Marco Nilsson

Universitetslektor Statsvetenskap

Avdelningen för ämnesdidaktik och globala studier , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning

Marco Nilssons forskning berör främst frågor om våldsamma konflikter i internationell politik. Han har forskat t.ex. om hur ideologi och religion kan försvåra fredsförhandlingar, självmordsbombarnas taktiska effektivitet, samt svenska jihadister. Nilsson forskar för närvarande även om islam i Sverige och flyktingar. Nilssons områdesspecialitet är Mellanöstern, men han har också publicerat böcker om skoljuridik och forskningsmetod.

Biografi

Marco Nilsson är docent i statsvetenskap och sedan 2014 verksam som universitetslektor vid Högskolan för lärande och kommunikation. Från 2010 till 2014 var han anställd som universitetslektor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet. Nilsson disputerade i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet i 2010 och innan dess erhöll han MA examen i statsvetenskap från både Duke University (2005) och Purdue University (2002). Han är sedan 2013 styrelseledamot i Sektionen för internationell politik vid Statsvetenskapliga förbundet.

Antologibidrag

Nilsson, M. (2019). You only die once: Döden i Islamiska staten. In: Stefan Marling (Ed.), Shakespeare, Bergman och döden: Romateaterns Shakespearesymposium 2018 (pp. 69 -74). Göteborg & Stockholm: Makadam Förlag More information

Artikel

Nilsson, M. (2020). Vad är terrorism? Ikaros - Tidskift om människan och vetenskapen, 16(1), 8-9 Åbo . More information
Nilsson, M. (2020). Hezbollah and the Framing of Resistance Third World Quarterly. More information
Borell, K., Nilsson, M., Aktaş, V. (2019). Den akademiska friheten i Turkiet har snöpts , 1, 30-35. More information
Nilsson, M., Badran, D. (2019). Conflicts and Relative Deprivation in Ein El Hilweh: Palestinian Refugees in the Shadow of the Syrian Civil War The Journal of Refugee Studies. More information
Aktaş, V., Nilsson, M., Borell, K. (2019). Social scientists under threat: Resistance and self-censorship in Turkish academia British Journal of Educational Studies, 67(2), 169-186. More information
Nilsson, M. (2019). Motivations for Jihad and Cognitive Dissonance: A Qualitative Analysis of Former Swedish Jihadists Studies in Conflict and Terrorism. More information
Borell, K., Nilsson, M. (2019). Debatt: Samhällsvetenskaperna och den akademiska friheten i Turkiet: Massavskedanden, resignation och motstånd Sociologisk forskning, 56(3-4), 311-317. More information
Aktaş, V., Nilsson, M., Borell, K., Persson, R. (2019). Taking to the streets: A study of the street academy in Ankara British Journal of Educational Studies. More information
Nilsson, M. (2018). Causal Beliefs and War Termination: Religion and Rational Choice in the Iran-Iraq War Journal of Peace Research, 55(1), 94-106. More information
Nilsson, M. (2018). Kurdish Women in the Kurdish-Turkish Conflict: Perceptions, Experiences, and Strategies Middle Eastern Studies, 54(4), 638-651. More information
Nilsson, M. (2018). Hard and soft targets: the lethality of suicide terrorism Journal of International Relations and Development, 21(1), 101-117. More information
Nilsson, M. (2018). Muslim Mothers in Ground Combat Against the Islamic State: Women’s Identities and Social Change in Iraqi Kurdistan Armed forces and society, 44(2), 261-279. More information
Nilsson, M. (2018). Interviewing Jihadists: On the Importance of Drinking Tea and Other Methodological Considerations Studies in Conflict and Terrorism, 41(6), 419-432. More information
Nilsson, M. (2018). The logic of suicide terrorism: Does regime type affect the choice of targets? Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression, 10(2), 176-185. More information
Nilsson, M. (2018). Primary unit cohesion among the Peshmerga and Hezbollah Armed forces and society, 44(4), 647-665. More information
Nilsson, M. (2018). Jihadiship: From radical behavior to radical beliefs Studies in Conflict and Terrorism. More information
Josefsson, T., Nilsson, M., Borell, K. (2017). Muslims opposing violent radicalism and extremism: Strategies of Swedish Sufi communities Journal of Muslim Minority Affairs, 37(2), 183-195. More information
Nilsson, M. (2017). Vägen till jihad . More information
Nilsson, M. (2016). Mental strategies for fighting the IS: A field study of the Peshmerga soldiers in Northern Iraq Studies in Conflict and Terrorism, 39(11), 1007-1018. More information
Nilsson, M. (2015). Foreign Fighters and the Radicalization of Local Jihad: Interview Evidence from Swedish Jihadists Studies in Conflict and Terrorism, 38(5), 343-358. More information
Nilsson, M. (2012). Offense-Defense Balance, War Duration, and the Security Dilemma Journal of Conflict Resolution, 56(3), 467-489. More information

Bok

Hjerm, M., Lindgren, S., Nilsson, M. (2014). Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. Malmö: Gleerups Utbildning AB More information
Nilsson, M. (2013). Juridik i professionellt lärarskap: lagar och värdegrund in den svenska skolan. Malmö: Gleerups Utbildning AB More information

Doktorsavhandling

Nilsson, M. (2010). War and Unreason: Bounded Learning Theory and War Duration (Doctoral thesis). Department of Political Science, University of Gothenburg More information

Konferensbidrag

Josefsson, T., Nilsson, M., Borell, K. (2017). Everyday resistance to violent radicalism and fundamentalism: Sufi strategies in Sweden. Seventh International Conference on Religion & Spirituality in Society: Understanding Globalism, Respecting Difference, April 17–18, London, UK. More information
Nilsson, M. (2017). Radicalization Processes: From Sweden to the Jihadi Groups in Syria. Risks, Roots and Response – Nordic Conference on Research on Violent Extremism, The Segerstedt Institute, University of Gothenburg, April 24-26, 2017. More information

Recension

Nilsson, M. (2017). Review of the book: A Sociology of the Total Organization: Atomistic Unity in the French Foreign Legion by Mikaela Sundberg. More information