Katherine Stevenson

Universitetsadjunkt
Doktorand

Kontakt

Schema
Ändra din information

Katherine Stevenson, sjukgymnast, har arbetat med förbättringsarbete inom sjukvården sedan 2004, då hon  startade sitt samarbete med Health Quality Council (HQC) i Saskatchewan, Kanada. Under denna tid utvecklade Katherine en passion för undervisning och lärande om kvalitetsförbättring inom hälsovetenskaplig utbildning. Hon utvecklade uni-och interprofessionell kursplaner inom såväl omvårdnad, medicin, sjukgymnastik, folkhälsa, farmaci och nutrition  rörande förbättringsarbete. År 2009 erbjöds hon möjlighet att bli inskriven som doktorand vid Jönköping Academy for the Improvement of Health and Welfare.

Katherines forskning syftar till att förstå fakultetens föreställningar om och erfarenheter av de egna kusplanernas utformning, den pedagogiska verksamheten och implementeringen av kvalitetsförbättring och interprofessionella kunskap i olika utbildningsprogram. Målet att utveckla såväl den teoretiska som praktiska kunskapen. Avhandlingens resultat kommer att generera i en mid-range teori om vad som händer när kvalitetsförbättrings och interprofessionella kunskap införs i vård utbildningar, och den eventuella nyttan i detta.

Katherine har en kandidatexamen i engelsk litteratur (1996), en kandidatexamen i sjukgymnastik (1999), och en licentiat i folkhälsovetenskap och epidemiologi (2003), samtliga från University of Saskatchewan i Kanada.

Artikel

Headrick, L. Ogrinc, G. Hoffman, K. Stevenson, K. Shalaby, M. Beard, A. , ... Baum K. (2016). Exemplary Care and Learning Sites: A Model for Achieving Continual Improvement in Care and Learning in the Clinical Setting Academic Medicine, 91(3), 354-359.
Rotter, T. Bath, B. Dobson, R. Harrison, L. Jeffery, C. Sari, N. , ... Westhorp G. (2015). Kanadischer Kraftakt F & W - Fuehren und Wirtschaften im Krankenhaus.
Kinsman, L. Rotter, T. Stevenson, K. Bath, B. Goodridge, D. Harrison, L. , ... Westhorp G. (2014). "The largest Lean transformation in the world": the implementation and evaluation of lean in Saskatchewan healthcare , 17(2), 29-32.
Keller, C., Stevenson, K. (2012). Participation in blended learning: Settings and intersections of a master programme in healthcare International Journal of Web Based Communities, 8(4), 504-520.
Dobson, R., Stevenson, K., Busch, A., Scott, D., Henry, C., Wall, P. (2009). A quality improvement activity to promote interprofessional collaboration among health professions students American Journal of Pharmaceutical Education, 73(4), 1-7.

Konferensbidrag

Stevenson, K., Keller, C., Andersson-Gäre, B., Gäre, K., Thor, J. (2011). Professionals learning to lead improvement efforts in health and social care: A realist evaluation of an interprofessional practice-based masters program. 23rd Annual National Forum of Quality Improvement in Health Care, 4-7 Dec 2011, Orlando Florida.
Stevenson, K., Keller, C., Andersson-Gäre, B., Gäre, K., Thor, J. (2011). Professionals learning to lead improvement efforts in health and social care: A realist evaluation of an interprofessional practice-based masters program. Utvecklingskraft 2011, 18-19 maj, Jönköping, Sweden.

Övrigt

Orchard, C. Bainbridge, L. Bassendowski, S. Stevenson, K. Wagner, S. Weinberg, L. , ... Sawatsky-Girling B. (2010). A National Interprofessional Competency Framework. Vancouver: Canadian Interprofessional Health Collaborative