Maria Helming Gustavsson

Doktorand i pedagogik
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Maria Helming Gustavssons forskningsintresse är läsning och närmare bestämt läsengagemang vid fiktionsläsning inom ramen för svenskundervisning årskurs 7-9. I botten är hon grundskollärare med inriktning svenska och svenska som andraspråk årskurs 7-9 och gymnasiet och hon har över 20 års erfarenhet av undervisning, vilket inkluderat flera skolutvecklingsuppdrag gällande läsutveckling i rollen som förstelärare och central förstelärare samt lärarbibliotekarie. Läsning och läsutveckling har under många år fångat Marias intresse både i hennes undervisningspraktik bland elever, inom fortbildningsinsatser i lärarkollegiet och i hennes studier som även lett fram till hennes nuvarande forskningsprojekt. 

Konferensbidrag

Gustavsson, M. (2023). Engagement when reading fiction in various formats: A study of teachers’ and students’ understanding of reading engagement in Grade 7-9 Swedish language classes. NERA Conference 2023, 15-17 March 2023, Oslo, Norway. More information
Gustavsson, M. (2023). Engagemang vid fiktionsläsning: en studie med lärare och elever i svenskundervisning i årskurs 7–9. SWERA (Swedish Education Research Association), 20 April, 2023, online. More information
Gustavsson, M., Eliaso Magnusson, J., Schmidt, C. (2022). Svensklärares tankar om engagemang vid fiktionsläsning på högstadiet. Svenska med didaktisk inriktning (SMDI), 23-24 November 2022, Lund, Sweden. More information
Gustavsson, M. (2021). Läsengagemang vid fiktionsläsning: några svensklärares erfarenheter. Litteraturdidaktiskt nätverk 2021, Högskolan Kristianstad, 11-12 november 2021. More information
Gustavsson, M. (2021). Läsengagemang vid fiktionsläsning: några svensklärares erfarenheter. NNMF8 2021, Nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning 24-25 november 2021. More information