Julia Lindblom

Universitetsadjunkt
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Doktorand

Forskning 

Julia Lindblom är doktorand inom Hälsa och Välfärd vid forskarskolan Hälsa och Välfärd. Hennes projekt handlar om föräldrar med övervikt som har ett barn med övervikt och kontakten med sjuksköterskan på Barnhälsovården. Det övergruipnade syftet är undersöka hur föräldrar med eller utan övervikt, som har ett barn med eller utan övervikt, beskriver sin hälsa samt sina upplevelser av konsultationer med BHV-sjuksköterskan, samt hur BHV-sjuksköterskan beskriver dessa konsultationer. 

Biografi

Julia Lindblom är utbildad distriktsköterska, med klinisk erfarenhet från akutsjukvård, neurokirurgi och sedan hennes specialistutbildning 2016, inom primärvården med särskilt fokus på hälsofrämjande samtal. 

Julia Lindblom anställdes som adjunkt på Hälsohögskolan 2020, vid avdelningen för omvårdnad. Julia är medlem i den interprofessionella forskargruppen CHILD vid Jönköping University.