Ylva Lindberg

Forskningschef
Avdelningen för språk och kommunikation , Högskolan för lärande och kommunikation
Forskningschef
Vd-kansli , Högskolan för lärande och kommunikation
Professor

Forskning

Ylva Lindbergs forskning handlar om litteratur och språk i en global och medietät värld. Hon är intresserad av postkoloniala teorier, genusteori, argumentationsteori, samt serieteori.

Den kulturella överföringen är betydelsefull i denna forskning, vilket bl a avspeglar sig i Lindbergs artiklar om den kamerunska författarinnan Calixthe Beyala och i artiklar på franska om svensk litteratur.

Ylva Lindbergs forskning fokuserar också på yngre medier, Internet och virtuella världar online. Boken De la Belle époque à Second Life, EPU (Cyber), Lyon, utkom 2013. Här ges en kritisk bakgrund till de kreativa och tekniska förutsättningarna för lärande och gestaltande i den virtuella världen Second Life.

Ylva har byggt upp forskningsplattformen Språk-, litteratur-, och mediedidaktik, som leds av Anette Svensson (eng) fr o m 2016.

Biografi

Ylva Lindberg är docent i litteraturvetenskap på Högskolan för lärande och kommunikation. Hon undervisar i svenska och litteraturvetenskap inom lärarutbildningen samt i franska. Ylva disputerade 2002 i Uppsala med en avhandling (på franska) som handlade om fransk modern poesi på 1910-talet och kopplingar till vetenskap och ny teknologi. Avhandlingen mottog Benzeliuspriset i den historisk-filosofiska kategorin.  

Tidigare befattningar: Bibliotekarie på Bibliothèque Nationale de France, Institut National du Patrimoine, Bibliothèque Nordique, Paris. Lärare på L'Institut Européen des langues, Paris. Lärare och handledare på masterutbildningen i biblioteksvetenskap, Uppsala.

Antologibidrag

Lindberg, Y., Cedergren, M., Edfeldt, C., Johansson, I., Schwartz, C. (2020). Vilken litteratur (o)synliggörs inom romanska språk i svensk högre utbildning och forskning?. In: Y. Lindberg & A. Svensson (Ed.), Litteraturdidaktik: Språkämnen i samverkan Stockholm: Natur och kultur More information
Lindberg, Y., Svensson, A. (2020). Introduktion: Gränsöverskridande litteraturstudier. In: Y. Lindberg & A. Svensson (Ed.), Litteraturdidaktik: Språkämnen i samverkan (pp. 7 -26). Stockholm: Natur och kultur More information
Lindberg, Y. (2019). Creativity at the workplace. In: H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 72 -85). London, UK: Routledge More information
Lindberg, Y. (2019). Våld, värme och manga. Perifer litteratur och centrala litterära kompetenser. In: Ulrika Nemeth & Anna Nordenstam (Ed.), Globalt Stockholm: Svensklärarföreningen More information
Johansson, S., Lindberg, Y. (2019). Wikipedia as a virtual learning site and a multilingual languaging site. In: Sangeeta Bagga-Gupta, Giulia Messina Dahlberg & Ylva Lindberg (Ed.), Virtual sites as learning spaces: Critical issues on languaging research in changing eduscapes (pp. 181 -203). Cham: Palgrave Macmillan More information
Bagga-Gupta, S., Messina-Dahlberg, G., Lindberg, Y. (2019). Preface. In: Sangeeta Bagga-Gupta, Giulia Messina Dahlberg & Ylva Lindberg (Ed.), Virtual sites as learning spaces: Critical issues on languaging research in changing eduscapes (pp. xi -xv). Cham: Palgrave Macmillan More information
Lindberg, Y. (2019). On methodology and the educational sciences—Reflections on the ViLS contributions. In: Sangeeta Bagga-Gupta, Giulia Messina Dahlberg & Ylva Lindberg (Ed.), Virtual sites as learning spaces: Critical issues on languaging research in changing eduscapes (pp. 383 -401). Cham: Palgrave Macmillan More information
Lindberg, Y. (2019). The story event “The Beauty and the Beast” in Second Life: Literature studies and the (non-)adoption of virtual worlds. In: Sangeeta Bagga-Gupta, Giulia Messina Dahlberg & Ylva Lindberg (Ed.), Virtual sites as learning spaces: Critical issues on languaging research in changing eduscapes (pp. 121 -152). Cham: Palgrave Macmillan More information
Bradling, B., Lindberg, Y. (2018). Critical Perspectives as Advanced Reading Strategies: An Intersectional Approach to John Ajvide Lindqvist's Let the Right One In and Handling the Undead. In: Mark A. Fabrizi (Ed.), Horror Literature and Dark Fantasy: Challenging Genres (pp. 81 -98). Leiden: Brill Academic Publishers More information
Lindberg, Y. (2017). Kreativitet på arbetsplatsen. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo-Prvulovic och Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser (pp. 95 -111). Lund: Studentlitteratur AB More information
Lindberg, Y. (2016). Female Force and Mundane Men: Calixthe Beyala’s Writing of Identity From the "Third Space" and in C'est le Soleil qui m'a brûlée. In: N'Guessan, Kouadio Germain (Ed.), Gender Discourse and the Construction of Identity (pp. 101 -132). More information
Lindberg, Y. (2016). Framtida berättelser på gymnasiet: Kärleksintrigen som interaktiv händelseberättelse i Second Life. In: Heidi Höglund & Ria Heilä-Ylikallio (Ed.), Framtida berättelser: Perspektiv på nordisk modersmålsdidaktisk forskning och praktik (pp. 85 -101). Vasa: Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier More information
Lindberg, Y. (2015). Litteratur och historia – en didaktisk möjlighet. In: Hans Albin Larsson (Ed.), Det historiska perspektivet (pp. 57 -69). Jönköping: Samhällsstudier & didaktik More information
Lindberg, Y. (2015). Le regard suédois sur les femmes de la Francophonie. In: Mickaëlle Cedergren et Sylvain Briens (Ed.), Médiations interculturelles entre la France et la Suède: Trajectoires et circulations de 1945 à nos jours (pp. 44 -55). Stockholm: Stockholm University Press More information
Lindberg, Y. (2014). Le Regard suédois sur les femmes écrivains de la francophonie. In: Mickaëlle Cedergren & Sylvain Briens (Ed.), Médiations interculturelles,:  trajectoires et circulations entre la France et la Suède de 1945 à nos jours Stockholm: Presses universitaires de Stockholm, Acta Romanica More information
Lindberg, Y., Cedergren, M. (2014). La nouvelle voie littéraire francophone ou la voix des minorités: Les littératures francophones dans la presse suédoise entre 2005 et 2014.. In: Marcelin VOUNDA et Désiré ATANGANA KOUNA (Ed.), Les francophonies littéraires : connexions, déconnexions, contacts, interstices, marges et ruptures Yaoundé: Atelier de Critique et de Créativité Littéraires, Presses universitaires de Yaoundé More information
Sandblom, E., Lindberg, Y. (2014). Diskursiv mångfald: En makro- och mikroanalys av elevtexter från svenska och svenska som andraspråk i åk 1 på gymnasiet. In: Peter Andersson, Per Holmberg, Anna Lyngfelt, Anna Nordenstam & Olle Widhe (Ed.), Mångfaldens möjligheter: Litteratur- och språkdidaktik i Norden (pp. 73 -97). Göteborg: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning (SMDI) More information
Lindberg, Y., Sandblom, E. (2013). Blivande svensklärare skriver argumenterande text. In: Dagrun Skjelbred, Aslaug Veum (Ed.), Literacy i læringskontekster Oslo: Cappelen Akademisk Forlag More information
Lindberg, Y. (2013). Vivre en Suède: rythmer l'hiver. In: Mai YOSHINO (Ed.), Choses qui font battre le cœur Tokyo, Japan: Kogakusha More information
Lindberg, Y. (2002). Apollinaire i en föränderlig värld: Dikten "La Victoire". In: Håkan Möller (Ed.), Poetiska världar: 33 studier tillägnade Bengt Landgren (pp. 176 -189). Stockholm: Symposion More information

Artikel

Lindberg, Y. (2020). The uncapturable contours of an author: Ambiguous postures in French media of transnational Francophone writers Fatou Diome and Alain Mabanckou Moderna Språk, 114(1(SI)), 77-113. More information
Lindberg, Y. (2020). Naruto unbound. Manga och litteraturläsningens inneboende våldsamhet OEI, 245-260. More information
Lindberg, Y. (2019). Strindberg post-metoo . More information
Lindberg, Y. (2019). Klart Peter ska ha ett nobelpris , 3 Jönköping: Hall Media . More information
Lindberg, Y. (2018). L’(im)mobilité de l’œuvre de Melchior Mbonimpa et le refus de la world literature , 1(1), 62-76. More information
Lindberg, Y. (2018). Nobelpriskandidat #5: Maryse Condé , 6 december Jönköping: Hallpressen . More information
Lindberg, Y. (2018). Moving Manga: Integration and bypassing as strategies in the cases of France and Sweden Orientaliska Studier, 63-73. More information
Cedergren, M., Lindberg, Y. (2017). La lecture de la littérature francophone à la lumière d’un contexte nordique: Réflexions sur la recherche universitaire actuelle en littérature , 201-224. More information
Cedergren, M., Lindberg, Y. (2017). La Suède, un modèle littéraire en voie d’autonomie?: Les enjeux de l’importation de la littérature de langue française en Suède au XXIe siècle. [Sweden, a literary model in the process of autonomy? The import issues of French languge literature in Sweden in XXI century.] Revue Romane, 52(2), 301-324. More information
Lindberg, Y. (2016). La litterature francophone de l’Afrique subsaharienne en Suède: Les Femmes font place à la honte , 28(1), 64-82. More information
Cedergren, M., Lindberg, Y. (2016). L’importation de la littérature française : un triple détournement de capital. Réflexions à partir d’une étude de réception journalistique en Suède [The importation of French literature: a triple diversion of capital. Reflections from a study of journalistic reception in Sweden] Moderna Språk, 110(2), 108-131. More information
Lindberg, Y. (2016). The power of laughter to change the world: Swedish female cartoonists raise their voices SJoCA Scandinavian Journal of Comic Art, 2(2), 3-31. More information
Lindberg, Y. (2015). Dagar i Bujumbura: Burundis litterära existens - anteckningar från en resa Karavan, 5-9. More information
Lindberg, Y., Cedergren, M. (2015). Vers un renouvellement du canon de la littérature francophone: Les enjeux de l’enseignement universitaire en Suède Revue de littérature comparée, 354(2), 231-243 Paris: Éditions Klincksieck . More information
Lindberg, Y. (2015). Aleksijevitj – från grymheter till glam Jönköpings-Posten. More information
Lindberg, Y. (2015). Kvalificerad konkurrens till kukkonsten Jönköpings-Posten. More information
Lindberg, Y. (2014). Satiriska feministiska serier: Nina Hemmingsson och Liv Strömquist Tidskrift för litteraturvetenskap, 44(2), 83-99 stockholm, Föreningen för utgivandet av Tidksrift för litteraturvetnenskap, Lund: Stockholms universitet . More information
Lindberg, Y. (2013). De l'actrice fictionnelle à l'acteur réel: La femme de théâtre dans la Suède du XIXème siècle Scandinavian Canadian Studies / Études Scandinaves au Canada, 21, 40-56. More information
Lindberg, Y. (2013). Strindberg face aux femmes Etudes germaniques, 68(4), 605-624. More information
Lindberg, Y. (2012). Le pouvoir sur le rire et sur le monde: Les bédéistes suédoises élèvent la voix Recherches féministes, 25(2), 43-64. More information
Lindberg, Y. (2010). Calixthe Beyala chez les Scandinaves Présence francophone, 167-186. More information
Lindberg, Y. (2009). Verklig fiktion om virtuell verklighet: Litteraturundervisningens utmaning Laering och medier, 1-32. More information
Lindberg, Y. (2009). Calixthe Beyala - écrit-elle pour les Scandinaves? Mondes Francophones. Revue mondiale des francophonies. Créolisations. More information
Lindberg, Y. (2007). Dada och Tristan Tzara Uppsala Nya Tidning. More information
Lindberg, Y. (2007). Maison Dada Med Andra Ord, MAO. More information
Lindberg, Y. (2003). Poeten Apollinaire möter 1900-talets vetenskapsman Ariel, 85(3-4), 4-10. More information
Lindberg, Y. (1996). Struktur och betydelse i sonetten "Obsession" av Charles Baudelaire. Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 117, 57-78. More information

Bok

Lindberg, Y. (2013). De la Belle époque à Second Life. Paris: Éditions Publibook More information

Doktorsavhandling

Lindberg, Y. (2002). "L'écume serait mère encore": "Ondes" de Guillaume Apollinaire (Doctoral thesis, Uppsala: Uppsala Universitet). More information

Konferensbidrag

Lindberg, Y., Messina Dahlberg, G., Vigmo, S. (2019). Goals, challenges and achievements in collaboration between the global South and the global North: Co-creating and developing global, digitallymediated education for teacher training programmes. Praxis in higher education, with a focus on the Nordic context – Borås, Sweden, May 22-24. More information
Lindberg, Y., Darling-Wolf, F. (2019). Literary production – a way to voice cultural and linguistic peripheries. MuDD2019 - Multilingualism, Diversity and Democracy, Jönköping, Sweden, 8-10 April 2019. More information
Lindberg, Y., Wennerström, A. (2019). Motståndets poesi. Poesididaktik och samhälle i franska enligt fransk läroplan. Litteraturdidaktik. Litteraturstudiers samhällsrelevans, Högskolan Dalarna, Falun, Sverige, 7-8 november 2019. More information
Lindberg, Y., Cedergren, M. (2019). La position de la littérature antillaise en Suède – la réception de la traduction comme outil pour repenser les transferts culturels. Colloque international Périphéries – Centres – Traduction, L’institut d’études romanes, Wroclaw, Pologne, 20-22 Novembre. More information
Lindberg, Y., Wennerström, A. (2019). Poetry of resistance. Poetry didactics and societal relevance in the French school in Sweden. Poesididaktik 2019/Poetry in Education II, 5-6 december, Gothenburg University. More information
Lindberg, Y., Sandblom, E., Bagga-Gupta, S. (2019). Patterns of socialization into multiple academic writing spaces. On centers and peripheries. Ethnographies of academic writing: research and pedagogy, Zaragoza, Spain, May 16-17th, 2019. More information
Sandblom, E., Haglind, T., Lindberg, Y. (2019). Diversity in policies and practices of digital communication in Swedish upper secondary school. INTED2019, Exploring New Frontiers in Education, 13th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, 11-13 March, 2019. More information
Sandblom, E., Haglind, T., Lindberg, Y. (2018). Dive iN, mångfald som normalitet. Forskningsbaserad undervisning - Teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköpings kommun, 13 november, Jönköping.. More information
Lindberg, Y. (2018). Moving Manga: The Swedish Position in the Transcultural and Transnational Manga Field. International Academic Conference: Manga, Comics and Japan: Area Studies as Media Studies, SU, Sweden, 6-9 September, 2018. More information
Lindberg, Y. (2018). Language of Amor and Eros. Romantic interludes in Second Life. Sociolinguistics symposium, SS22, Auckland, New Zealand, 27-30 June 2018. More information
Lindberg, Y., Sandblom, E., Haglind, T. (2018). Dive iN – Diversity as Normality: A substudy on usage of digital resources across subjects in upper secondary school. Mediamorphosis – Identity and Participation, Mumbai, KC College, 16-17 February 2018. More information
Lindberg, Y., Sandblom, E., Haglind, T. (2018). In/ex/clusive communication in upper secondary school settings. The challenge of digital resources. Creating Inclusive Communities, April 17, 2018, Jönköping University, Shool of Health and Welfare. More information
Lindberg, Y. (2018). Digital realities and cybercultures. Hälsa, välbefinnande och digitalisering, 26 september, Hälsohögskolan, Jönköping University. More information
Sandblom, E., Lindberg, Y., Haglind, T. (2018). Diversity as Normality, Dive iN. European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), SIG 10 & 21 Conference 2018, 30–31 August 2018, Luxembourg. More information
Lindberg, Y., Sandblom, E. (2017). Dive iN – Diversity as Normality. 17th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, 27 augusti - 2 september, 2017, Tampere, Finland. More information
Lindberg, Y. (2017). Förhållandet mellan förmedling av litteratur på franska i press och akademi i Danmark. Akademin som litteraturförmedlare, Nordisk konferens vid Stockholms universitet, 16–17 november 2017, Stockholm, Sverige. More information
Lindberg, Y. (2017). Litteraturvetenskapliga avhandlingar i Sverige 2000-2017 och implikationer för litteraturdidaktiken. Litteraturdidaktisk konferens - Litteraturstudiers betydelse för språkutbildning: litteraturdidaktiska perspektiv för ungdomsskola och högskola, 6-7 oktober, Jönköping, Sverige. More information
Lindberg, Y. (2017). Melchior Mbonimpa and global (im)mobility. Advanced Cultural Institute of Sweden, ACSIS, Conference: Mobilising Cultural Studies, Norrköping, Sweden, 19-21 June. More information
Lindberg, Y. (2017). Living inside/outside the world: Dis/Ability explored through culture and media. The International Conference Dis/Ability Communication: Perspectives and Challenges in the 21st Century (ICDC-2017), January 9-11, Mumbai, India. More information
Lindberg, Y. (2017). Dis/Ability explored through media and culture. DoIT tankesmedja, i region Jönköping, 26 september, 2017. More information
Lindberg, Y. (2017). Diversity as Normality – Language, Learning and the Need for Literature. National forum for English Studies, Jönköping University, April 26-27, 2017. More information
Cedergren, M., Edfelt, C., Johansson, I., Lindberg, Y., Schwartz, C. (2017). Akademisk forskning som litteraturförmedling – Om skönlitteratur från romanska språk inom svensk forskning. Romanska språk i Sverige - tradition och förnyelse, 20-21 april 2017, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige. More information
Lindberg, Y. (2016). Mémoires en miroir: Djebar et Bey en France et en Suède. 47th Annual NeMLA Convention, March 17-20, 2016, Hartford, CT, USA. More information
Lindberg, Y. (2016). Language of Amor and Eros. Romantic interludes in Second Life. Symposium: Opening virtual sites for language learning and sustainable development, PLL2, Individuals in Context, Jyväskylä, 22-24 August, 2016. More information
Sandblom, E., Lindberg, Y. (2016). Form och funktion i argumenterande texter skrivna av gymnasieelever. SMDI 12 Textkulturer, Tolfte Nationella konferensen i Svenska med Didaktisk inriktning, Karlstads universitet, 24-25 november, 2016. More information
Lindberg, Y. (2015). En repérage de la honte: Les auteurs francophones rencontrent les critiques suédois. La littérature francophone en traduction : méthodes, pratiques et histoire, Göteborg 12-14 mars 2015. More information
Palo, A., Manderstedt, L., Lindberg, Y., Nordenstam, A. (2015). ‛Sweet sixteen’: role models, initiation and the Self. IAIMTE 2015, Jun. 03 2015 - Jun. 05 2015, Odense, Denmark. More information
Cedergren, M., Lindberg, Y. (2015). Att förmedla den andras litteratur: Sveriges möjliga väg till världslitteratur?. Symposium - ”Litteraturförmedlare i Sverige från 1945 till våra dagar”, Stockholms universitet, 11–12 juni 2015. More information
Lindberg, Y. (2015). Swedish Feminist Voices Travelling toward Comics Art. Voyage Conference, University of London Institute in Paris, 22-23 of June. More information
Lindberg, Y. (2015). The circulation of the word: Transmission and reception of literature in the periphery. ICS2015: A Cross-Sector Multidisciplinary International Conference Going Beyond Inclusion: New Forms Of Cultural Spaces In The 21St Century,Örebro University, Örebro, 18-21 November 2015. More information
Lindberg, Y. (2015). The place of African Sub-Saharan francophone literature in Sweden. Nordic Intercultural Communication Conference 2015, 26-28 November, Jönköping University, Sweden. More information
Lindberg, Y., Johansson, S. (2015). Wikipedia in the translanguaging classroom. Translanguaging – Practices, Skills and Pedagogy, Högskolan i Dalarna, 20-22 April, Falun, Sweden. More information
Lindberg, Y., Manderstedt, L., Palo, A. (2015). Experiencing virtual spaces through Amor and Eros: L1-language teaching and literary competence. IAIMTE 2015, Jun. 03 2015 - Jun. 05 2015, Odense, Denmark. More information
Lindberg, Y. (2015). The genre of argumentation in the digital age – a comparison of Wikipedia discussion pages between cultures and between topics. Nordic Conference on Subject Didactics (NoFa), Helsingissä 27.-29.5.2015. More information
Lindberg, Y., Sandblom, E. (2015). Att utveckla skrivkompetens på gymnasiet. Skriv! Les! 2015 - Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy, 18. - 20. mai 2015, Universitetet i Stavanger, Norge. More information
Lindberg, Y., Manderstedt, L. (2015). Kärleksintriger i ny tappning: förkroppsligade berättelser genom interagerande aktivitet. Vasa: Åbo Akademi, NNMF5: Den femte nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning: Vasa 3-4.12 2015. More information
Lindberg, Y., Manderstedt, L. (2015). Experiencing virtual spaces through Amor and Eros: L1-language teaching and literary competence. Virtual Learning Sites as Languaging Spaces (ViLS-2), September 22-24, 2015, Örebro, Sweden. More information
Lindberg, Y. (2014). Languages of Amor and Eros in a Virtual World. AILA 2014, One World, many languages, Brisbane, Australia. More information
Lindberg, Y. (2014). Le regard suédois sur les écrivains femmes de la Francophonie.. MÉDIATIONS INTERCULTURELLES, TRAJECTOIRES ET CIRCULATIONS ENTRE LA FRANCE ET LA SUÈDE DE 1945 À NOS JOURS, 23-24 januari, Stockholms universitet. More information
Lindberg, Y. (2014). Learning the argumentative genre with Wikipedia. AAAL, Portland 2014. More information
Lindberg, Y. (2014). Les Auteures, femmes et françaises de l’Ailleurs: L’exotisme et l’exotique en Suède.. XIXème Congrès des romanistes scandinaves du 12 au 15 août 2014, Reykavijk, Islande. More information
Lindberg, Y. (2014). The Swedish Gaze on Female Francophone Literature. Mapping North and South in Europe. Images, Identities and Spaces. Conference. September 25-27 2014 CENS. University of Helsinki. More information
Lindberg, Y., Johansson, S. (2014). The argumentative genre in social media – a comparison of Wikipedia discussion pages between cultures and between topics. Next generation Learning 2014, Högskolarna i Dalarna, 19-20 mars. More information
Lindberg, Y., Sandblom, E. (2014). Svenskämnets tre inneboende svårigheter. Vetenskapsrådet, Resultatdialog, Högskolan i Jönköping, 20-21 november 2014. More information
Lindberg, Y., Sandblom, E. (2013). Basic concepts of the theory of genre and the analysis of argumentative writing. Is the Study of Genre Still Front Line Research, University of Copenhagen, the 14th-15 th of November, 2013. More information
Lindberg, Y. (2013). De Second Life aux pratiques élististes et artistiques sur le Net. École d’été: Méthodes digitales pour sciences sociales: écrire, compter, dessiner, analyser, interpréter http://barthes.enssib.fr/MDSS2013 Enssib, Lyon-Villeurbanne, 16–20 septembre 2013. More information
Lindberg, Y., Sandblom, E. (2013). Att skriva diskursiva texter med olika språkliga bakgrunder. Elfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning (SMDI 11), Fjärde nordiska konferensen i modersmålsdidaktik (NNMF 4), Göteborg, 5-6 december, 2013. More information
Lindberg, Y., Svensson, A. (2013). Swedish language teachers and social media: Preconditions for integrating social media into language teaching. SCIRA, Jönköping, 6-9 augusti, 2013. More information
Lindberg, Y. (2013). Amor and Eros in Second Life.. Media and Passion - International Conference, at the Media and Communication Research Departement, Lund University, Sweden, March 21st 2013. More information
Lindberg, Y., Johansson, S. (2013). The argumentative genre in social media - a comparison of Wikipedia discussion pages between cultures and between topics. SCIRA, 18th European Conference on Reading, new challenges - new literacies, in Jönköping, Sweden, 6-9 August 2013. More information
Lindberg, Y. (2012). Vässade pennor och skrattets makt. Öppna föreläsningar, HLK. More information
Lindberg, Y. (2012). Strindberg et le féminisme. Strindberg en héritage: Conférence internationale à l'occasion de la mort d'August Strindberg, 27-29 septembre 2012, Paris. More information
Svensson, A., Lindberg, Y. (2012). Blivande svensklärare och sociala medier: Förutsättningar för integration av sociala medier i språkundervisning. NU2012, Göteborg, 17-19 oktober. More information
Lindberg, Y., Sandblom, E. (2012). Att lära sig hantera argumenterande genrer: Utvecklingen av en skrivkompetens från högstadium till gymnasium. SMDI10, Svenska med didaktisk inriktning, Stockholms universitet, 18-19 oktober 2012. More information
Lindberg, Y., Sandblom, E. (2012). Argumenterande text: En jämförande studie mellan stadier. Strategisk arena för idéutbyte kring lärande, text och språk, Karlstads universitet, 6-7 december 2012. More information
Lindberg, Y. (2011). De l’actrice fictionnelle à l’acteur réel.: La féminité politique dans la littérature suédoise du XIXème siècle. The Annual Convention of the Northeast Modern Language Association (NeMLA. More information
Lindberg, Y. (2011). Progression i en genre: Argumenterandets "state of the art". The Annual Convention of the Northeast Modern Language Association (NeMLA. More information
Svensson, A., Lindberg, Y. (2011). Lärarstudenters exponering för mediernas språk: Svensklärarstudenters medieanvändning, utbud man tar del av och uppfattningar om framtida elevers medievanor.. Literacy - en morsmålsdidaktisk utfordring. 3:e nordiske morsmålsdidaktiske forskningskonferanse, Tönsberg, Norge, 2-4 november 2011.. More information
Lindberg, Y., Svensson, A. (2011). Mediernas och språkets ömsesidighet: En enkätundersökning om blivande lärares tankefigurer kring språk och medier. Strategisk arena: Lärande text och språk, Göteborg. More information
Lindberg, Y. (2011). Språket och skrivandets betydelse: en textanalytisk studie av elevers och studenters skriftliga produktion. Strategisk arena för: Lärande, text och språk, Göteborg. More information
Lindberg, Y. (2010). Image and Text in Second Life: Une littératie en devenir / The Becoming of Literacy. 2nd Virtual Round Table Online Conference - Language Learning with Technology. More information
Lindberg, Y. (1999). Apollinaire and the physical mouvement. Aesthetic Experience and the Body - Sätra Brunn. More information

Rapport

Lindberg, Y. (2012). Reflekterande samtal: delmoment i professionsutveckling för barnbibliotekarier inom ramen för projektet ”Från tanke till handling”. More information

Recension

Lindberg, Y. (2019). Recension av: Ingrid Lindell & Anders Öhman (Red.) För berättelsens skull: Modeller för litteraturundervisningen. More information
Lindberg, Y. (2019). Vei som i Viking [Recension av Sara Bergmark Elfgrens och Karl Johanssons bok "Vei - bok 2"]. More information
Lindberg, Y. (2018). Återerövringen av en barndom. Jönköping: Hallpressen More information
Lindberg, Y. (2018). Återerövringen av en barndom. More information
Lindberg, Y. (2017). Tidlöst av franska akademins första kvinna. More information
Lindberg, Y. (2017). Colombanis fläta är ett bakverk utan bitter eftersmak. More information
Lindberg, Y. (2016). Adrenalinstint om svenska huliganer. More information
Lindberg, Y. (2016). Herta Müller: Okrossbar som en äppelkärna. More information
Lindberg, Y. (2016). Kulturmannen - en våldtäktsman? Ebba Witt-Brattströms essäer osar och svindlar. More information
Lindberg, Y. (2016). Konst som gör dig svettig: Ann Hamilton skapar känslor med rörelser. More information
Lindberg, Y. (2015). Kön, kropp, materialitet: Perspektiv från fransk genusforskning, Boel Berner & Isabelle Dussauge (red.). Lund: Arkiv, 2014. More information
Lindberg, Y. (2008). Utan poesi - aldrig: Baudelaire i nuet. More information

Samlingsverk

(2020). Litteraturdidaktik: Språkämnen i samverkan. Stockholm: Natur och kultur More information
(2019). Virtual sites as learning spaces: Critical issues on languaging research in changing eduscapes. Cham: Palgrave Macmillan More information

Övrigt

Ståhlberg, J. (2017). Vi älskar olikhet.... More information
Lindberg, Y. (2008). Man kan inte hindra ett litet hjärta från att älska (Claire Castillon). Helsingborg: Sekwa förlag More information
Lindberg, Y. (2005). Dagarna & nätterna (Alfred Jarry): En desertörs roman. Lund: Bakhåll More information
Lindberg, Y. (2004). Aniara: une odyssée de l'espace. More information
Lindberg, Y. (2004). Dada är allt!. Lund: Bakhåll More information
Lindberg, Y. (2003). Calligrammes. More information
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G., Lindberg, Y. . Virtual Learning Sites as Languaging Spaces. Critical issues on languaging research in changing eduscapes in the 21st century. More information