Katherine Stevenson

Universitetsadjunkt
Doktorand

Katherine Stevenson, sjukgymnast, har arbetat med förbättringsarbete inom sjukvården sedan 2004, då hon  startade sitt samarbete med Health Quality Council (HQC) i Saskatchewan, Kanada. Under denna tid utvecklade Katherine en passion för undervisning och lärande om kvalitetsförbättring inom hälsovetenskaplig utbildning. Hon utvecklade uni-och interprofessionell kursplaner inom såväl omvårdnad, medicin, sjukgymnastik, folkhälsa, farmaci och nutrition  rörande förbättringsarbete. År 2009 erbjöds hon möjlighet att bli inskriven som doktorand vid Jönköping Academy for the Improvement of Health and Welfare.

Katherines forskning syftar till att förstå fakultetens föreställningar om och erfarenheter av de egna kusplanernas utformning, den pedagogiska verksamheten och implementeringen av kvalitetsförbättring och interprofessionella kunskap i olika utbildningsprogram. Målet att utveckla såväl den teoretiska som praktiska kunskapen. Avhandlingens resultat kommer att generera i en mid-range teori om vad som händer när kvalitetsförbättrings och interprofessionella kunskap införs i vård utbildningar, och den eventuella nyttan i detta.

Katherine har en kandidatexamen i engelsk litteratur (1996), en kandidatexamen i sjukgymnastik (1999), och en licentiat i folkhälsovetenskap och epidemiologi (2003), samtliga från University of Saskatchewan i Kanada.

Artikel

Stevenson, K., Thor, J., D'Eon, M., Headrick, L., Andersson-Gäre, B. (2023). From Theory to Practice: The Enacted Curriculum of a Successful Master's Program in Quality Improvement and Leadership Journal of Continuing Education in the Health Professions, 43(4), 234-240. More information
Headrick, L. Ogrinc, G. Hoffman, K. Stevenson, K. Shalaby, M. Beard, A. , ... Baum K. (2016). Exemplary Care and Learning Sites: A Model for Achieving Continual Improvement in Care and Learning in the Clinical Setting Academic Medicine, 91(3), 354-359. More information
Rotter, T. Bath, B. Dobson, R. Harrison, L. Jeffery, C. Sari, N. , ... Westhorp G. (2015). Kanadischer Kraftakt F & W - Fuehren und Wirtschaften im Krankenhaus. More information
Kinsman, L. Rotter, T. Stevenson, K. Bath, B. Goodridge, D. Harrison, L. , ... Westhorp G. (2014). "The largest Lean transformation in the world": the implementation and evaluation of lean in Saskatchewan healthcare , 17(2), 29-32. More information
Keller, C., Stevenson, K. (2012). Participation in blended learning: Settings and intersections of a master programme in healthcare International Journal of Web Based Communities, 8(4), 504-520. More information
Dobson, R., Stevenson, K., Busch, A., Scott, D., Henry, C., Wall, P. (2009). A quality improvement activity to promote interprofessional collaboration among health professions students American Journal of Pharmaceutical Education, 73(4), 1-7. More information

Doktorsavhandling

Stevenson, K. (2024). Doing better, together: The intersection between quality improvement and interprofessional collaborative practice in health professions education (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare). More information

Konferensbidrag

Stevenson, K., Keller, C., Andersson-Gäre, B., Gäre, K., Thor, J. (2011). Professionals learning to lead improvement efforts in health and social care: A realist evaluation of an interprofessional practice-based masters program. 23rd Annual National Forum of Quality Improvement in Health Care, 4-7 Dec 2011, Orlando Florida. More information
Stevenson, K., Keller, C., Andersson-Gäre, B., Gäre, K., Thor, J. (2011). Professionals learning to lead improvement efforts in health and social care: A realist evaluation of an interprofessional practice-based masters program. Utvecklingskraft 2011, 18-19 maj, Jönköping, Sweden. More information

Övrigt

Stevenson, K., Thor, J., D’Eon, M., Headrick, L., Andersson-Gäre, B. (2024). Background and Foreground: Connections & Distinctions when Health Professions Faculty Teach Both Interprofessional Collaborative Practice and Quality Improvement – A Case Study. More information
Orchard, C. Bainbridge, L. Bassendowski, S. Stevenson, K. Wagner, S. Weinberg, L. , ... Sawatsky-Girling B. (2010). A National Interprofessional Competency Framework. Vancouver: Canadian Interprofessional Health Collaborative More information
Stevenson, K., D’Eon, M., Headrick, L., Andersson-Gäre, B. (2009). A Complex Adaptive Systems Approach to Health Professions Education Transformation: The Case of the University of Missouri-Columbia School of Medicine & an Integrated Quality Improvement-Interprofessional Collaborative Practice Curriculum. More information