Gun Sand

Universitetsadjunkt lärande inriktning specialpedagogik
Avdelningen för pedagogik och psykologi , Högskolan för lärande och kommunikation