Carin Bäcknäs

Doktorand i pedagogik
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning

Carin intresserar sig för lärares lärande och i rollen som Kommundoktorand får hon möjlighet att vara fortsatt engagerad i barn och pedagoger i förskolans praktik och samtidigt bedriva forskarstudier. Hennes forskning definieras därmed som Praktiknära Utbildningsforskning.

Carins avhandling fokuserar möjliga vägar att gå i strävan efter likvärdig utbildning inom förskolan. Hon visar också stort intresse för förskollärares och barnskötares relationskompetens och hur sådan möjliggörs, utvecklas och förvaltas.

Bakgrund

Carin har drygt 20 års erfarenhet av förskolläraryrket och därutöver har hon också varit Tf Rektor. Carin har även haft kompletterande uppdrag såsom Förste Förskollärare samt varit Vetenskaplig Ledare när hennes dåvarande huvudman deltog i Skolverkets projekt "Riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn och elevers utbildning".

2018-2020 var Carin forskningsassistent i det nordiska forskningsprojektet NORDICORE som bla. studerat effekter av jämställdhetspolitiska insatser inom högre utbildning.

Carin har en Masterexamen i Pedagogik.