Bo Magnusson

Avdelningschef
Universitetslektor Geografi
Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie doktor

Kontakt

Rum
Hd227
Telefon
Schema
Ändra din information

Antologibidrag

Magnusson, B., Lilja, J. (2012). Skärgårdshemman i Vänern – exempel på lokalt och traditionellt entreprenörskap i landskapsvården. In: Håkan Tunón (Ed.), Lokal och traditionell kunskap: Goda exempel på tillämpning Uppsala: Naptek
Magnusson, B. (2012). Praktisk naturvård och traditionell kunskap i Skaraborg. In: Skaraborgsnatur: årsskrift för Skaraborgs naturskyddsförening (pp. 55 -61). Skövde: Skaraborgs läns naturskyddsförening
Magnusson, B., Saltzman, K. (2011). Hantverkare i landskapet?. In: G. Almevik, L. Bergström, E. Löfgren (Ed.), Hantverkslaboratorium (pp. 148 -155). Mariestad: Hantverkslaboratoriet, [Göteborgs universitet]
Magnusson, B., Grundström, S. (2010). Medelpads klimat. In: Olof Svensson (Ed.), Medelpads flora (pp. 12 -15). Uppsala: SBF-förlaget

Artikel

Magnusson, B. (2014). Råbäcks kalkbruk - en industrihistoria i geologins tecken Geografiska Notiser, LXXII(1), 19-24.
Magnusson, B. (2011). Kulturreservat som geografiskt laboratorium? Geografiska Notiser, 69(4), 192-199.
Lilja, J., Magnusson, B. (2010). Utbildning lyfter på locket till kunskap Biodiverse, 15(3).
Magnusson, B., Lilja, J. (2010). Landskapsvårdens hantverk - ett geografiprogram? Geografiska Notiser, LXVIII(4), 197-199.
Magnusson, B. (2007). Mariestads mejeri Tidskrift för Vadsbo Hembygds- och Fornminnesförening, 27, 89-100.
Magnusson, B. (2006). Österbotten. II. Kustlandskapet och kuststäderna norr om Vasa Geografiska Notiser, LXIV(3), 142-150.
Magnusson, B. (2006). Österbotten 1. Kustlandskapet och kuststäderna Geografiska Notiser, LXIV(1), 14-20.

Konferensbidrag

Magnusson, B., Wetterlind, S., Sigvald, R., Solbreck, C., Eckersten, H. (2006). The Bird cherry-Oat Aphid: Towards Localised Pest Management Models. NJF Seminar.
Magnusson, B., Schuller, B. (2006). Migration, demography and economic growth - A European perspective. European Economic Integration in Swedish Research, Grand Hotell, Mölle. May 16th - 19th 2006.

Samlingsverk

(2014). Unraveling the logics of landscape. Gothenburg: University of Gothenburg

Övrigt