Marco Nilsson

Universitetslektor Statsvetenskap
Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hc238
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Marco Nilssons forskning berör främst frågor om våldsamma konflikter i internationell politik. Han har forskat t.ex. om hur ideologi och religion kan försvåra fredsförhandlingar mellan stater, självmordsbombarnas taktiska effektivitet, samt svenska jihadister. Nilsson forskar för närvarande även om islam i Sverige och palestinska flyktingar i Libanon. Nilssons områdesspecialitet är Mellanöstern, men han har också publicerat böcker om skoljuridik och forskningsmetod. Han leder för närvarande ett FORTE-finansierat forskningsprojekt: Efter kalifatet – Mobilisering av kvinnor och män i den salafi-jihadistiska miljön i Sverige.

Biografi

Marco Nilsson är docent i statsvetenskap och sedan 2014 verksam som universitetslektor vid Högskolan för lärande och kommunikation. Från 2010 till 2014 var han anställd som universitetslektor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet. Nilsson disputerade i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet i 2010 och innan dess erhöll han MA examen i statsvetenskap från både Duke University (2005) och Purdue University (2002). Han är sedan 2013 styrelseledamot i Sektionen för internationell politik vid Statsvetenskapliga förbundet.

Antologibidrag

Nilsson, M. (2020). Scandinavian Jihad. In: Tom Smith &Hussein Solomon (Ed.), Exporting Global Jihad, Volume One: Critical perspectives from Africa and Europe (pp. 187 -204).
Nilsson, M. (2019). You only die once: Döden i Islamiska staten. In: Stefan Marling (Ed.), Shakespeare, Bergman och döden: Romateaterns Shakespearesymposium 2018 (pp. 69 -74). Göteborg & Stockholm: Makadam Förlag

Artikel

Nilsson, M. (2021). Jihadiship: From radical behavior to radical beliefs Studies in Conflict and Terrorism, 44(3), 181-197.
Nilsson, M. (2021). The Magnitude of Warfare Revisited: System Polarity and War Duration Journal of Strategic Security, 14(2), 25-46.
Nilsson, M. (2020). Vad är terrorism? Ikaros - Tidskift om människan och vetenskapen, 16(1), 8-9 Åbo .
Nilsson, M. (2020). Hezbollah and the Framing of Resistance Third World Quarterly, 41(9), 1595-1614.
Aktaş, V., Nilsson, M., Borell, K., Persson, R. (2020). Taking to the streets: A study of the street academy in Ankara British Journal of Educational Studies, 68(3), 365-388.
Borell, K., Nilsson, M., Aktaş, V. (2019). Den akademiska friheten i Turkiet har snöpts , 1, 30-35.
Borell, K., Nilsson, M. (2019). Debatt: Samhällsvetenskaperna och den akademiska friheten i Turkiet: Massavskedanden, resignation och motstånd Sociologisk forskning, 56(3-4), 311-317.
Aktaş, V., Nilsson, M., Borell, K. (2019). Social scientists under threat: Resistance and self-censorship in Turkish academia British Journal of Educational Studies, 67(2), 169-186.
Nilsson, M. (2018). Causal Beliefs and War Termination: Religion and Rational Choice in the Iran-Iraq War Journal of Peace Research, 55(1), 94-106.
Nilsson, M. (2018). Hard and soft targets: the lethality of suicide terrorism Journal of International Relations and Development, 21(1), 101-117.
Nilsson, M. (2018). Interviewing Jihadists: On the Importance of Drinking Tea and Other Methodological Considerations Studies in Conflict and Terrorism, 41(6), 419-432.
Nilsson, M. (2018). The logic of suicide terrorism: Does regime type affect the choice of targets? Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression, 10(2), 176-185.
Nilsson, M. (2018). Primary unit cohesion among the Peshmerga and Hezbollah Armed forces and society, 44(4), 647-665.
Nilsson, M. (2018). Kurdish Women in the Kurdish-Turkish Conflict: Perceptions, Experiences, and Strategies Middle Eastern Studies, 54(4), 638-651.
Josefsson, T., Nilsson, M., Borell, K. (2017). Muslims opposing violent radicalism and extremism: Strategies of Swedish Sufi communities Journal of Muslim Minority Affairs, 37(2), 183-195.
Nilsson, M. (2017). Vägen till jihad .
Nilsson, M. (2016). Mental strategies for fighting the IS: A field study of the Peshmerga soldiers in Northern Iraq Studies in Conflict and Terrorism, 39(11), 1007-1018.
Nilsson, M. (2015). Foreign Fighters and the Radicalization of Local Jihad: Interview Evidence from Swedish Jihadists Studies in Conflict and Terrorism, 38(5), 343-358.
Nilsson, M. (2012). Offense-Defense Balance, War Duration, and the Security Dilemma Journal of Conflict Resolution, 56(3), 467-489.

Bok

Hjerm, M., Lindgren, S., Nilsson, M. (2014). Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. Malmö: Gleerups Utbildning AB

Doktorsavhandling

Nilsson, M. (2010). War and Unreason: Bounded Learning Theory and War Duration (Doctoral thesis). Department of Political Science, University of Gothenburg

Konferensbidrag

Josefsson, T., Nilsson, M., Borell, K. (2017). Everyday resistance to violent radicalism and fundamentalism: Sufi strategies in Sweden. Seventh International Conference on Religion & Spirituality in Society: Understanding Globalism, Respecting Difference, April 17–18, London, UK.
Nilsson, M. (2017). Radicalization Processes: From Sweden to the Jihadi Groups in Syria. Risks, Roots and Response – Nordic Conference on Research on Violent Extremism, The Segerstedt Institute, University of Gothenburg, April 24-26, 2017.

Rapport

Escobar, K., Nilsson, M., Ahl, H. (2021). Multi-level governance and civil society’s work on integrating migrants after the migrant crisis of 2015 in Jönköping. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication
Escobar, K., Nilsson, M., Ahl, H. (2021). Styrda fast ändå inte?: Flernivåstyrning och civilsamhällets arbete med att integrera flyktingar efter flyktingkrisen 2015 i Jönköping. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication

Recension