Annika Nordin

Filosofie magister

Kontakt

Rum
Ga414
Schema
Ändra din information

Annika arbetar som lektor vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Hon har en lång yrkeserfarenhet från hälso och sjukvården, där hon undervisat i förbättringskunskap och drivit större förbättringsprojekt. Annika har också varit engagerad i utvecklingen och spridningen av kvalitetsregister och har ett stort engagemang för att koppla samman praktik och teori. Annika disputerade 2017 vid Jönköping University med avhandlingen Expressions of shared interpretations – Intangible outcomes of continuous quality improvement efforts in health and elderly care. Idag är Annika ansvarig för kurser i förbättringskunskap på Jönköping Academy, samt för kurser i YH programmet för Vårdadministratörer på Internationella Handelshögskolan, Jönköping University.