Roland Stolt

Docent produktutveckling
Programansvarig Produktutveckling och material (master)

Forskning

Kraven på produkter förändras hela tiden – Hur kan de exempelvis göras miljövänligare, lättare, snålare, tåligare, snyggare och billigare. Forskningen handlar om att ta reda på hur man ska göra för att framgångsrikt kunna möta dessa krav. Det kan vara att ta fram nya typer av verktyg som kan göra erfarenheter från tidigare produkter mer synliga för produktutvecklarna. Det kan även handla om att låta datorer göra en större del av arbetet så att produktutvecklarna kan få mer tid över för kreativt skapande.

Forskningen bedrivs i nära samarbete med företag. Hos dem kan jag studera utveckling i en verklig miljö och ta fram direkt användbara verktyg och prova ut dem. De nya erfarenheterna kan snabbt leda till förändringar ute på företagen eftersom de har varit med och deltagit aktivt i arbetet.

Biografi

Efter avlagd civilingenjörsexamen i maskinteknik vid LTH (Lunds tekniska högskola) arbetade jag några år med produktutveckling i bilindustrin, mest med formsprutade plastdetaljer samt produkter av pressad plåt. År 2003 började jag som doktorand i produkt och produktionsutveckling vid JTH. Jag disputerade i december 2008 på avhandlingen "CAD-model parsing for automated design and design evaluation" och har sedan dess jobbat vidare med forskning och undervisning i maskinelement, mekanik, CAD, produktutveckling och additiv tillverkning.

 

Artikel

Jarfors, A., Shashidhar, A., Yepur, H., Steggo, J., Andersson, N., Stolt, R. (2021). Build strategy and impact strength of slm produced maraging steel (1.2709) Metals, 11(1), 1-20.
Rivalta, F., Ceschini, L., Jarfors, A., Stolt, R. (2021). Effect of scanning strategy in the l‐pbf process of 18ni300 maraging steel Metals, 11(5).
Jarfors, A., Sevastopol, R., Seshendra, K., Zhang, Q., Steggo, J., Stolt, R. (2021). On the Use of Conformal Cooling in High-Pressure Die-Casting and Semisolid Casting Technologies, 9(2).
Stolt, R., Elgh, F. (2020). Introducing design for selective laser melting in aerospace industry Journal of Computational Design and Engineering, 7(4), 489-497.
Heikkinen, T., Stolt, R., Elgh, F. (2020). Incorporating Design for Additive Manufacturing in Multidisciplinary Design Automation – Challenges Identified Computer-Aided Design and Applications, 17(5), 936-947.
Stolt, R., Elgh, F. (2019). Enhancing traceability in heterogeneous design platforms International Journal of Product Lifecycle Management, 12(1), 62-80.
Raudberget, D., Elgh, F., Stolt, R., Johansson, J., Lennartsson, M. (2019). Developing agile platform assets: exploring ways to reach beyond modularisation at five product development companies International Journal of Agile Systems and Management, 12(4), 311-331.
Hjertberg, T., Stolt, R., Elgh, F. (2018). A tool for obtaining transparency and traceability in heterogeneous design automation environments Computer-Aided Design and Applications, 15(4), 488-500.
Stolt, R., Elgh, F., Andersson, P. (2017). Design for Inspection: Evaluating the Inspectability of Aerospace Components in the Early Stages of Design Procedia Manufacturing, 11, 1193-1199.
Stolt, R., André, S., Elgh, F., Andersson, P. (2017). Introducing Welding Manufacturability in a Multidisciplinary Platform for the Evaluation of Conceptual Aircraft Engine components International Journal of Product Lifecycle Management, 10(2), 107-123.
André, S., Elgh, F., Johansson, J., Stolt, R. (2017). The design platform – a coherent platform description of heterogeneous design assets for suppliers of highly customised systems Journal of engineering design (Print), 28(10-12), 599-626.
Stolt, R., André, S., Elgh, F., Johansson, J., Poorkiany, M. (2015). Managing Risk in the Introduction of New Technology in Products Journal of Aerospace Operations, 3(3-4), 167-184.

Doktorsavhandling

Stolt, R. (2008). CAD-Model Parsing for Automated Design and Design Evaluation (Doctoral thesis, Göteborg: Chalmers Reproservice).

Konferensbidrag

Jonsson, C., Stolt, R., Elgh, F. (2021). Design knowledge reuse in design of progressive stamping tools: A qualitative study. International Conference On Engineering Design, ICED21, 16-20 August 2021, Gothenburg, Sweden.
Stolt, R., Jarfors, A. (2020). Manufacturing of High Pressure Die Casting Die Inserts Using SLM. Amsterdam: IOS Press, 9th Swedish Production Symposium (SPS2020), 7-8 October 2020, Jönköping, Sweden.
Arjomandi Rad, M., Stolt, R., Elgh, F. (2020). System properties to address the change propagation in product realization. Clifton, VA: IOS Press, 27th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, Warsaw, Poland, 1-10 July 2020.
Jonsson, C., Stolt, R., Elgh, F. (2020). Stamping tools for sheet metal forming: Current state and future research directions. Clifton, VA: IOS Press, 27th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, Warsaw, Poland, 1-10 July 2020.
Heikkinen, T., Stolt, R., Elgh, F. (2019). Incorporating Design for Additive Manufacturing in Multidisciplinary Design Automation – Challenges Identified. CAD'19, Singapore, June 24-26, 2019..
Stolt, R., Elgh, F., Jarfors, A. (2019). Challenges and Support when Introducing AM in HPDC Tooling. Amsterdam: IOS Press, 26th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, held at the University of Tokyo, Kashiwa Campus, July 30 – August 1, 2019, Japan.
Stolt, R., Elgh, F., Heikkinen, T. (2019). Design and Evaluation of Aerospace Components for SLM. Amsterdam: IOS Press, 26th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, held at the University of Tokyo, Kashiwa Campus, July 30 – August 1, 2019, Japan.
Elgh, F., Johansson, J., Poorkiany, M., Stolt, R., Raudberget, D. (2018). Traceability of decisions in product realization processes of custom engineered products. 15th International Design Conference - DESIGN 2018, May 21st-24th, 2018, Dubrovnik, Croatia.
Stolt, R., Heikkinen, T., Elgh, F. (2018). Integrating Additive Manufacturing in the Design of Aerospace Components. 25th ISPE International Conference on Transdisciplinary EngineeringIntegrating (TE2018), 3-6 July, Modena, Italy.
Stolt, R., André, S., Elgh, F. (2018). Introducing Inserts for Die Casting Manufactured by Selective Laser Sintering. 28th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, FAIM 2018, Columbus, United States, 11 - 14 June 2018.
Elgh, F., Johansson, J., Stolt, R., Lennartsson, M., Heikkinen, T., Raudberget, D. (2018). Platform Models for Agile Customization – What's Beyond Modularization?. 25th ISPE International Conference on Transdisciplinary EngineeringIntegrating (TE2018), 3-6 July, Modena, Italy.
Raudberget, D. Levandowski, C. André, S. Isaksson, O. Elgh, F. Müller, J. , ... Stolt R. (2017). Supporting Design Platforms by Identifying Flexible Modules. International Conference on Engineering Design (ICED17), Vancouver, 21-25 August, 2017..
Elgh, F., André, S., Johansson, J., Stolt, R. (2017). Design Platform - A Coherent Model for Management and Use of Mixed Design Assets. 24th ISPE Inc. International Conference on Transdisciplinary Engineering, Singapore, July 10-14, 2017..
Johansson, J., Stolt, R., Raudberget, D. (2016). An approach to capture engineering knowledge through visual evaluation of mass generated design proposals. DESIGN 2016, 14th International Design Conference.
Elgh, F., André, S., Johansson, J., Stolt, R. (2016). Design Platform: Setting the Scope and Introducing the Concept. DESIGN 2016, 14th International Design Conference.
Stolt, R., André, S., Elgh, F., Andersson, P. (2016). Early stage assessment of the inspectability of welded components: A case from the aerospace industry. SPS16, Lund, 26-27 October, 2016..
Pabolu, V., Stolt, R., Johansson, J. (2016). Manufacturability Analysis for Welding: A Case Study Using Howtomation© Suite. Proceedings of the 23rd ISPE Inc. International Conference on Transdisciplinary Engineering, Parana, Curitiba, October 3–7, 2016..
Stolt, R., Johansson, J., André, S., Heikkinen, T., Elgh, F. (2016). How to Challenge Fluctuating Requirements: Results from Three Companies. Proceedings of the 23rd ISPE Inc. International Conference on Transdisciplinary Engineering, Parana, Curitiba, October 3–7, 2016..
Hjertberg, T., Stolt, R., Elgh, F. (2016). Managing Dependencies in Heterogeneous Design Automation Systems. Proceedings of the 23rd ISPE Inc. International Conference on Transdisciplinary Engineering, Parana, Curitiba, October 3–7, 2016..
Heikkinen, T., Stolt, R., Elgh, F., Andersson, P. (2016). Automated Producibility Assessment Enabling Set-Based Concurrent Engineering. Proceedings of the 23rd ISPE Inc. International Conference on Transdisciplinary Engineering, Parana, Curitiba, October 3–7, 2016..
André, S., Stolt, R., Elgh, F. (2016). A platform model for suppliers of customized systems: Creating an ability to master fluctuating requirements. IDETC/CIE 2016, International Design Engineering Technical Conferences & Computers & Information in Engineering Conference.
Stolt, R., André, S., Elgh, F., Andersson, P. (2015). Manufacturability assessment in the conceptual design of aircraft engines – building knowledge and balancing trade-offs. 12th IFIP WG 5.1 International Conference, PLM 2015, Doha, October 19-21, 2015..
Hjertberg, T., Stolt, R., Poorkiany, M., Johansson, J., Elgh, F. (2015). Implementation and management of design systems for highly customized products – state of practice and future research. 22nd ISPE-Inc International Conference on Concurrent Engineering, Delft Univ Technol, Delft, Netherlands.
André, S., Stolt, R., Elgh, F. (2015). Introducing Design Descriptions on Different Levels of Concretisation in a Platform Definition. 12th IFIP WG 5.1 International Conference, PLM 2015, Doha, October 19-21, 2015..
André, S., Stolt, R., Elgh, F., Johansson, J., Poorkiany, M. (2014). Managing Fluctuating Requirements by Platforms Defined in the Interface Between Technology and Product Development. Amsterdam: IOS Press, The 21st ISPE International Conference on Concurrent Engineering, 8-11 September, Beijing, China.
Stolt, R. (2012). Designing Material Standards. 12th International Design Conference DESIGN, Dubrovnik, Croatia, 2012.
Stolt, R., Bengtsson, S., Michael, A. (2010). Using property profiles to support early PM component design. PM 2010 Powder Metallurgy World Congress & Exihibition. Florence, Italy, 2010..
Hatami, S., Stolt, R., Nyborg, L. (2009). Optimized Selection of Processing Routes for Sintered Parts Manufacture: A Component-Oriented Approach. Princeton, N.J.: Metal Powder Industries Federation, 2009 International Conference on Powder Metallurgy & Particulate Materials.
Stolt, R. (2009). Managing Product and Process Knowledge in CAD-Systems. Göteborg: Chalmers University of Technology, 2009 International Conference on Powder Metallurgy & Particulate Materials.
Stolt, R. (2008). An Automated Design and Advisory System for Pressed-and-Sintered Powder Metallurgy Parts. Princeton, NJ, United States: MPIF, 2009 International Conference on Powder Metallurgy & Particulate Materials.
Stolt, R. (2008). Identifying Features in Cad-Models for Powder Metallurgy Component Evaluation. 2009 International Conference on Powder Metallurgy & Particulate Materials.
Stolt, R. (2006). Reusing CAD-models of Die-cast products for FEA. 2009 International Conference on Powder Metallurgy & Particulate Materials.
Stolt, R., Sunnersjö, S. (2005). Automatic preparation of CAD-generated solid geometry for FE-meshing. 2009 International Conference on Powder Metallurgy & Particulate Materials.
Stolt, R. (2005). A CAD-integrated system for automated idealization of CAD-models for finite element analysis. 2009 International Conference on Powder Metallurgy & Particulate Materials.

Licentiatavhandling

Stolt, R. (2006). From CAD to FEA: A design automation perspective (Licentiate thesis, Göteborg: Chalmers Tekniska Högskola).

Rapport

Övrigt