Ylva Lindberg

Forskningschef

Universitetslektor litteraturvetenskap
Avdelningen för språk och kommunikation , Högskolan för lärande och kommunikation

Vd-kansli , Högskolan för lärande och kommunikation

Docent


Forskning

Ylva Lindbergs forskning handlar om litteratur och språk i en global och medietät värld. Hon är intresserad av postkoloniala teorier, genusteori, argumentationsteori, samt serieteori.

Den kulturella överföringen är betydelsefull i denna forskning, vilket bl a avspeglar sig i Lindbergs artiklar om den kamerunska författarinnan Calixthe Beyala och i artiklar på franska om svensk litteratur.

Ylva Lindbergs forskning fokuserar också på yngre medier, Internet och virtuella världar online. Boken De la Belle époque à Second Life, EPU (Cyber), Lyon, utkom 2013. Här ges en kritisk bakgrund till de kreativa och tekniska förutsättningarna för lärande och gestaltande i den virtuella världen Second Life.

Ylva har byggt upp forskningsplattformen Språk-, litteratur-, och mediedidaktik, som leds av Anette Svensson (eng) fr o m 2016.

Biografi

Ylva Lindberg är docent i litteraturvetenskap på Högskolan för lärande och kommunikation. Hon undervisar i svenska och litteraturvetenskap inom lärarutbildningen samt i franska. Ylva disputerade 2002 i Uppsala med en avhandling (på franska) som handlade om fransk modern poesi på 1910-talet och kopplingar till vetenskap och ny teknologi. Avhandlingen mottog Benzeliuspriset i den historisk-filosofiska kategorin.  

Tidigare befattningar: Bibliotekarie på Bibliothèque Nationale de France, Institut National du Patrimoine, Bibliothèque Nordique, Paris. Lärare på L'Institut Européen des langues, Paris. Lärare och handledare på masterutbildningen i biblioteksvetenskap, Uppsala.

Antologibidrag

Bradling, B. Lindberg, Y. (2018). Critical Perspectives as Advanced Reading Strategies. Critical Literacy Teaching Series: Challenging Authors and Genres. Leiden: Brill Sense More information
Lindberg, Y. (2017). Kreativitet på arbetsplatsen. Lund: Studentlitteratur AB More information
Lindberg, Y. (2016). Female Force and Mundane Men. : Edilivre More information
Lindberg, Y. (2016). Framtida berättelser på gymnasiet. Rapport från fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Vasa: Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier More information
Lindberg, Y. (2015). Litteratur och historia – en didaktisk möjlighet. Aktuellt om historia. Jönköping: Samhällsstudier & didaktik More information
Lindberg, Y. (2015). Le regard suédois sur les femmes de la Francophonie. Stockholm Studies in Romance Languages. Stockholm: Stockholm University Press More information
Lindberg, Y. (2014). Le Regard suédois sur les femmes écrivains de la francophonie. Stockholm: Presses universitaires de Stockholm, Acta Romanica More information
Lindberg, Y. Cedergren, M. (2014). La nouvelle voie littéraire francophone ou la voix des minorités. Yaoundé: Atelier de Critique et de Créativité Littéraires, Presses universitaires de Yaoundé More information
Sandblom, E. Lindberg, Y. (2014). Diskursiv mångfald. Texter om svenska med didaktisk inriktning. Göteborg: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning (SMDI) More information
Lindberg, Y. Sandblom, E. (2013). Blivande svensklärare skriver argumenterande text. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag More information
Lindberg, Y. (2013). Vivre en Suède. Tokyo, Japan: Kogakusha More information
Lindberg, Y. (2002). Apollinaire i en föränderlig värld. Stockholm: Symposion More information

Artikel

Cedergren, M. Lindberg, Y. (2017). La lecture de la littérature francophone à la lumière d’un contexte nordique. : Editions Classiques Garnier More information
Lindberg, Y. (2017). L’(im)mobilité de l’œuvre de Melchior Mbonimpa et le refus de la world literature. : Stockholm University Press More information
Cedergren, M. Lindberg, Y. (2017). La Suède, un modèle littéraire en voie d’autonomie?. : John Benjamins Publishing Company More information
Lindberg, Y. (2016). La litterature francophone de l’Afrique subsaharienne en Suède. More information
Cedergren, M. Lindberg, Y. (2016). L’importation de la littérature française : un triple détournement de capital. Réflexions à partir d’une étude de réception journalistique en Suède [The importation of French literature: a triple diversion of capital. Reflections from a study of journalistic reception in Sweden]. : Uppsala Universitet, Institutionen för moderna språk More information
Lindberg, Y. (2016). The power of laughter to change the world. More information
Lindberg, Y. (2015). Dagar i Bujumbura. More information
Lindberg, Y. (2015). Aleksijevitj – från grymheter till glam. More information
Lindberg, Y. (2015). Kvalificerad konkurrens till kukkonsten. More information
Lindberg, Y. Cedergren, M. (2015). Vers un renouvellement du canon de la littérature francophone. Paris: Éditions Klincksieck More information
Lindberg, Y. (2014). Satiriska feministiska serier. stockholm, Föreningen för utgivandet av Tidksrift för litteraturvetnenskap, Lund: Stockholms universitet More information
Lindberg, Y. (2013). De l'actrice fictionnelle à l'acteur réel. More information
Lindberg, Y. (2013). Strindberg face aux femmes. More information
Lindberg, Y. (2012). Le pouvoir sur le rire et sur le monde. More information
Lindberg, Y. (2010). Calixthe Beyala chez les Scandinaves. More information
Lindberg, Y. (2009). Verklig fiktion om virtuell verklighet. More information
Lindberg, Y. (2009). Calixthe Beyala - écrit-elle pour les Scandinaves?. More information
Lindberg, Y. (2007). Dada och Tristan Tzara. More information
Lindberg, Y. (2007). Maison Dada. More information
Lindberg, Y. (2003). Poeten Apollinaire möter 1900-talets vetenskapsman. More information
Lindberg, Y. (1996). Struktur och betydelse i sonetten "Obsession" av Charles Baudelaire.. More information

Avhandling

Lindberg, Y. (2002). "L'écume serait mère encore". Uppsala: Uppsala Universitet More information

Bok

Lindberg, Y. (2013). De la Belle époque à Second Life. Cyber. Paris: Éditions Publibook More information

Konferensbidrag

Lindberg, Y. Sandblom, E. (2017). Dive iN – Diversity as Normality. More information
Lindberg, Y. (2017). Förhållandet mellan förmedling av litteratur på franska i press och akademi i Danmark. More information
Lindberg, Y. (2017). Litteraturvetenskapliga avhandlingar i Sverige 2000-2017 och implikationer för litteraturdidaktiken. More information
Lindberg, Y. (2017). Melchior Mbonimpa and global (im)mobility. More information
Cedergren, M. Edfelt, C. Johansson, I. Lindberg, Y. Schwartz, C. (2017). Akademisk forskning som litteraturförmedling – Om skönlitteratur från romanska språk inom svensk forskning. More information
Lindberg, Y. (2017). Living inside/outside the world. More information
Lindberg, Y. (2017). Dis/Ability explored through media and culture. More information
Lindberg, Y. (2017). Diversity as Normality – Language, Learning and the Need for Literature. More information
Lindberg, Y. (2016). Mémoires en miroir. More information
Lindberg, Y. (2016). Language of Amor and Eros. Romantic interludes in Second Life. More information
Sandblom, E. Lindberg, Y. (2016). Form och funktion i argumenterande texter skrivna av gymnasieelever. More information
Lindberg, Y. (2015). En repérage de la honte: Les auteurs francophones rencontrent les critiques suédois. More information
Palo, A. Manderstedt, L. Lindberg, Y. Nordenstam, A. (2015). ‛Sweet sixteen’: role models, initiation and the Self. More information
Cedergren, M. Lindberg, Y. (2015). Att förmedla den andras litteratur. More information
Lindberg, Y. (2015). Swedish Feminist Voices Travelling toward Comics Art. More information
Lindberg, Y. (2015). The circulation of the word. More information
Lindberg, Y. (2015). The place of African Sub-Saharan francophone literature in Sweden. More information
Lindberg, Y. Manderstedt, L. (2015). Kärleksintriger i ny tappning. Vasa: Åbo Akademi More information
Lindberg, Y. Johansson, S. (2015). Wikipedia in the translanguaging classroom. More information
Lindberg, Y. Manderstedt, L. Palo, A. (2015). Experiencing virtual spaces through Amor and Eros. More information
Lindberg, Y. Manderstedt, L. (2015). Experiencing virtual spaces through Amor and Eros. More information
Lindberg, Y. (2015). The genre of argumentation in the digital age – a comparison of Wikipedia discussion pages between cultures and between topics. More information
Lindberg, Y. Sandblom, E. (2015). Att utveckla skrivkompetens på gymnasiet. More information
Lindberg, Y. (2014). Languages of Amor and Eros in a Virtual World. More information
Lindberg, Y. (2014). Le regard suédois sur les écrivains femmes de la Francophonie.. More information
Lindberg, Y. (2014). Learning the argumentative genre with Wikipedia. More information
Lindberg, Y. (2014). Les Auteures, femmes et françaises de l’Ailleurs. More information
Lindberg, Y. (2014). The Swedish Gaze on Female Francophone Literature. More information
Lindberg, Y. Johansson, S. (2014). The argumentative genre in social media – a comparison of Wikipedia discussion pages between cultures and between topics. More information
Lindberg, Y. Sandblom, E. (2014). Svenskämnets tre inneboende svårigheter. More information
Lindberg, Y. Sandblom, E. (2013). Basic concepts of the theory of genre and the analysis of argumentative writing. More information
Lindberg, Y. (2013). De Second Life aux pratiques élististes et artistiques sur le Net. More information
Lindberg, Y. Sandblom, E. (2013). Att skriva diskursiva texter med olika språkliga bakgrunder. More information
Lindberg, Y. Svensson, A. (2013). Swedish language teachers and social media. More information
Lindberg, Y. (2013). Amor and Eros in Second Life.. More information
Lindberg, Y. Johansson, S. (2013). The argumentative genre in social media - a comparison of Wikipedia discussion pages between cultures and between topics. More information
Lindberg, Y. (2012). Vässade pennor och skrattets makt. More information
Lindberg, Y. (2012). Strindberg et le féminisme. More information
Svensson, A. Lindberg, Y. (2012). Blivande svensklärare och sociala medier. More information
Lindberg, Y. Sandblom, E. (2012). Att lära sig hantera argumenterande genrer. More information
Lindberg, Y. Sandblom, E. (2012). Argumenterande text. More information
Lindberg, Y. (2011). De l’actrice fictionnelle à l’acteur réel.. More information
Lindberg, Y. (2011). Progression i en genre. More information
Svensson, A. Lindberg, Y. (2011). Lärarstudenters exponering för mediernas språk. More information
Lindberg, Y. Svensson, A. (2011). Mediernas och språkets ömsesidighet. More information
Lindberg, Y. (2011). Språket och skrivandets betydelse. More information
Lindberg, Y. (2010). Image and Text in Second Life. More information
Lindberg, Y. (1999). Apollinaire and the physical mouvement. More information

Rapport

Lindberg, Y. (2012). Reflekterande samtal. More information

Recension

Lindberg, Y. (2017). Tidlöst av franska akademins första kvinna. More information
Lindberg, Y. (2017). Colombanis fläta är ett bakverk utan bitter eftersmak. More information
Lindberg, Y. (2016). Adrenalinstint om svenska huliganer. More information
Lindberg, Y. (2016). Herta Müller: Okrossbar som en äppelkärna. More information
Lindberg, Y. (2016). Kulturmannen - en våldtäktsman? Ebba Witt-Brattströms essäer osar och svindlar. More information
Lindberg, Y. (2016). Konst som gör dig svettig. More information
Lindberg, Y. (2015). Kön, kropp, materialitet: Perspektiv från fransk genusforskning, Boel Berner & Isabelle Dussauge (red.). Lund: Arkiv, 2014. More information
Lindberg, Y. (2008). Utan poesi - aldrig. More information

Övrigt

Ståhlberg, J. (2017). Vi älskar olikhet.... Cirkeln. : Studiefrämjandet More information
Lindberg, Y. (2008). Man kan inte hindra ett litet hjärta från att älska (Claire Castillon). Helsingborg: Sekwa förlag More information
Lindberg, Y. (2005). Dagarna & nätterna (Alfred Jarry). Lund: Bakhåll More information
Lindberg, Y. (2004). Aniara. More information
Lindberg, Y. (2004). Dada är allt!. Lund: Bakhåll More information
Lindberg, Y. (2003). Calligrammes. More information
Bagga-Gupta, S. Messina Dahlberg, G. Lindberg, Y. (). Virtual Learning Sites as Languaging Spaces. Critical issues on languaging research in changing eduscapes in the 21st century. More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information