Mari Ylenfors

Doktorand i pedagogik inriktning specialpedagogik
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Schema
Ändra din information

Artikel

Ylenfors, M., Malmqvist, J., Möllås, G., Rack, J. (2022). Arbete för flerspråkiga elever som möter svårigheter i läs- och skrivutveckling – en enkätstudie Nordic Journal of Literacy Research, 8(2), 82-105. More information