Paula Bergman

Doktorand

Kontakt

Rum
Gf315
Schema
Ändra din information

Paula Bergman är doktorand inom Välfärd- och socialvetenskap vid Forskarskolan Hälsa och Välfärd. I henns doktorandprojekt studerar hon betydelsen av deltagande i kulturaktiviteter i grupp (KUR) som rehabiliteringsinsats för personer som är sjukskrivna för psykisk ohälsa och/eller långvarig ospecifik smärta.

Det övergripande syftet med avhandlingen är att studera om KUR kan vara en insats som kan bidra till ökat välbefinnande, minskad sjukskrivning och ökad arbetsåtergång för individer i målgruppen.

Avhandlingen kommer innehålla studier med både kvalitativ- och kvanitativ metod.

Paula arbetar som folkhälsoutvecklare inom Region Jönköpings län och har en magisterexamen  i folkhälovetenskap.

 

 

Artikel

Elmqvist, C., Lindahl, J., Bergman, P., Ekeberg, B., Svensson, I. (2019). Benefits of a slideshow with nature pictures and music in the emergency department waiting room - a pilot study European Journal for Person Centered Healthcare, 7(2). More information
Carlsson, N., Kullberg, A., Johansson, I., Bergman, P., Skagerström, J., Andersson, A. (2018). Exploring experiences among adopters during the diffusion of a novel dance intervention in Sweden International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 13(1). More information

Rapport

Johansson, A., Bergman, P., Timén, E. (2022). Möten med minnen: Ett samverkansprojekt mellan Jönköpings läns Hembygdsförbund, Region Jönköpings län och Hälsohögskolan, Jönköping University. Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare More information