Gun Sand

Universitetsadjunkt lärande inriktning specialpedagogik
Avdelningen för psykologi och pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation