Annika Grynne

Doktorand
Universitetsadjunkt
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
För en presentation av Annika Grynne, se engelska presentationsidan.