Elin Fröding

Doktorand

Artikel

Fröding, E., Edvinsson, J., Mellqvist, J., Ros, A. (2020). PIR – patientsäkerhet i realtid – lämpade sig väl under pandemin Läkartidningen, 117(48), 1587-1589.