Anna Wiman Häll

Universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap
Avdelningen för språk, estetiska ämnen och litteratur , Högskolan för lärande och kommunikation