberg, Y. (2014). Diskursiv mångfald: En makro- och mikroanalys av elevtexter från svenska och svenska som andraspråk i åk 1 på gymnasiet. In: Peter Andersson, Per Holmberg, Anna Lyngfelt, Anna Nordenstam & Olle Widhe (Ed.), Mångfaldens möjligheter: Litteratur- och språkdidaktik i Norden (pp. 73 -97). Göteborg: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning (SMDI)
Lindberg, Y., Sandblom, E. (2013). Blivande svensklärare skriver argumenterande text. In: Dagrun Skjelbred, Aslaug Veum (Ed.), Literacy i læringskontekster Oslo: Cappelen Akademisk Forlag
Lindberg, Y. (2013). Vivre en Suède: rythmer l'hiver. In: Mai YOSHINO (Ed.), Choses qui font battre le cœur Tokyo, Japan: Kogakusha
Lindberg, Y. (2002). Apollinaire i en föränderlig värld: Dikten "La Victoire". In: Håkan Möller (Ed.), Poetiska världar: 33 studier tillägnade Bengt Landgren (pp. 176 -189). Stockholm: Symposion

Artikel

Lindberg, Y., Bagga-Gupta, S. (2021). On naming groups in the margins. Constructs of (dis)ability in the morning press across time in the nation-state of Sweden Scandinavian Journal of Disability Research, 23(1), 50-62.
Åman, P., Lindberg, Y., Rapp, S. (2021). Prövad eller beprövad? Praktiker för prövande av lärares yrkeserfarenheter i skolan Educare - Vetenskapliga skrifter, 1-31.
Lindberg, Y. (2019). Strindberg post-metoo .
Lindberg, Y. (2019). Klart Peter ska ha ett nobelpris , 3 Jönköping: Hall Media .
Lindberg, Y. (2018). Nobelpriskandidat #5: Maryse Condé , 6 december Jönköping: Hallpressen .
Lindberg, Y. (2016). The power of laughter to change the world: Swedish female cartoonists raise their voices SJoCA Scandinavian Journal of Comic Art, 2(2), 3-31.
Lindberg, Y., Cedergren, M. (2015). Vers un renouvellement du canon de la littérature francophone: Les enjeux de l’enseignement universitaire en Suède Revue de littérature comparée, 354(2), 231-243 Paris: Éditions Klincksieck .
Lindberg, Y. (2015). Aleksijevitj – från grymheter till glam Jönköpings-Posten.
Lindberg, Y. (2015). Kvalificerad konkurrens till kukkonsten Jönköpings-Posten.
Lindberg, Y. (2014). Satiriska feministiska serier: Nina Hemmingsson och Liv Strömquist Tidskrift för litteraturvetenskap, 44(2), 83-99 stockholm, Föreningen för utgivandet av Tidksrift för litteraturvetnenskap, Lund: Stockholms universitet .
Lindberg, Y. (2013). De l'actrice fictionnelle à l'acteur réel: La femme de théâtre dans la Suède du XIXème siècle Scandinavian Canadian Studies / Études Scandinaves au Canada, 21, 40-56.
Lindberg, Y. (2013). Strindberg face aux femmes Etudes germaniques, 68(4), 605-624.
Lindberg, Y. (2012). Le pouvoir sur le rire et sur le monde: Les bédéistes suédoises élèvent la voix Recherches féministes, 25(2), 43-64.
Lindberg, Y. (2010). Calixthe Beyala chez les Scandinaves Présence francophone, 167-186.
Lindberg, Y. (2009). Calixthe Beyala - écrit-elle pour les Scandinaves? Mondes Francophones. Revue mondiale des francophonies. Créolisations.
Lindberg, Y. (2007). Dada och Tristan Tzara Uppsala Nya Tidning.
Lindberg, Y. (2007). Maison Dada Med Andra Ord, MAO.
Lindberg, Y. (2003). Poeten Apollinaire möter 1900-talets vetenskapsman Ariel, 85(3-4), 4-10.
Lindberg, Y. (1996). Struktur och betydelse i sonetten "Obsession" av Charles Baudelaire. Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 117, 57-78.

Bok

Lindberg, Y. (2013). De la Belle époque à Second Life. Paris: Éditions Publibook

Doktorsavhandling

Lindberg, Y. (2002). "L'écume serait mère encore": "Ondes" de Guillaume Apollinaire (Doctoral thesis, Uppsala: Uppsala Universitet).

Konferensbidrag

Bjursell, C., Lindberg, Y. (2021). Responsible implementation of AI in organizations as a trigger for learning. 15th annual International Technology, Education and Development Conference, 8-9 March, 2021.
Lindberg, Y., Bagga-Gupta, S. (2020). Academic agency and responsibility through writing processes. Praxis Symposium III – Borås, Sweden, 5-6 October 2020.
Lindberg, Y., Messina Dahlberg, G., Vigmo, S. (2019). Goals, challenges and achievements in collaboration between the global South and the global North: Co-creating and developing global, digitallymediated education for teacher training programmes. Praxis in higher education, with a focus on the Nordic context – Borås, Sweden, May 22-24.
Lindberg, Y., Darling-Wolf, F. (2019). Literary production – a way to voice cultural and linguistic peripheries. MuDD2019 - Multilingualism, Diversity and Democracy, Jönköping, Sweden, 8-10 April 2019.
Lindberg, Y., Wennerström, A. (2019). Motståndets poesi. Poesididaktik och samhälle i franska enligt fransk läroplan. Litteraturdidaktik. Litteraturstudiers samhällsrelevans, Högskolan Dalarna, Falun, Sverige, 7-8 november 2019.
Lindberg, Y., Cedergren, M. (2019). La position de la littérature antillaise en Suède – la réception de la traduction comme outil pour repenser les transferts culturels. Colloque international Périphéries – Centres – Traduction, L’institut d’études romanes, Wroclaw, Pologne, 20-22 Novembre.
Lindberg, Y., Wennerström, A. (2019). Poetry of resistance. Poetry didactics and societal relevance in the French school in Sweden. Poesididaktik 2019/Poetry in Education II, 5-6 december, Gothenburg University.
Lindberg, Y., Sandblom, E., Bagga-Gupta, S. (2019). Patterns of socialization into multiple academic writing spaces. On centers and peripheries. Ethnographies of academic writing: research and pedagogy, Zaragoza, Spain, May 16-17th, 2019.
Sandblom, E., Haglind, T., Lindberg, Y. (2019). Diversity in policies and practices of digital communication in Swedish upper secondary school. INTED2019, Exploring New Frontiers in Education, 13th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, 11-13 March, 2019.
Sandblom, E., Haglind, T., Lindberg, Y. (2018). Dive iN, mångfald som normalitet. Forskningsbaserad undervisning - Teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköpings kommun, 13 november, Jönköping..
Lindberg, Y. (2018). Moving Manga: The Swedish Position in the Transcultural and Transnational Manga Field. International Academic Conference: Manga, Comics and Japan: Area Studies as Media Studies, SU, Sweden, 6-9 September, 2018.
Lindberg, Y. (2018). Language of Amor and Eros. Romantic interludes in Second Life. Sociolinguistics symposium, SS22, Auckland, New Zealand, 27-30 June 2018.
Lindberg, Y., Sandblom, E., Haglind, T. (2018). Dive iN – Diversity as Normality: A substudy on usage of digital resources across subjects in upper secondary school. Mediamorphosis – Identity and Participation, Mumbai, KC College, 16-17 February 2018.
Lindberg, Y., Sandblom, E., Haglind, T. (2018). In/ex/clusive communication in upper secondary school settings. The challenge of digital resources. Creating Inclusive Communities, April 17, 2018, Jönköping University, Shool of Health and Welfare.
Lindberg, Y. (2018). Digital realities and cybercultures. Hälsa, välbefinnande och digitalisering, 26 september, Hälsohögskolan, Jönköping University.
Sandblom, E., Lindberg, Y., Haglind, T. (2018). Diversity as Normality, Dive iN. European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), SIG 10 & 21 Conference 2018, 30–31 August 2018, Luxembourg.
Lindberg, Y., Sandblom, E. (2017). Dive iN – Diversity as Normality. 17th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, 27 augusti - 2 september, 2017, Tampere, Finland.
Lindberg, Y. (2017). Förhållandet mellan förmedling av litteratur på franska i press och akademi i Danmark. Akademin som litteraturförmedlare, Nordisk konferens vid Stockholms universitet, 16–17 november 2017, Stockholm, Sverige.
Lindberg, Y. (2017). Litteraturvetenskapliga avhandlingar i Sverige 2000-2017 och implikationer för litteraturdidaktiken. Litteraturdidaktisk konferens - Litteraturstudiers betydelse för språkutbildning: litteraturdidaktiska perspektiv för ungdomsskola och högskola, 6-7 oktober, Jönköping, Sverige.
Lindberg, Y. (2017). Melchior Mbonimpa and global (im)mobility. Advanced Cultural Institute of Sweden, ACSIS, Conference: Mobilising Cultural Studies, Norrköping, Sweden, 19-21 June.
Lindberg, Y. (2017). Living inside/outside the world: Dis/Ability explored through culture and media. The International Conference Dis/Ability Communication: Perspectives and Challenges in the 21st Century (ICDC-2017), January 9-11, Mumbai, India.
Lindberg, Y. (2017). Dis/Ability explored through media and culture. DoIT tankesmedja, i region Jönköping, 26 september, 2017.
Lindberg, Y. (2017). Diversity as Normality – Language, Learning and the Need for Literature. National forum for English Studies, Jönköping University, April 26-27, 2017.
Cedergren, M., Edfelt, C., Johansson, I., Lindberg, Y., Schwartz, C. (2017). Akademisk forskning som litteraturförmedling – Om skönlitteratur från romanska språk inom svensk forskning. Romanska språk i Sverige - tradition och förnyelse, 20-21 april 2017, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
Lindberg, Y. (2016). Mémoires en miroir: Djebar et Bey en France et en Suède. 47th Annual NeMLA Convention, March 17-20, 2016, Hartford, CT, USA.
Lindberg, Y. (2016). Language of Amor and Eros. Romantic interludes in Second Life. Symposium: Opening virtual sites for language learning and sustainable development, PLL2, Individuals in Context, Jyväskylä, 22-24 August, 2016.
Sandblom, E., Lindberg, Y. (2016). Form och funktion i argumenterande texter skrivna av gymnasieelever. SMDI 12 Textkulturer, Tolfte Nationella konferensen i Svenska med Didaktisk inriktning, Karlstads universitet, 24-25 november, 2016.
Lindberg, Y. (2015). En repérage de la honte: Les auteurs francophones rencontrent les critiques suédois. La littérature francophone en traduction : méthodes, pratiques et histoire, Göteborg 12-14 mars 2015.
Palo, A., Manderstedt, L., Lindberg, Y., Nordenstam, A. (2015). ‛Sweet sixteen’: role models, initiation and the Self. IAIMTE 2015, Jun. 03 2015 - Jun. 05 2015, Odense, Denmark.
Cedergren, M., Lindberg, Y. (2015). Att förmedla den andras litteratur: Sveriges möjliga väg till världslitteratur?. Symposium - ”Litteraturförmedlare i Sverige från 1945 till våra dagar”, Stockholms universitet, 11–12 juni 2015.
Lindberg, Y. (2015). Swedish Feminist Voices Travelling toward Comics Art. Voyage Conference, University of London Institute in Paris, 22-23 of June.
Lindberg, Y. (2015). The circulation of the word: Transmission and reception of literature in the periphery. ICS2015: A Cross-Sector Multidisciplinary International Conference Going Beyond Inclusion: New Forms Of Cultural Spaces In The 21St Century,Örebro University, Örebro, 18-21 November 2015.
Lindberg, Y. (2015). The place of African Sub-Saharan francophone literature in Sweden. Nordic Intercultural Communication Conference 2015, 26-28 November, Jönköping University, Sweden.
Lindberg, Y., Johansson, S. (2015). Wikipedia in the translanguaging classroom. Translanguaging – Practices, Skills and Pedagogy, Högskolan i Dalarna, 20-22 April, Falun, Sweden.
Lindberg, Y., Manderstedt, L., Palo, A. (2015). Experiencing virtual spaces through Amor and Eros: L1-language teaching and literary competence. IAIMTE 2015, Jun. 03 2015 - Jun. 05 2015, Odense, Denmark.
Lindberg, Y. (2015). The genre of argumentation in the digital age – a comparison of Wikipedia discussion pages between cultures and between topics. Nordic Conference on Subject Didactics (NoFa), Helsingissä 27.-29.5.2015.
Lindberg, Y., Sandblom, E. (2015). Att utveckla skrivkompetens på gymnasiet. Skriv! Les! 2015 - Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy, 18. - 20. mai 2015, Universitetet i Stavanger, Norge.
Lindberg, Y., Manderstedt, L. (2015). Kärleksintriger i ny tappning: förkroppsligade berättelser genom interagerande aktivitet. Vasa: Åbo Akademi, NNMF5: Den femte nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning: Vasa 3-4.12 2015.
Lindberg, Y., Manderstedt, L. (2015). Experiencing virtual spaces through Amor and Eros: L1-language teaching and literary competence. Virtual Learning Sites as Languaging Spaces (ViLS-2), September 22-24, 2015, Örebro, Sweden.
Lindberg, Y. (2014). Languages of Amor and Eros in a Virtual World. AILA 2014, One World, many languages, Brisbane, Australia.
Lindberg, Y. (2014). Le regard suédois sur les écrivains femmes de la Francophonie.. MÉDIATIONS INTERCULTURELLES, TRAJECTOIRES ET CIRCULATIONS ENTRE LA FRANCE ET LA SUÈDE DE 1945 À NOS JOURS, 23-24 januari, Stockholms universitet.
Lindberg, Y. (2014). Learning the argumentative genre with Wikipedia. AAAL, Portland 2014.
Lindberg, Y. (2014). Les Auteures, femmes et françaises de l’Ailleurs: L’exotisme et l’exotique en Suède.. XIXème Congrès des romanistes scandinaves du 12 au 15 août 2014, Reykavijk, Islande.
Lindberg, Y. (2014). The Swedish Gaze on Female Francophone Literature. Mapping North and South in Europe. Images, Identities and Spaces. Conference. September 25-27 2014 CENS. University of Helsinki.
Lindberg, Y., Johansson, S. (2014). The argumentative genre in social media – a comparison of Wikipedia discussion pages between cultures and between topics. Next generation Learning 2014, Högskolarna i Dalarna, 19-20 mars.
Lindberg, Y., Sandblom, E. (2014). Svenskämnets tre inneboende svårigheter. Vetenskapsrådet, Resultatdialog, Högskolan i Jönköping, 20-21 november 2014.
Lindberg, Y., Sandblom, E. (2013). Basic concepts of the theory of genre and the analysis of argumentative writing. Is the Study of Genre Still Front Line Research, University of Copenhagen, the 14th-15 th of November, 2013.
Lindberg, Y. (2013). De Second Life aux pratiques élististes et artistiques sur le Net. École d’été: Méthodes digitales pour sciences sociales: écrire, compter, dessiner, analyser, interpréter http://barthes.enssib.fr/MDSS2013 Enssib, Lyon-Villeurbanne, 16–20 septembre 2013.
Lindberg, Y., Sandblom, E. (2013). Att skriva diskursiva texter med olika språkliga bakgrunder. Elfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning (SMDI 11), Fjärde nordiska konferensen i modersmålsdidaktik (NNMF 4), Göteborg, 5-6 december, 2013.
Lindberg, Y., Svensson, A. (2013). Swedish language teachers and social media: Preconditions for integrating social media into language teaching. SCIRA, Jönköping, 6-9 augusti, 2013.
Lindberg, Y. (2013). Amor and Eros in Second Life.. Media and Passion - International Conference, at the Media and Communication Research Departement, Lund University, Sweden, March 21st 2013.
Lindberg, Y., Johansson, S. (2013). The argumentative genre in social media - a comparison of Wikipedia discussion pages between cultures and between topics. SCIRA, 18th European Conference on Reading, new challenges - new literacies, in Jönköping, Sweden, 6-9 August 2013.
Lindberg, Y. (2012). Vässade pennor och skrattets makt. Öppna föreläsningar, HLK.
Lindberg, Y. (2012). Strindberg et le féminisme. Strindberg en héritage: Conférence internationale à l'occasion de la mort d'August Strindberg, 27-29 septembre 2012, Paris.
Lindberg, Y., Sandblom, E. (2012). Att lära sig hantera argumenterande genrer: Utvecklingen av en skrivkompetens från högstadium till gymnasium. SMDI10, Svenska med didaktisk inriktning, Stockholms universitet, 18-19 oktober 2012.
Lindberg, Y., Sandblom, E. (2012). Argumenterande text: En jämförande studie mellan stadier. Strategisk arena för idéutbyte kring lärande, text och språk, Karlstads universitet, 6-7 december 2012.
Lindberg, Y. (2011). De l’actrice fictionnelle à l’acteur réel.: La féminité politique dans la littérature suédoise du XIXème siècle. The Annual Convention of the Northeast Modern Language Association (NeMLA.
Lindberg, Y. (2011). Progression i en genre: Argumenterandets "state of the art". The Annual Convention of the Northeast Modern Language Association (NeMLA.
Svensson, A., Lindberg, Y. (2011). Lärarstudenters exponering för mediernas språk: Svensklärarstudenters medieanvändning, utbud man tar del av och uppfattningar om framtida elevers medievanor.. Literacy - en morsmålsdidaktisk utfordring. 3:e nordiske morsmålsdidaktiske forskningskonferanse, Tönsberg, Norge, 2-4 november 2011..
Lindberg, Y., Svensson, A. (2011). Mediernas och språkets ömsesidighet: En enkätundersökning om blivande lärares tankefigurer kring språk och medier. Strategisk arena: Lärande text och språk, Göteborg.
Lindberg, Y. (2011). Språket och skrivandets betydelse: en textanalytisk studie av elevers och studenters skriftliga produktion. Strategisk arena för: Lärande, text och språk, Göteborg.
Lindberg, Y. (2010). Image and Text in Second Life: Une littératie en devenir / The Becoming of Literacy. 2nd Virtual Round Table Online Conference - Language Learning with Technology.
Lindberg, Y. (1999). Apollinaire and the physical mouvement. Aesthetic Experience and the Body - Sätra Brunn.

Rapport

Recension

Lindberg, Y. (2018). Återerövringen av en barndom. Jönköping: Hallpressen

Samlingsverk

(2020). Litteraturdidaktik: Språkämnen i samverkan. Stockholm: Natur och kultur

Övrigt

Ståhlberg, J. (2017). Vi älskar olikhet....
Lindberg, Y. (2004). Dada är allt!. Lund: Bakhåll
Lindberg, Y. (2003). Calligrammes.