Maria Helming Gustavsson

Doktorand i pedagogik
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Schema
Ändra din information

Maria Helming Gustavssons forskningsintresse är läsning och närmare bestämt läsengagemang vid fiktionsläsning inom ramen för svenskundervisning årskurs 7-9. I botten är hon grundskollärare med inriktning svenska och svenska som andraspråk årskurs 7-9 och gymnasiet och hon har över 20 års erfarenhet av undervisning, vilket inkluderat flera skolutvecklingsuppdrag gällande läsutveckling i rollen som förstelärare och central förstelärare samt lärarbibliotekarie. Läsning och läsutveckling har under många år fångat Marias intresse både i hennes undervisningspraktik bland elever, inom fortbildningsinsatser i lärarkollegiet och i hennes studier som även lett fram till hennes nuvarande forskningsprojekt. 

Konferensbidrag

Gustavsson, M. (2021). Läsengagemang vid fiktionsläsning: några svensklärares erfarenheter. Litteraturdidaktiskt nätverk 2021, Högskolan Kristianstad, 11-12 november 2021. More information