Helena Svanängen

Universitetsadjunkt specialpedagogik
Avdelningen för pedagogik och psykologi , Högskolan för lärande och kommunikation