Peter Carlsson

Universitetslektor i religionsvetenskap
Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation

Peter är universitetslektor i religionsvetenskap och disputerade 2017 på en avhandling om teologi och kritik. Intresset har rört frågeställningar som ligger i gränslandet mellan politisk teologi och religionsfilosofi och han har bland annat diskuterat hur vi kan bedriva religionsvetenskap och teologi i ett mångreligiöst och postsekulärt samhälle. Peter har skrivit för olika tidsskrifter och internetforum med kulturkritisk inriktning och utvecklar för närvarande ett forskningsprojekt om lärande, kritik och teologi. Undervisningen sker främst på ämneslärarprogrammet, men ha gör även inhopp på kurser i Internationellt arbete. Från och med 2020 är Peter även ansvarig för fristående kurser med inriktning på kristen teologi och religionskritik.

 

Biografi

Peter började arbeta på Jönköpings University 2015, då parallellt med doktorandstudier vid Göteborgs universitet. Hans första akademiska examen var grundskollärarexamen som avlades i Jönköping 2003. Från 2003 - 2009 arbetade Peter bland annat som högstadielärare i kombination vidare studier inom religionsvetenskap och litteraturvetenskap. Doktorandperioden i Göteborg inleddes 2010 och har kombinerats med föräldraledighet och undervisning. Sedan 2018 är Peter universitetslektor i religionsvetenskap in Jönköping.

Artikel

Karlsson, P. (2022). Teologins kritiska pedagogik: Illich, Herdt, Hitz och den eskatologiska referensen Svensk teologisk kvartalskrift, 98(1), 19-34. More information
Carlsson, P. (2020). High Chaparral som kulturell metafor: Autenticitet, spatialitet, motstånd Tidningen Kulturen. More information
Carlsson, P. (2015). Efter detta: vårt utträde: Att leva på den åttonde dagen Subaltern. More information
Carlsson, P. (2014). Att leva tillsammans bortom döden: Mot en mariologi? Subaltern. More information

Doktorsavhandling

Carlsson, P. (2017). Teologi som kritik: Graham Ward och den postsekulära hermeneutiken (Doctoral thesis, Göteborg: Göteborgs universitet). More information

Antologibidrag

Karlsson, P. (2023). Efterord – om konst, bildning och undervisningens politik. In: J. Öberg, Y. Lindberg & L. Baccstig (Ed.), Undervisningens konst (pp. 361 -372). Lund: Studentlitteratur AB More information
Carlsson, P. (2022). Bruten teologi i en postkristen tid. In: M. Björk, P. Karlsson & A. Sjöberg (Ed.), Teologi för en postkristen tid: Seminariet för teologi och historia: Bok I (pp. 29 -50). Stockholm: Aska Förlag More information
Carlsson, P. (2021). Dissenterprotestantism som politisk teologi: Arne Rasmusson bland postliberalerna. In: Ola Sigurdson och Jayne Svenungsson (Ed.), Vänskap/Friendship: Festschrift för Arne Rasmusson (pp. 403 -418). Malmö: Spricka förlag More information

Recension

Karlsson, P. (2022). Recension: Jan-Åke Alvarsson (red.) Pentekostalismen i Sverige på 2020-talet. More information

Bloggpost

Karlsson, P. (2021). Om utvaldheten . More information
Björk, M., Johansen, T., Karlsson, P., Simonsson, I. (2021). Vilka av de döpta är kristna? . More information

Samlingsverk

(2022). Teologi för en postkristen tid: Seminariet för teologi och historia: Bok I. Stockholm: Aska Förlag More information