Margit Neher

Universitetslektor arbetsterapi
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan

Kontakt

Telefon
Schema
Ändra din information

Bakgrundsbeskrivning

Margit Neher arbetar som forskare och lektor i Arbetsterapi inom Avdelningen för Rehabilitering vid Jönköping University, och har forskningssamarbeten med både Linköpings Universitet och Karolinska Institutet.

Margit Neher disputerade vid Linköpings Universitet i juni 2016 med avhandlingen ”Learning Challenges Associated with Evidence-based practice in Rheumatology”. Därefter genomfördes postdok-projekt vid Linköpings Universitet 2016-2018 och vid Karolinska Institutet 2018-2020.

Margit har en yrkesbakgrund som legitimerad arbetsterapeut bl a inom reumatologi. Hon har mångårig erfarenhet av patientarbete, men också av rollen som klinisk huvudhandledare och samordnare av verksamhetsförlagd utbildning.  Hennes forskning handlar om implementering av evidensbaserade metoder i hälso- och sjukvården, med användning av både  kvantitativa och olika kvalitativa forskningsmetoder.

Bland intressefokusen finns lärande som en del av implementeringsprocessen, och utveckling och tillämpning av implementeringsteori. Även forskning kring implementeringsprocesser inom rehabilitering  och av digitala innovationer i hälso- och sjukvård finns med som intresse-områden.

I aktuella forskningsprojekt studeras implementering av nationella rekommendationer för rehabilitering, implementering av digitala behandlingsmetoder i klinisk vardag, och anpassningar och följsamhet av evidensbaserade program.

Aktuell forskning och undervisning

Sedan 2016 har Margit forskat om implementering av Kognitiv Beteendeterapi för patienter med nedsatt psykisk hälsa inom hjärtsjukvård, i projektet IMPLEMENT-IT som leds av professor Peter Johansson vid Linköpings Universitet. Från 2018 ingår Margit också i ett forskningsprojekt inom forskargruppen PROCOME vid LIME (Institutionen för Lärande, Informationsteknik, Management och Etik) på Karolinska Institutet om implementering av ett föräldrastödsprogram för föräldrar till barn med beteendeproblematik, som leds av professor Ulrica von Thiele Schwarz. Margit deltar också i forskargruppen  MoBILE som studerar digitala metoder att ge patienter med ohälsosamma levnadsvanor stöd till beteendeförändring (på avdelningen för Folkhälsa på Institutionen för Medicin, Hälsa och Vård vid Linköpings Universitet), som leds av professor Marie Löf. https://liu.se/forskning/mobile

Margit är bihandledare för doktoranderna Mats Westas (Linköpings Universitet) och Johanna Zetterlund (Mälardalens Högskola).

Margit undervisar i implementeringsteori och -praktik på specialist- och doktorandnivå, samt i arbetsterapi på grund- och avancerad nivå. Margit är en ofta anlitad föreläsare både nationellt och internationellt.

Publikationer

Wressle ELindstrand JNeher M, Marcusson J, Henriksson C. The Canadian Occupational Performance Measure as an outcome measure and team tool in a day treatment programme. Disabil Rehabil 2003:25(10):497-506.

Neher M, Ståhl C, Ellström P-E, Nilsen P. Knowledge sources for evidence-based practice in rheumatology nursing. Clinical Nursing Research 2014;24(6):661–79.

Neher M, Ståhl C, Nilsen P. Learning opportunities in rheumatology practice: a qualitative study. Journal of Workplace Learning 2015;27(4):282–97.

Neher M, Ståhl C, Festin, K., Nilsen P. Implementation of evidence-based practice in rheumatology: what socio-demographic, social-cognitive and contextual factors influence health professionals’ use of research in practice? Journal of Rheumatic Diseases and Treatment, 2016; 2(3).

Nilsen P, Neher M, Ellström P-E, Gardner B. Implementation of evidence-based practice from a learning perspective. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 2017;14(3), 192-199

Neher, M., Johansson, P., Nilsen, P., Broström, A., Nygårdh, A. Exploring implementation issues when introducing a novel internet-based intervention to treat cardiovascular disease-associated mental health issues- the Implement-IT project. Poster-abstract for Euroheart Care in Jönköping Sweden (May 17-20th, 2017).

Nygårdh A, Neher M, Broström A, Nilsen P, Johansson P. Towards internet-based cognitive behavioural therapy for patients with cardiovascular disease and comorbid depression and insomnia? Eur J Cardiovasc Nurs 2017;16 (7)

Neher M, Nygårdh A, Nilsen P, Broström A, Johansson P. Implementing internet-delivered Cognitive Behavior Therapy for patients with cardiovascular disease and psychological distress- a scoping review. European Journal of Cardiovascular Nursing, First Published 22 Feb 2019.

Westas M, Lundgren J, Mourad G, Neher M, Johansson P. How Healthcare Professionals in Cardiac Care Address Depressive Symptoms: Experiences of Patients With Cardiovascular Disease. February 2020. The Journal of cardiovascular nursing DOI: 10.1097/JCN.0000000000000669

Neher M, Landén Ludvigsson M, Enblom, A. Preparedness to implement physical activity and rehabilitation guidelines in routine primary care cancer rehabilitation. Focus group interviews exploring rehabilitation professionals’ perceptions. Journal of Cancer Education (Jan 2020) DOI: 10.1007/s13187-020-01704-6

Nilsen P, Neher M, Ellström PE, Gardner B. Implementation in a learning perspective. In Nilsen P  and Birken S. (Eds). Handbook on Implementation Science (2020), pp 409-422.

von Thiele Schwarz U, Giannotta F, Neher M, Zetterlund J, Hasson H. Professionals' management of the fidelity-adaptation dilemma in the use of evidence-based interventions-an intervention study. Implement Sci Commun. 2021 Mar 16;2(1):31. doi: 10.1186/s43058-021-00131-y. PMID: 33726864; PMCID: PMC7962232.

Andra aktiviteter

Professionella intressegrupper och medlemskap:

Global Implementation Society: https://globalimplementation.org/ 

Nordic Implementation Research Interest Group: https://liu.se/forskning/nordisk-implementering

European Implementation Collaborative:  http://www.implementation.eu/ 

Kontakt: margit.neher@ju.se