Alexander Vestin

Doktorand produktionssystem

Syftet med forskningen är att förstå vad smart trähustillverkning är och hur den kan realiseras. Bland annat så jämförs trähusbranschen mot etablerade koncept så som smart manufacturing och Industry 4.0. för att se skillnader och likheter. Just nu är trähusbranschen i en digitaliseringsfas där en del av det "smarta" är att ha effektiva digitala informationsflöden genom organisationen.     

Artikel

Vestin, A., Säfsten, K., Popovic, D. (2023). Mitigating product data management challenges in the wooden single-family house industry Journal of Information Technology in Construction, 28, 757-773. More information
Vestin, A., Säfsten, K., Löfving, M. (2021). Smart factories for single-family wooden houses: a practitioner’s perspective Construction Innovation, 21(1), 64-84. More information

Doktorsavhandling

Vestin, A. (2023). Supporting smart manufacturing in industrialized house building through product data management (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering). More information

Konferensbidrag

Vestin, A., Säfsten, K., Popovic, D. (2022). Information Management in the Wooden Single-Family House Industry-Challenges and Potential Solutions. Amsterdam: IOS Press, 10th Swedish Production Symposium (SPS2022), School of Engineering Science, University of Skövde, Sweden, April 26–29 2022. More information
Vestin, A., Säfsten, K. (2021). Smart Manufacturing in the Wooden Single-Family House Industry - Status of Industry 4.0. 54th CIRP Conference on Manufacturing Ssystems, CMS 2021, 22 September 2021 through 24 September 2021. More information
Vestin, A., Säfsten, K., Löfving, M. (2020). Revealing the content of Industry 4.0: A review of literature. Amsterdam: IOS Press, 9th Swedish Production Symposium (SPS2020), 7-8 October 2020, Jönköping, Sweden. More information
Popovic, D., Thajudeen, S., Vestin, A. (2019). Smart manufacturing support to product platforms in industrialized house building. Modular and Offsite Construction Summit 2019, May 21-24 2019, Banff, Canada. More information
Vestin, A., Säfsten, K., Löfving, M. (2018). On the way to a smart factory for single-family wooden house builders in Sweden. 8th Swedish Production Symposium, SPS 2018, 16-18 May 2018, Stockholm, Sweden. More information
Neramballi, A., Sequeira, M., Rydell, M., Vestin, A., Ibarra, M. (2017). A comprehensive literature review of green supply chain management. 2nd World Congress on Civil, Structural, and Environmental Engineering (CSEE Congress 2017), Barcelona, Spain, April 2-4, 2017. More information

Övrigt

Vestin, A., Säfsten, K., Popovic, D. (2023). Enablers for PLM implementation in the Wooden Single-Family House Industry. More information

Rapport

Vestin, A., Heikkinen, T. (2022). Systemintegration med hjälp av PLM-system i småhusindustrin: Problembild och pilot. Jönköping: Jönköping University, School of Engineering More information

Licentiatavhandling

Vestin, A. (2020). Smart manufacturing for the wooden single-family house industry (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering). More information