Per Risberg

Per Risberg deltog aktivt i planeringsarbetet bakom Internationella Handelshögskolan och som ordförande för interimsstyrelsen för Stiftelsen Högskolan i Jönköping ledde han lärosätets omvandling till stiftelsehögskola. 

From right, Christina Hamrin, Clas Wahlbin and Per Risberg at the inauguration of the university foundation in 1994.

Från höger, Christina Hamrin (Herenco-koncernen),Clas Wahlbin (rektor) och Per Risberg (stiftelseordförande) vid invigningen av StiftelsenHögskolan i Jönköping 1994.

Därefter var han 1994–2004 ordförande för Stiftelsen Högskolan i Jönköping och länge han var på olika sätt engagerad i högskolans utveckling.

Risberg byggde från 1983 upp Saab Combitech, en grupp av mindre och medelstora företag med spetstekniskt kunnande, som genom samverkan genomförde utvecklingsarbeten och erhöll affärer som inte varit möjliga för ett enskilt företag.

År 2006 fick Per Risberg Jönköping Universitys förtjänsttecken bland annat för att ”med entusiasm och entreprenörsanda samlat lokala, regionala och nationella krafter inom offentlig sektor och näringsliv till stöd för skapandet av Stiftelsen Högskolan i Jönköping.”

År 2008 utsågs Per Risberg till hedersdoktor vid Jönköping University för avgörande insatser för högskolans utveckling under lång tid samt för nyskapande insatser i svensk högteknisk industri.

Per Risbergs Minnesfond instiftades 2019 och minnesfonden delar årligen ut ett stipendium till en vid Jönköping University anställd person som har ”gjort en betydande insats för att stärka samverkan och internationalisering mellan JU och dess intressenter (näringsliv, offentliga organisationer).”

Läs mer om Per Risbergs sätt att leda företag i denna skrift från 2009 skriven av Per Risberg tillsammans med Anna Öhrwall Rönnbäck (professor Luleå Tekniska Universitet).

”Att leda högteknologiska innovationsföretag – Erfarenheter från Combitech 1977–1997” Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

2024-06-18