Charlotte Öhman

Universitetsadjunkt pedagogik
Doktorand
Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie Master
Tjänstledig

Kontakt

Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Charlottes forskningsintresse handlar om förskolan som en demokratisk mötesplats i relation till förskollärares undervisande uppdrag. I tidigare projekt har hon undersökt hur förbättringsarbete kan främja mottagande av barn som är nyanlända i förskolan. 

I pågående avhandlingsprojekt undersöker Charlotte hur förskollärare skapar förutsättningar för barns och vårdnadshavares delaktighet i förskolan. Studien syftar till att bidra med olika perspektiv på hur mötet mellan vårdnadshavare och undervisning kan förstås.

Biografi

Charlotte har arbetat som förskollärare under drygt 15 år. 2014 började hon arbeta som universitetsadjunkt på HLK och har en fil mag samt en fil master i pedagogik. Sedan våren 2020 är hon tjänstledig från sin adjunkttjänst och arbetar för närvarande som kommundoktorand.

ORCID ID

https://orcid.org/0000-0001-9676-4221

Artikel

Alnervik, K., Öhman, C., Lidén, E., Nilsson, M. (2018). Barn och vårdnadshavares minnen av deltagande i pedagogisk dokumentation Tidsskrift For Nordisk Barnehageforskning, 17(8). More information

Antologibidrag

Gustafsson, M., Lidén, E., Öhman, C. (2020). Kollaborativt lärande - att diskutera och pröva sig fram till ett utforskande arbetssätt. In: Sara Hvit Lindstrand & Karin Alnervik (Ed.), Kreativa lärprocesser: estetik och undervisning i förskolan (pp. 41 -52). Stockholm: Liber More information
Nilsson, M., Hvit Lindstrand, S., Öhman, C., Alnervik, K. (2016). Förskoledidaktisk forskning i dialog med förskolans praktik: Metoder och utmaningar. In: Elsie Anderberg (Ed.), Skolnära forskningsmetoder (pp. 143 -158). Lund: Studentlitteratur AB More information

Konferensbidrag

Bjursell, C. Ahl, H. Almgren, S. Berglez, P. Bergström, J. Bertills, K. , ... Öhman C. (2022). Lifelong Learning Through Context Collapse: Higher education Teachers’ Narratives About Online education During The Pandemic. INTED2022 Conference, 7th-8th March 2022. More information
Renblad, K., Öhman, C., Ärlig, U., Angshed, C. (2021). Riktade insatser för nyanlända barn och elevers lärande - ett lokalt och nationellt utvecklings/förbättringsområde. Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan, Jönköping University, 9 november 2021. More information
Alnervik, K., Öhman, C., Lidén, E. (2017). "That's the way it was": Children's and parents' reflections regarding pedagogical documentation. 27th EECERA Conference, Bologna, Italy, 29th August – 1st September 2017. More information

Rapport

Anderstaf, S., Mrak, L., Öhman, C. (2021). "Vingar som bär..." – en utbildningsresa från barnskötare till förskollärare. Jönköping: Enheten för samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation More information