Helena Svanängen

Universitetsadjunkt i specialpedagogik
Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation