Josefin Rostedt

Universitetsadjunkt
Avdelningen för pedagogik och psykologi , Högskolan för lärande och kommunikation
Doktorand
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Josefin är intresserad av ämnesdidaktisk undervisningsplanering i förskolan och då särskilt matematik. I ett tidigare licentiatprojekt har Josefin följt ett arbetslag i en förskola för att ta reda på hur de planerar sin matematikundervisning tillsammans. I nuvarande projekt har forskningsintresserat vidgats till att undersöka vilka fler planeringspraktiker som finns i förskolan och på vilka sätt dessa relaterar till varandra. Målet med studien är att utveckla kunskap om hur planeringsarbete bidrar till att utveckla matematikundervisning och till att utmana varje barns matematiska görande och kunnande.