Kristina Areskoug Josefsson

Kontakt

Rum
Ga410
Telefon
+46 36-10 1204
SMS-nummer
+46 73-910 17 90
Signatur/Kortnamn
AREKRI
Schema
Ändra din information

Kristina arbetar som docent i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom Hälsa och Värlfärd vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare och från mars 2020 som professor i folkhälsa och rehabilitering på VID, Sandnes, Norge. Under 2018-2021 arbetar Kristina även som försteamanuensis vid Department of Behavioural Science, Oslo Metropolitan University, Norge, främst inom tvärprofessionell sexologisk vidareutbildning.

Kristina forskar tvärvetenskapligt för främjande av sexuell hälsa, arbetsmiljö, coproduction samt inom kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd. Kristina forskar främst med mixed methods och inom psykometri.

Från 2018 ingår Kristina i den Fortefinansierade forskargruppen SAMSKAPA som leds av professor Sofia Kjellström: Co-creating health & social care: Exploring, measuring and enhancing co-production at the national, regional and local levels. 

Kristina har flera pågående forskningsprojekt inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, samt internationella och nationella forskningsprojekt med instrumentet "Students´Attitudes toward Sexual Health (SA-SH)".'

Kristina är en ofta anlitad föreläsare både nationellt och internationellt, och hon vann  "Guldskalpellen årets banbrytare" 2015 för sina gränsöverskridande forskningsinsatser.

Kristina har internationella forsknings- och utbildningssamarbete med forskare vid i Norge, Danmakr, UK och Australien.

2013 disputerade Kristina vid Lunds Universitet med avhandlingen Sexual health in Rheumatoid Arthritis - a physiotherapeutic approach. Därefter genomfördes postdoc-projekt vid Lunds Universitet 2014 och vid Luleå Tekniska Universitet 2015 med inriktning på kommunikation och kunskap om sexuell hälsa hos arbetsterapi-, fysioterapi och sjuksköterskestuderande.

Kristinas kliniska bakgrund är som specialistfysioterapeut inom reumatologi och forsknings- och utvecklingssamordnare i rehabilitering.

Kristina är huvudhandledare för doktoranderna Elin Salmiranta, Pontus Wallin och Anne-Marie Suutari samt bihandedare för Helle Gerbild (Danmark), Paula Bergman och Dip Raj Thapa.

Kristina bloggar vetenskapligt för Jönköping University bloggen Vertikals, https://vertikals.se/kristina-areskoug-josefsson/

Twitter: @tinaareskoug

Antologibidrag

Areskoug Josefsson, K. (2018). Sexuell hälsa. In: Birgitta Nordström (Ed.), Hälsa för barn och unga med flerfunktionsnedsättning (pp. 53 -64). Kalmar: Nationellt kompetenscentrum anhöriga More information

Artikel

Lunde, G., Bakke, A., Areskoug Josefsson, K. (2020). Piloting a research-oriented teaching model in a Bachelor programme for social educators – a way to increase competence in research methodology and sexual health? UNIPED. More information
Nordin, A., Areskoug Josefsson, K. (2020). Effects of a Swedish master’s programme on quality improvement and leadership  - A qualitative study on micro, meso, and macro levels of the welfare sector Cogent Business & Management, 7(1), 1-13. More information
Areskoug Josefsson, K., Rolander, B. (2020). Value of performing a Rasch analysis on a reliable and valid instrument – case study of the SA-SH Journal of Nursing Measurement. More information
Areskoug Josefsson, K., Hjalmarsson, S., Björk, M., Sverker, A. (2020). Co-creation of a working model to improve sexual health for persons living with rheumatological diseases Open Journal of Rheumatology and Autoimmune Diseases, 10(3), 109-124. More information
Areskoug Josefsson, K., Balogh, S., Jutterdal, S., Kåhlin, I., Rasmusson, E., Danemalm Jägervall, C. (2019). Hälso- och sjukvården måste sätta sexuell rehabilitering på kartan Stockholm: Bonnier Business Media AB . More information
Areskoug Josefsson, K. (2019). Sexuell hälsa för alla – fysioterapeutens roll Fysioterapi, 36-41. More information
Areskoug Josefsson, K., Rolander, B. (2019). Understanding response patterns among health care professionals regarding their attitudes towards working with sexual health - Latent Class Analysis of the SA-SH Journal of Nursing Measurement, 27(1), 49-63. More information
Areskoug Josefsson, K., Fristedt, S. (2019). Occupational therapy students’ views on addressing sexual health Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 26(4), 306-314. More information
Areskoug Josefsson, K., Rolander, B., Bülow, P. (2019). Swedish social work students' attitudes toward addressing sexual health issues in their future profession Sexuality and disability, 37(2), 161-173. More information
Areskoug Josefsson, K., Sjökvist, M., Bülow, P., Rolander, B. (2019). Psychometrics of the students' attitudes towards addressing sexual health scale for students in social work Social Work Education, 38(7), 925-940. More information
Areskoug Josefsson, K., Kjellström, S. (2019). Ethics and sexual health: Exploration of the ethical code of conduct for physiotherapists concerning sexual health in clinical practice Physiotherapy Theory and Practice, 35(11), 1015-1026. More information
Areskoug Josefsson, K., Schindele, A., Deogan, C., Lindroth, M. (2019). Education for sexual and reproductive health and rights (SRHR) –: a mapping of SRHR-related content in higher education in health care, police, law and social work  in Sweden Sex Education: Sexuality, Society and Learning, 19(6), 720-729. More information
Kjellström, S. Areskoug Josefsson, K. Andersson-Gäre, B. Andersson, A. Ockander, M. Käll, J. , ... Robert G. (2019). Exploring, measuring and enhancing the coproduction of health and well-being at the national, regional and local levels through comparative case studies in Sweden and England: the 'Samskapa' research programme protocol BMJ Open, 9(7). More information
Gerbild, H., Areskoug Josefsson, K. (2019). Motion forbedrer din rejsningsevne , 49. More information
Nordin, A., Areskoug Josefsson, K. (2019). Behavioural and operational outcomes of a Master’s programme on improvement knowledge and leadership: A survey study Leadership in Health Services, 32(4), 525-542. More information
Suutari, A., Areskoug Josefsson, K., Kjellström, S., Nordin, A., Thor, J. (2019). Promoting a sense of security in everyday life—A case study of patients and professionals moving towards co-production in an atrial fibrillation “learning café” Health Expectations, 22(6), 1240-1250. More information
Haraldsson, P., Jonker, D., Rolander, B., Strengbom, E., Areskoug Josefsson, K. (2019). Structured Multidisciplinary Work Evaluation Tool (SMET): Reliability testing of a multidisciplinary/multifactorial work questionnaire Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 62(2), 287-297. More information
Areskoug Josefsson, K., Graugaard, C. (2018). Fysisk aktivitet kan afhjælpe rejsningsproblemer , November. More information
Areskoug Josefsson, K., Avby, G., Andersson Bäck, M., Kjellström, S. (2018). Workers’ experiences of healthy work environment indicators at well-functioning primary care units in Sweden: a qualitative study Scandinavian Journal of Primary Health Care, 36(4), 406-414. More information
Areskoug Josefsson, K., Thidell, F., Rolander, B., Ramstrand, N. (2018). Prosthetic and orthotic students’ attitudes toward addressing sexual health in their future profession Prosthetics and orthotics international, 42(6), 612-619. More information
Gerbild, H., Larsen, C., Rolander, B., Areskoug Josefsson, K. (2018). Does a 2-week sexual health in rehabilitation course lead to sustained change in students’ attitudes? — A pilot study Sexuality and disability, 36(4), 417-435. More information
Gerbild, H., Larsen, C., Rolander, B., Areskoug Josefsson, K. (2017). Health care students' attitudes towards addressing sexual health in their future professional work: Psychometrics of the Danish version of the Students' Attitudes Towards Addressing Sexual Health scale Sexuality and disability, 35(1), 73-87. More information
Kjellström, S., Avby, G., Areskoug Josefsson, K., Andersson-Gäre, B., Andersson Bäck, M. (2017). Work motivation among healthcare professionals: A study of well-functioning primary healthcare centers in Sweden Journal of Health Organisation & Management, 31(4), 487-502. More information
Avby, G., Kjellström, S., Andersson Bäck, M., Areskoug Josefsson, K., Andersson-Gäre, B., Sparf, A., Siljehult, M. (2017). Samarbete bygger en stark primärvård Stockholm: Dagens Nyheter . More information
Areskoug Josefsson, K., Andersson, A. (2017). The co-constructive processes in physiotherapy , 4, 1-8. More information
Areskoug-Josefsson, K., Larsson, A., Gard, G., Rolander, B., Juuso, P. (2016). Health care students' attitudes towards working with sexual health in their professional roles: Survey of students at nursing, physiotherapy and occupational therapy programmes Sexuality and disability, 34(3), 289-302. More information
Areskoug-Josefsson, K., Juuso, P., Gard, G., Rolander, B., Larsson, A. (2016). Health care students' attitudes toward addressing sexual health in their future profession: Validity and reliability of a questionnaire International Journal of Sexual Health, 28(3), 243-250. More information
Fristedt, S., Areskoug-Josefsson, K., Kammerlind, A. (2016). Factors influencing the use of evidence based practice among physiotherapists and occupational therapists in their clinical work The Internet Journal of Allied Health Sciences & Practice, 14(3), 1-13. More information
Areskoug Josefsson, K. (2016). Sexual health in rheumatoid arthritis - The role of the physiotherapist to enhance sexual health Annals of the Rheumatic Diseases, 75(Suppl. 2), 46. More information
Areskoug Josefsson, K. (2016). Using resources and addressing challenges—it is time to include sexual health in therapy International Journal of Therapy and Rehabilitation, 23(4), 106-107. More information
Haraldsson, P., Jonker, D., Areskoug Josefsson, K. (2016). Structured multidisciplinary work evaluation tool: Development and validation of a multidisciplinary work questionnaire Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 55(4), 883-891. More information

Artikel, forskningsöversikt

Gerbild, H., Larsen, C., Graugaard, C., Areskoug Josefsson, K. (2018). Physical activity to improve erectile function: A systematic review of intervention studies. More information

Konferensbidrag

Areskoug Josefsson, K., Winberg, C., Perry, M., Ramaswamy, B. (2019). Co-production: long-term conditions. World Confederation for Physical Therapy Congress, Geneva, Switzerland, 10-13 May, 2019. More information
Thapa, D., Krettek, A., Areskoug Josefsson, K., Ekström- Bergström, A. (2019). Exploring nurses’ experiences of their work-related health in a Swedish context – A qualitative study. 9th Nordic Health Promotion Research Conference, 12-14 June 2019, Roskilde, Denmark. More information
Areskoug Josefsson, K. (2019). Sex och samlevnad vid reumatisk sjukdom. SYRET, 24 oktober 2019, Kalmar, Sverige. More information
Areskoug Josefsson, K., Winberg, C. (2019). Förbättra fysioterapi genom samskapande med personer som lever med kronisk sjukdom. Fysioterapi 2019, 23-25 oktober 2019, Stockholm, Sverige. More information
Areskoug Josefsson, K., Gerbild, H. (2019). Prata om sexuell hälsa som fysioterapeut - Varför och hur?. Fysioterapi 2019, 23-25 oktober 2019, Stockholm, Sverige. More information
Robert, G. Kjellström, S. Areskoug Josefsson, K. Andersson-Gäre, B. Andersson, A. Ockander, M. , ... Donetto S. (2019). Exploring, measuring and enhancing the co-production of health and wellbeing at the national, regional and local levels through comparative case studies in Sweden and England: The 'Samskapa' research programme (study protocol). 14th ESA Conference, Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging, 20-23 August 2019, Manchester, UK. More information
Lunde, H., Bakke, A., Areskoug Josefsson, K. (2019). Increasing competence in sexual health and research methodology through new teaching interventions in social education. NACS 2019, 41st NACS Congress and Annual Meeting, Gothenburg, Sweden, 19-22 September 2019. More information
Lunde, H., Areskoug Josefsson, K. (2019). Interprofessional education in sexual health, VSEX7100 encourages individualized professional development for staff in schools, health and social care. NACS 2019, 41st NACS Congress and Annual Meeting, Gothenburg, Sweden, 19-22 September 2019. More information
Gerbild, H., Areskoug Josefsson, K. (2018). Fysioterautiske samtale om seksuel sundhet. Danske Fysioterapeuters Fagkongress, 2018, Odense, Danmark. More information
Areskoug Josefsson, K., Stenz, C., Gerbild, H. (2018). Fysioterapi og Seksuel Sundhet. Danske Fysioterapeuters Fagkongress, 2018, Odense, Danmark. More information
Gabrielsson-Järhult, F., Areskoug Josefsson, K. (2018). Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd: till nytta för individ, organisation och samhälle. Utvecklingskraft, Jönköping, 30-31 maj, 2018. More information
Areskoug Josefsson, K., Lennartsson, M. (2018). Tilltro till den egna förmågan att ordinera fysisk träning vid kranskärlssjukdom hos sjukgymnaster/ fysioterapeuter inom svensk primärvård. Utvecklingskraft, Jönköping, 30-31 maj, 2018. More information
Areskoug Josefsson, K. (2018). Sweden: Co-creating change – Time to include sexual and reproductive health and rights in health and welfare education. Nordic Association for Clinical Sexology (NACS) 40th Congress and Annual Meeting in Turku, Finland, 20-23 September 2018. More information
Areskoug Josefsson, K. (2017). Fysioterapeutens roll för att förbättra sexuell hälsa hos patienten med långvarig smärta. Svenska Smärtläkarföreningens Vårmöte, 3 april, 2017, Stockholm. More information
Areskoug Josefsson, K. (2017). Sexuell hälsa & rehabilitering. NFSS’ årskonferanse, Sandefjord, Norge, 7-9 mars, 2017. More information
Areskoug Josefsson, K. (2017). Finns kompetensen. Folkhälsomyndigheten, konferens "Hiv och SRHR bland unga i Sverige. Vad har vi gjort? Vad har vi lärt oss? Hur går vi vidare?", 7 november, 2017, Stockholm. More information
Areskoug Josefsson, K. (2017). Inkludera sexuell hälsa i fysioterapi. Fysioterapi 2017, 25-27 oktober, Stockholm. More information
Areskoug Josefsson, K. (2017). Förbättringsarbete i Fysioterapi. Fysioterapi 2017, 25-27 oktober, Stockholm. More information
Areskoug Josefsson, K. (2017). Kartläggning av utbildning i hivprevention och SRHR inom nio högre utbildningar i Sverige. Folkhälsomyndigheten, konferens "Hiv och SRHR bland unga i Sverige. Vad har vi gjort? Vad har vi lärt oss? Hur går vi vidare?", 7 november, 2017, Stockholm. More information
Kjellström, S., Avby, G., Andersson Bäck, M., Areskoug Josefsson, K., Andersson-Gäre, B. (2017). Leadership as a driver for work motivation: a study of well-functioning primary healthcare centers in Sweden. NOVO 11th Symposium, “Measures to meet Nordic challenges for sustainable health care organizations”, 9-10 November 2017, Gothenburg, Sweden. More information
Kjellström, S., Avby, G., Areskoug Josefsson, K., Andersson Bäck, M. (2017). Research on successful and well-functioning organizations: The role of qualitative studies for theoretical and practical use. Workshop.. NOVO 11th Symposium, “Measures to meet Nordic challenges for sustainable health care organizations”, 9-10 November 2017, Gothenburg, Sweden. More information
Areskoug Josefsson, K., Gard, G. (2016). Sexual health - a professional challenge for physiotherapists. 38th Annual Conference of the Nordic Association for Clinical Sexology, "Love, trust, sexuality", September 22-25 2016, Tartu, Estonia. More information
Areskoug Josefsson, K. (2016). Rehabilitation and sexual health in chronic disease. 38th Annual Conference of the Nordic Association for Clinical Sexology, "Love, trust, sexuality", September 22-25 2016, Tartu, Estonia. More information
Areskoug Josefsson, K., Larsson, A., Gard, G., Rolander, B., Juuso, P. (2016). Health care students' attitudes towards working with sexual health in their professional roles - survey of students at nursing, physiotherapy and occupational therapy programmes. 38th Annual Conference of the Nordic Association for Clinical Sexology, "Love, trust, sexuality", September 22-25 2016, Tartu, Estonia. More information
Areskoug Josefsson, K., Gerbild, H. (2016). Sexual health education - experiences, challenges and recommendations for physiotherapists. 38th Annual Conference of the Nordic Association for Clinical Sexology, "Love, trust, sexuality", September 22-25 2016, Tartu, Estonia. More information
Areskoug-Josefsson, K., Gard, G. (2016). Sexual health – A professional challenge for physiotherapists. International Academy of Sex Research, IASR, Malmö, Sweden, 26-29/6. More information
Marklund, S., Enberg, B., Areskoug Josefsson, K. (2016). Physiotherapists self-reported knowledge and education regarding meeting LGBTQ-patients. 38th Annual Conference of the Nordic Association for Clinical Sexology, "Love, trust, sexuality", September 22-25 2016, Tartu, Estonia. More information
Areskoug Josefsson, K. (2015). Improving hydrotherapy interventions and physical activity intensity for persons with rheumatological diseases. Fysioterapi 2015, Stockholm 21-23 oktober. More information
Areskoug-Josefsson, K., Haraldsson, P. (2015). SMAK - Nyttan av ett strukturerat, validerat multidisciplinärt bedömningsinstrument inom företagshälsovården. Fysioterapi 2015, Stockholm, 21-23 oktober. More information
Areskoug-Josefsson, K. (2015). HBTQ - Fysioterapeutens roll. Fysioterapi 2015, Stockholm, 21-23 oktober. More information

Rapport

Gabrielsson-Järhult, F., Areskoug Josefsson, K., Kammerlind, P. (2019). Digitala vårdmöten med läkare: Rapport av kvantitativ och kvalitativ studie. Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare, Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare More information
Schindele, A., Wallin, M., Areskoug Josefsson, K., Lindroth, M. (2017). Kartläggning av utbildning i hivprevention och SRHR: En kartläggande studie om hivprevention samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) inom människo- och rättsvårdande högre utbildning i Sverige. Östersund: Folkhälsomyndigheten More information
Kjellström, S., Avby, G., Areskoug Josefsson, K., Andersson-Gäre, B., Andersson Bäck, M. (2017). De komplexa drivkrafterna inom vård och omsorg - en fallstudie av finansiella incitament och dess konsekvenser ur ett arbetsmiljöperspektiv: Slutrapport. More information
Areskoug Josefsson, K., Bergenzaun, L., Fahlvik Svensson, S., Lundqvist, S., Peterson, P., Lindberg-Sand, Å. (2016). “Should I stay or should I go?”: Tolvhundra doktoranders syn på avhopp och akademisk karriär. More information

Övrigt

Areskoug Josefsson, K. (2020). Utbildning i förbättringsarbete och förbättringsledarskap förbättrar hälsa och välfärd! [bloggpost]. More information
Areskoug Josefsson, K. (2020). Samskapande av sexuell hälsa vid kronisk sjukdom [bloggpost]. More information
Stockfelt, M., Areskoug Josefsson, K. (2019). Kärlek och sex. Om sexuell hälsa vid RA med Kristina Areskoug Josefsson, fysioterapeut och docent vid Hälsohögskolan i Jönköping [podcast]. More information
Areskoug Josefsson, K. (2019). Konsten att veta om frågan ger svaret på frågan [bloggpost]. More information
Areskoug Josefsson, K. (2019). Digitala vårdmöten möter användarnas behov [bloggpost]. More information
Areskoug Josefsson, K. (2019). Äntligen sex i fokus! [bloggpost]. More information