Josefin Rostedt

Universitetsadjunkt i förskoledidaktik
Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation
Doktorand i pedagogik
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hb223
Telefon
SMS-nummer
+46 73-910 08 93
Schema
Ändra din information

Josefin är intresserad av ämnesdidaktisk undervisningsplanering i förskolan och då särskilt matematik. I ett tidigare licentiatprojekt har Josefin följt ett arbetslag i en förskola för att ta reda på hur de planerar sin matematikundervisning tillsammans. I nuvarande projekt har forskningsintresserat vidgats till att undersöka vilka fler planeringspraktiker som finns i förskolan och på vilka sätt dessa relaterar till varandra. Målet med studien är att utveckla kunskap om hur planeringsarbete bidrar till att utveckla matematikundervisning och till att utmana varje barns matematiska görande och kunnande. 

Konferensbidrag

Rostedt, J. (2022). Planning mathematics teaching in preschool. Göteborg: Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF, MADIF 13, The thirteenth research conference of the Swedish Society for Research in Mathematics Education Växjö, March 29–30, 2022. More information

Övrigt

Sjöberg, J., Blom, K., Rostedt, J. (2021). HLK:s doktorandpodd 2021: En doktorandpodd av doktorander från Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University [podcast]. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikations doktorandorganisation, Jönköping University More information
Sjöberg, J., Blom, K., Rostedt, J. (2020). HLK:s doktorandpodd 2020: En doktorandpodd av doktorander vid Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University [podcast]. Jönköping: Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation More information

Licentiatavhandling

Rostedt, J. (2019). Förskollärare planerar barns möten med matematik: Ett reflektivt skoldidaktiskt perspektiv (Licentiate thesis, Linköping: Linköping University Electronic Press). More information