Per Sevastik

Affilierad forskare
Affilierade forskare , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning

Per Sevastik är juris doktor i folkrätt, disputerad i Uppsala, han har en mastersexamen från Harvard Law School i International Legal Studies, och är affilierad forskare vid Högskolan för lärande och kommunikation. Pers forskning är inriktad på rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Han forskar även om Kina och mänskliga rättigheter och har även forskat om Afghanistan, där fokus varit rättsstaten, mänskliga rättigheter och straffrihet. 

Biografi

Per Sevastik har lång erfarenhet av biståndsarbete. Han har arbetat på Sida sedan 1992 med demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Han har arbetat med afrikanska och asiatiska länder och har varit utlandsstationerad på svenska ambassaden i Bangkok, Afghanistan och Etiopien. Han har även varit gästprofessor vid Peking University Law School (2006–2007 och 2009–2012), där han har undervisat i mänskliga rättigheter på centret för mänskliga rättigheter. Under sin stationering som forskningsråd på den svenska ambassaden i Addis Abeba, Etiopien (2019–2022) utsågs han även till gästprofessor vid Addis Ababauniversitetets, School of Governance and Law. Han har undervisat i folkrätt på mastersnivå på Juridicum i Uppsala och på andra universitet i Sverige. I Kina var han kursansvarig och undervisade främst mastersstudenter vid Pekinguniversitetet. Han har undervisat på andra universitet i Kina, och han har även gästföreläst på andra universitet i Asien.

Artikel

Sevastik, P. (2020). Rule of Law, Human Rights and Impunity: The Case of Afghanistan Hague Journal on the Rule of Law, 12(1), 93-145. More information
Sevastik, P. (2019). The long arm of the Communist Party Bangkok Post. More information
Sevastik, P. (2018). 45 namn i svenskt upprop: Frige Gui Minhai! Svenska Dagbladet. More information
Sevastik, P. (2015). Time ripe for a new world order? The Nation. More information
Sevastik, P. (2015). What happened to the rule of law in Asia? The Nation. More information
Sevastik, P. (2012). Bara gubbar får Nobelpris – så satsar vi på kvinnorna Dagens Nyheter. More information
Sevastik, P. (2012). Opiumkrigen: glömt i väst, öppet sår i Kina Uppsala Nya Tidning. More information
Sevastik, P. (2011). 90 år med kinas kommunister Uppsala Nya Tidning. More information
Sevastik, P. (2011). Human Rights do concern everyone Dragon News. More information
Sevastik, P. (2011). Konfucius i tjänst hos kommunisterna Uppsala Nya Tidning. More information
Sevastik, P. (2010). Kina glömmer inte skändningen Uppsala Nya Tidning. More information
Sevastik, P. (2010). Nobel: China won't kow-tow to the West on human rights The Nation. More information
Sevastik, P. (2010). Åren av förnedring är inte helt glömda Svenska Dagbladet. More information
Sevastik, P. (2007). Annan syn på mänskliga rättigheter Uppsala Nya Tidning. More information
Sevastik, P., Åkermark, S., Österdahl, I. (2003). Kriget är olagligt och skadar folkrätten Dagens forskning, 7-9. More information
Sevastik, P., Ternbo, G. (1993). Internationell brottmålsdomstol Internationella Studier, 8-15 Stockholm: Utrikespolitiska institutet . More information
Sevastik, P. (1993). Asiatisk juristkonferens i Chiang Mai Svensk Juristtidning, 175-177. More information
Sevastik, P. (1987). South Africa and the Role of the Church of Sweden Kyrkans Tidning. More information

Bok

Sevastik, P., Nyman-Metcalf, K., Spilipoulou Åkermark, S., Mårsäter, O. (2009). En bok i folkrätt. Stockholm: Norstedts Juridik AB More information
Sevastik, P. (1997). The Binding Force of Treaties Under International Law - A Handbook for Government Lawyers and Human Rights Advocates. Uppsala: Iustus förlag More information
Sevastik, P., Alfredsson, G. (1997). Legal Assistance to Developing Countries - Swedish Perspectives on the Rule of Law. Stockholm: Kluwer Law International More information
Holmberg, C., Sevastik, P. (1986). Östersjön - fredens hav?. Stockholm: Utrikespolitiska institutet More information

Doktorsavhandling

Sevastik, P. (2002). Informell modifikation av traktater till följd av ny sedvanerätt och praxis: En studie mot bakgrund av FN-stadgans innovativa utveckling (Doctoral thesis, Stockholm: Norstedts Juridik AB). More information

Antologibidrag

Sevastik, P. (2020). Folkrepubliken Kina. In: A. Jonsson (Ed.), Komparativ konstitutionell rätt (pp. 301 -351). Uppsala: Iustus förlag More information
Sevastik, P. (2015). Freedom of expression and opinion in the People’s Republic of China and ICT. In: P. Wahlgren (Ed.), Law and development (pp. 254 -270). Stockholm: Stockholm Institute for Scandinavian Law More information
Sevastik, P. (2013). Some Aspects on the Effects of Human Rights Law and Its Implications on International Law. In: P. Sevastik (Ed.), Aspects of sovereignty (pp. 33 -62). Leiden: Martinus Nijhoff Publishers More information
Sevastik, P. (2008). Secession, self-determination of 'peoples' and recognition: The case of Kosovo's declaration of independence and international law. In: O. Engdahl & P. Wrange (Ed.), Law at war: the law as it was and the law as it should be: liber amicorum Ove Bring (pp. 243 -256). Leiden: Martinus Nijhoff Publishers More information
Sevastik, P. (2004). Reflections on the Interpretation and the Binding Force of the UN Charter. In: D. Amnéus & K. Svanberg-Torpman (Ed.), Peace and security: current challenges in international law (pp. 23 -48). Lund: Studentlitteratur AB More information
Sevastik, P. (1997). The Rule of Law and Swedish Development Assistance. In: P. Sevastik (Ed.), Legal assistance to developing countries: Swedish perspectives on the rule of law (pp. 17 -31). More information

Rapport

Sevastik, P. (2013). Freedom of expression & information communication technology (ICT). Stockholm: Sida More information
Sevastik, P., Adler, P. (2003). Swedish support under the Montreal Protocol: the ozone layer protection programme. Stockholm: Sida More information
Sevastik, P. (1997). The Sida Manual on Human Rights. More information
Sevastik, P. (1989). Environmental legislation in India. More information
Sevastik, P. (1988). Procurement patterns in Botswana. More information