Jonas Bertilsson

Universitetslektor i sociologi inriktning globala studier
Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation