Kristina Areskoug Josefsson

Tjänstledig

Kontakt

Rum
Ga410
Telefon
SMS-nummer
+46 73-910 17 90
Schema
Ändra din information

Kristina arbetar som docent i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom Hälsa och Värlfärd vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare och från mars 2020 som professor i folkhälsa och rehabilitering på VID, Sandnes, Norge. Under 2018-2021 arbetar Kristina även som försteamanuensis vid Department of Behavioural Science, Oslo Metropolitan University, Norge, främst inom tvärprofessionell sexologisk vidareutbildning.

Kristina forskar tvärvetenskapligt för främjande av sexuell hälsa, arbetsmiljö, coproduction samt inom kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd. Kristina forskar främst med mixed methods och inom psykometri.

Från 2018 ingår Kristina i den Fortefinansierade forskargruppen SAMSKAPA som leds av professor Sofia Kjellström: Co-creating health & social care: Exploring, measuring and enhancing co-production at the national, regional and local levels. 

Kristina har flera pågående forskningsprojekt inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, samt internationella och nationella forskningsprojekt med instrumentet "Students´Attitudes toward Sexual Health (SA-SH)".'

Kristina är en ofta anlitad föreläsare både nationellt och internationellt, och hon vann  "Guldskalpellen årets banbrytare" 2015 för sina gränsöverskridande forskningsinsatser.

Kristina har internationella forsknings- och utbildningssamarbete med forskare vid i Norge, Danmakr, UK och Australien.

2013 disputerade Kristina vid Lunds Universitet med avhandlingen Sexual health in Rheumatoid Arthritis - a physiotherapeutic approach. Därefter genomfördes postdoc-projekt vid Lunds Universitet 2014 och vid Luleå Tekniska Universitet 2015 med inriktning på kommunikation och kunskap om sexuell hälsa hos arbetsterapi-, fysioterapi och sjuksköterskestuderande.

Kristinas kliniska bakgrund är som specialistfysioterapeut inom reumatologi och forsknings- och utvecklingssamordnare i rehabilitering.

Kristina är huvudhandledare för doktoranderna Patrik Haraldsson, Elin SalmirantaPontus Wallin, Anne-Marie Suutari samt bihandedare för Helle Gerbild (Danmark), Paula Bergman och Dip Raj Thapa.

Kristina bloggar vetenskapligt för Jönköping University bloggen Vertikals, https://vertikals.se/kristina-areskoug-josefsson/

Twitter: @tinaareskoug

Antologibidrag

Areskoug Josefsson, K., Nordin, A., Kjellström, S. (2021). Trust and self-efficacy as enablers and products of co-production in health and welfare services. In: Anja Overgaard Thomassen & Julie Borup Jensen (Ed.), Processual perspectives on the co-production turn in public sector organizations (pp. 42 -58). Hershey, PA: IGI Global
Areskoug Josefsson, K. (2018). Sexuell hälsa. In: Birgitta Nordström (Ed.), Hälsa för barn och unga med flerfunktionsnedsättning (pp. 53 -64). Kalmar: Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Artikel

Gerbild, H., Larsen, C., Junge, T., Laursen, B., Areskoug Josefsson, K. (2021). Danish Health Care Students’ Attitudes towards Sexual Health – A cross-sectional survey Sexual Medicine.
Thapa, D., Ekström-Bergström, A., Krettek, A., Areskoug Josefsson, K. (2021). Support and resources to promote and sustain health among nurses and midwives in the workplace: A qualitative study Nordic journal of nursing research.
Areskoug Josefsson, K., Almborg, A. (2021). Using ICF and ICHI to promote sexual health Cogent Medicine, 8(1).
Gerbild, H., Larsen, C., Junge, T., Laursen, B., Areskoug Josefsson, K. (2021). Danish Health Professional Students' Attitudes Toward Addressing Sexual Health: A Cross-Sectional Survey Sexual Medicine, 9(2).
Gabrielsson-Järhult, F., Kjellström, S., Areskoug Josefsson, K. (2021). Telemedicine consultations with physicians in Swedish primary care: a mixed methods study of users' experiences and care patterns Scandinavian Journal of Primary Health Care.
Suutari, A., Thor, J., Nordin, A., Kjellström, S., Areskoug Josefsson, K. (2021). Improving Health for People Living With Heart Failure: Focus Group Study of Preconditions for Co-Production of Health and Care Journal of Participatory Medicine, 13(2).
Salmiranta, E., Areskoug Josefsson, K. (2021). From lost in the system to empowered parent-researcher Journal of Patient Experience, 8.
Areskoug Josefsson, K., Krettek, A. (2021). Staying True to the Core of Public Health Science in Times of Change Frontiers In Public Health, 9.
Areskoug Josefsson, K., Nordin, A. (2021). Supporting students in higher education in transforming their thesis into a scientific article Högre Utbildning, 11(2).
Thapa, D., Oli, N., Vaidya, A., Suominen, S., Ekström-Bergström, A., Areskoug Josefsson, K., Krettek, A. (2021). Determination and Evaluation of Sense of Coherence in Women in Semi-urban Nepal: A part of the Heart-health Associated Research, Dissemination, and Intervention in the Community (HARDIC) Trial Kathmandu University Medical Journal, 19(1), 69-75.
Gerbild, H., Areskoug Josefsson, K., Marie Larsen, C., Schantz Laursen, B. (2021). Communication about physical activity to reduce vascular erectile dysfunction: A qualitative interview study among men in cardiac rehabilitation Scandinavian Journal of Caring Sciences.
Wallin, P., Nordin, A., Petersson, C., Areskoug Josefsson, K. (2021). Exploring Co-production in Residences with Special Services for Children and Adolescents with Intellectual Disability in Sweden Scandinavian Journal of Disability Research.
Areskoug Josefsson, K., Hjalmarsson, S., Björk, M., Sverker, A. (2020). Co-creation of a working model to improve sexual health for persons living with rheumatological diseases Open Journal of Rheumatology and Autoimmune Diseases, 10(3), 109-124.
Gerbild, H., Larsen, C., Laursen, B., Areskoug Josefsson, K. (2020). Aerob fysisk aktivitet kan reducere arterielle rejsningsproblemer BestPractice Nordic, 1 november.
Areskoug Josefsson, K., Rolander, B. (2020). Value of performing a Rasch analysis on a reliable and valid instrument: Case study of the SA-SH Journal of Nursing Measurement, 28(2), 322-342.
Areskoug Josefsson, K., Balogh, S., Jutterdal, S., Kåhlin, I., Rasmusson, E., Danemalm Jägervall, C. (2019). Hälso- och sjukvården måste sätta sexuell rehabilitering på kartan Stockholm: Bonnier Business Media AB .
Areskoug Josefsson, K. (2019). Sexuell hälsa för alla – fysioterapeutens roll Fysioterapi, 36-41.
Areskoug Josefsson, K., Fristedt, S. (2019). Occupational therapy students’ views on addressing sexual health Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 26(4), 306-314.
Areskoug Josefsson, K., Kjellström, S. (2019). Ethics and sexual health: Exploration of the ethical code of conduct for physiotherapists concerning sexual health in clinical practice Physiotherapy Theory and Practice, 35(11), 1015-1026.
Areskoug Josefsson, K., Schindele, A., Deogan, C., Lindroth, M. (2019). Education for sexual and reproductive health and rights (SRHR) –: a mapping of SRHR-related content in higher education in health care, police, law and social work  in Sweden Sex Education: Sexuality, Society and Learning, 19(6), 720-729.
Gerbild, H., Areskoug Josefsson, K. (2019). Motion forbedrer din rejsningsevne , 49.
Nordin, A., Areskoug Josefsson, K. (2019). Behavioural and operational outcomes of a Master’s programme on improvement knowledge and leadership: A survey study Leadership in Health Services, 32(4), 525-542.
Suutari, A., Areskoug Josefsson, K., Kjellström, S., Nordin, A., Thor, J. (2019). Promoting a sense of security in everyday life—A case study of patients and professionals moving towards co-production in an atrial fibrillation “learning café” Health Expectations, 22(6), 1240-1250.
Areskoug Josefsson, K., Rolander, B., Bülow, P. (2019). Swedish social work students' attitudes toward addressing sexual health issues in their future profession Sexuality and disability, 37(2), 161-173.
Areskoug Josefsson, K., Sjökvist, M., Bülow, P., Rolander, B. (2019). Psychometrics of the students' attitudes towards addressing sexual health scale for students in social work Social Work Education, 38(7), 925-940.
Haraldsson, P., Jonker, D., Rolander, B., Strengbom, E., Areskoug Josefsson, K. (2019). Structured Multidisciplinary Work Evaluation Tool (SMET): Reliability testing of a multidisciplinary/multifactorial work questionnaire Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 62(2), 287-297.
Areskoug Josefsson, K., Graugaard, C. (2018). Fysisk aktivitet kan afhjælpe rejsningsproblemer , November.
Areskoug Josefsson, K., Avby, G., Andersson Bäck, M., Kjellström, S. (2018). Workers’ experiences of healthy work environment indicators at well-functioning primary care units in Sweden: a qualitative study Scandinavian Journal of Primary Health Care, 36(4), 406-414.
Gerbild, H., Larsen, C., Rolander, B., Areskoug Josefsson, K. (2018). Does a 2-week sexual health in rehabilitation course lead to sustained change in students’ attitudes? — A pilot study Sexuality and disability, 36(4), 417-435.
Areskoug Josefsson, K., Thidell, F., Rolander, B., Ramstrand, N. (2018). Prosthetic and orthotic students’ attitudes toward addressing sexual health in their future profession Prosthetics and Orthotics International, 42(6), 612-619.
Avby, G., Kjellström, S., Andersson Bäck, M., Areskoug Josefsson, K., Andersson-Gäre, B., Sparf, A., Siljehult, M. (2017). Samarbete bygger en stark primärvård Stockholm: Dagens Nyheter .
Areskoug Josefsson, K., Andersson, A. (2017). The co-constructive processes in physiotherapy , 4, 1-8.
Kjellström, S., Avby, G., Areskoug Josefsson, K., Andersson-Gäre, B., Andersson Bäck, M. (2017). Work motivation among healthcare professionals: A study of well-functioning primary healthcare centers in Sweden Journal of Health Organization & Management, 31(4), 487-502.
Fristedt, S., Areskoug-Josefsson, K., Kammerlind, A. (2016). Factors influencing the use of evidence based practice among physiotherapists and occupational therapists in their clinical work The Internet Journal of Allied Health Sciences & Practice, 14(3), 1-13.
Areskoug Josefsson, K. (2016). Sexual health in rheumatoid arthritis - The role of the physiotherapist to enhance sexual health Annals of the Rheumatic Diseases, 75(Suppl. 2), 46.
Areskoug Josefsson, K. (2016). Using resources and addressing challenges—it is time to include sexual health in therapy International Journal of Therapy and Rehabilitation, 23(4), 106-107.
Haraldsson, P., Jonker, D., Areskoug Josefsson, K. (2016). Structured multidisciplinary work evaluation tool: Development and validation of a multidisciplinary work questionnaire Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 55(4), 883-891.
Areskoug-Josefsson, K., Juuso, P., Gard, G., Rolander, B., Larsson, A. (2016). Health care students' attitudes toward addressing sexual health in their future profession: Validity and reliability of a questionnaire International Journal of Sexual Health, 28(3), 243-250.
Areskoug-Josefsson, K., Larsson, A., Gard, G., Rolander, B., Juuso, P. (2016). Health care students' attitudes towards working with sexual health in their professional roles: Survey of students at nursing, physiotherapy and occupational therapy programmes Sexuality and disability, 34(3), 289-302.

Artikel, forskningsöversikt

Gerbild, H., Larsen, C., Graugaard, C., Areskoug Josefsson, K. (2018). Physical activity to improve erectile function: A systematic review of intervention studies.

Konferensbidrag

Areskoug Josefsson, K. (2021). Moving societies towards better inclusion of sexual health in rehabilitation. 24th Rehabilitation World Congress, September 7-9 2021, Aarhus, Denmark.
Areskoug Josefsson, K. (2021). Sexual health for all – It is important in rehabilitation!. 24th Rehabilitation World Congress, September 7-9 2021, Aarhus, Denmark.
Jæger Fjetland, K., Folkman, A., Areskoug Josefsson, K. (2020). The team around the teacher and the pupil: A community-based public health project in process. Annual Conference of the IIAS Study Group on the Co-Production of Public Services, Haifa, Israel, 11 November, 2020.
Areskoug Josefsson, K., Winberg, C., Perry, M., Ramaswamy, B. (2019). Co-production: long-term conditions. World Confederation for Physical Therapy Congress, Geneva, Switzerland, 10-13 May, 2019.
Thapa, D., Krettek, A., Areskoug Josefsson, K., Ekström- Bergström, A. (2019). Exploring nurses’ experiences of their work-related health in a Swedish context – A qualitative study. 9th Nordic Health Promotion Research Conference, 12-14 June 2019, Roskilde, Denmark.
Areskoug Josefsson, K. (2019). Sex och samlevnad vid reumatisk sjukdom. SYRET, 24 oktober 2019, Kalmar, Sverige.
Areskoug Josefsson, K., Winberg, C. (2019). Förbättra fysioterapi genom samskapande med personer som lever med kronisk sjukdom. Fysioterapi 2019, 23-25 oktober 2019, Stockholm, Sverige.
Areskoug Josefsson, K., Gerbild, H. (2019). Prata om sexuell hälsa som fysioterapeut - Varför och hur?. Fysioterapi 2019, 23-25 oktober 2019, Stockholm, Sverige.
Robert, G. Kjellström, S. Areskoug Josefsson, K. Andersson-Gäre, B. Andersson, A. Ockander, M. , ... Donetto S. (2019). Exploring, measuring and enhancing the co-production of health and wellbeing at the national, regional and local levels through comparative case studies in Sweden and England: The 'Samskapa' research programme (study protocol). 14th ESA Conference, Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging, 20-23 August 2019, Manchester, UK.
Lunde, H., Bakke, A., Areskoug Josefsson, K. (2019). Increasing competence in sexual health and research methodology through new teaching interventions in social education. NACS 2019, 41st NACS Congress and Annual Meeting, Gothenburg, Sweden, 19-22 September 2019.
Lunde, H., Areskoug Josefsson, K. (2019). Interprofessional education in sexual health, VSEX7100 encourages individualized professional development for staff in schools, health and social care. NACS 2019, 41st NACS Congress and Annual Meeting, Gothenburg, Sweden, 19-22 September 2019.
Gerbild, H., Areskoug Josefsson, K. (2018). Fysioterautiske samtale om seksuel sundhet. Danske Fysioterapeuters Fagkongress, 2018, Odense, Danmark.
Areskoug Josefsson, K., Stenz, C., Gerbild, H. (2018). Fysioterapi og Seksuel Sundhet. Danske Fysioterapeuters Fagkongress, 2018, Odense, Danmark.
Gabrielsson-Järhult, F., Areskoug Josefsson, K. (2018). Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd: till nytta för individ, organisation och samhälle. Utvecklingskraft, Jönköping, 30-31 maj, 2018.
Areskoug Josefsson, K. (2018). Sweden: Co-creating change – Time to include sexual and reproductive health and rights in health and welfare education. Nordic Association for Clinical Sexology (NACS) 40th Congress and Annual Meeting in Turku, Finland, 20-23 September 2018.
Areskoug Josefsson, K. (2017). Fysioterapeutens roll för att förbättra sexuell hälsa hos patienten med långvarig smärta. Svenska Smärtläkarföreningens Vårmöte, 3 april, 2017, Stockholm.
Areskoug Josefsson, K. (2017). Sexuell hälsa & rehabilitering. NFSS’ årskonferanse, Sandefjord, Norge, 7-9 mars, 2017.
Areskoug Josefsson, K. (2017). Finns kompetensen. Folkhälsomyndigheten, konferens "Hiv och SRHR bland unga i Sverige. Vad har vi gjort? Vad har vi lärt oss? Hur går vi vidare?", 7 november, 2017, Stockholm.
Areskoug Josefsson, K. (2017). Inkludera sexuell hälsa i fysioterapi. Fysioterapi 2017, 25-27 oktober, Stockholm.
Areskoug Josefsson, K. (2017). Förbättringsarbete i Fysioterapi. Fysioterapi 2017, 25-27 oktober, Stockholm.
Areskoug Josefsson, K. (2017). Kartläggning av utbildning i hivprevention och SRHR inom nio högre utbildningar i Sverige. Folkhälsomyndigheten, konferens "Hiv och SRHR bland unga i Sverige. Vad har vi gjort? Vad har vi lärt oss? Hur går vi vidare?", 7 november, 2017, Stockholm.
Kjellström, S., Avby, G., Andersson Bäck, M., Areskoug Josefsson, K., Andersson-Gäre, B. (2017). Leadership as a driver for work motivation: a study of well-functioning primary healthcare centers in Sweden. NOVO 11th Symposium, “Measures to meet Nordic challenges for sustainable health care organizations”, 9-10 November 2017, Gothenburg, Sweden.
Kjellström, S., Avby, G., Areskoug Josefsson, K., Andersson Bäck, M. (2017). Research on successful and well-functioning organizations: The role of qualitative studies for theoretical and practical use. Workshop.. NOVO 11th Symposium, “Measures to meet Nordic challenges for sustainable health care organizations”, 9-10 November 2017, Gothenburg, Sweden.
Areskoug Josefsson, K., Gard, G. (2016). Sexual health - a professional challenge for physiotherapists. 38th Annual Conference of the Nordic Association for Clinical Sexology, "Love, trust, sexuality", September 22-25 2016, Tartu, Estonia.
Areskoug Josefsson, K. (2016). Rehabilitation and sexual health in chronic disease. 38th Annual Conference of the Nordic Association for Clinical Sexology, "Love, trust, sexuality", September 22-25 2016, Tartu, Estonia.
Areskoug Josefsson, K., Larsson, A., Gard, G., Rolander, B., Juuso, P. (2016). Health care students' attitudes towards working with sexual health in their professional roles - survey of students at nursing, physiotherapy and occupational therapy programmes. 38th Annual Conference of the Nordic Association for Clinical Sexology, "Love, trust, sexuality", September 22-25 2016, Tartu, Estonia.
Areskoug Josefsson, K., Gerbild, H. (2016). Sexual health education - experiences, challenges and recommendations for physiotherapists. 38th Annual Conference of the Nordic Association for Clinical Sexology, "Love, trust, sexuality", September 22-25 2016, Tartu, Estonia.
Areskoug-Josefsson, K., Gard, G. (2016). Sexual health – A professional challenge for physiotherapists. International Academy of Sex Research, IASR, Malmö, Sweden, 26-29/6.
Marklund, S., Enberg, B., Areskoug Josefsson, K. (2016). Physiotherapists self-reported knowledge and education regarding meeting LGBTQ-patients. 38th Annual Conference of the Nordic Association for Clinical Sexology, "Love, trust, sexuality", September 22-25 2016, Tartu, Estonia.
Areskoug Josefsson, K. (2015). Improving hydrotherapy interventions and physical activity intensity for persons with rheumatological diseases. Fysioterapi 2015, Stockholm 21-23 oktober.
Areskoug-Josefsson, K. (2015). HBTQ - Fysioterapeutens roll. Fysioterapi 2015, Stockholm, 21-23 oktober.
Areskoug-Josefsson, K., Haraldsson, P. (2015). SMAK - Nyttan av ett strukturerat, validerat multidisciplinärt bedömningsinstrument inom företagshälsovården. Fysioterapi 2015, Stockholm, 21-23 oktober.

Rapport

Gabrielsson-Järhult, F., Areskoug Josefsson, K., Kammerlind, P. (2019). Digitala vårdmöten med läkare: Rapport av kvantitativ och kvalitativ studie. Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare, Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare
Areskoug Josefsson, K., Bergenzaun, L., Fahlvik Svensson, S., Lundqvist, S., Peterson, P., Lindberg-Sand, Å. (2016). “Should I stay or should I go?”: Tolvhundra doktoranders syn på avhopp och akademisk karriär.

Recension

Lunde, G., Zacariassen, P., Areskoug Josefsson, K. (2021). Viktig bok om utviklingshemmede og overgrep.

Övrigt

Areskoug Josefsson, K., Nordin, A. (2020). Insights from co-reflection [blog post].
Hilde Lunde, G., Blaalid, L., Gerbild, H., Areskoug Josefsson, K. (2020). Kan vernepleiere samtale om temaet seksuell helse på en profesjonell måte? [webbartikel].
Areskoug Josefsson, K. (2019). Äntligen sex i fokus! [bloggpost].