Paula Bergman

Doktorand

Kontakt

Rum
Gf315
Schema
Ändra din information

Paula Bergman är doktorand inom Välfärd- och socialvetenskap vid Forskarskolan Hälsa och Välfärd. I henns doktorandprojekt studerar hon betydelsen av deltagande i kulturaktiviteter i grupp (KUR) som rehabiliteringsinsats för personer som är sjukskrivna för psykisk ohälsa och/eller långvarig ospecifik smärta.

Det övergripande syftet med avhandlingen är att studera om KUR kan vara en insats som kan bidra till ökat välbefinnande, minskad sjukskrivning och ökad arbetsåtergång för individer i målgruppen.

Avhandlingen kommer innehålla studier med både kvalitativ- och kvanitativ metod.

Paula arbetar som folkhälsoutvecklare inom Region Jönköpings län och har en magisterexamen  i folkhälovetenskap.