Annika Grynne

Doktorand

Forskarskolan Hälsa och Välfärd , Hälsohögskolan

Universitetsadjunkt

Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Kontakt

Telefon
+4636-101846
Signatur/Kortnamn
GRYANN
Skype
Annika Grynne
Schema
Ändra din information
För en presentation av Annika Grynne, se engelska presentationsidan.