Jönköping University med sikte mot framtiden

”Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som förmår att vårda och behålla de fina talanger som finns hos oss.”

Måns Svensson började som rektor på Jönköping University (JU) den 1 april 2024. Genom att utveckla arbetsmiljö och trivsel för både studenter och personal menar han att vi kan nå högt ställda mål både när det gäller studiekvalitet och forskning.

Sedan grundandet 1994 har JU utmärkt sig inom många områden, och två som verkligen skiljer JU åt är dess internationella profil och dess nära samarbete med både offentlig och privat sektor.

Hur planerar du att utveckla dessa ytterligare?

Universitet och högskolor runt om i världen konkurrerar både nationellt och internationellt. Det finns idag en global marknad för utbildning där vi kämpar om att locka till oss duktiga studenter. Utöver detta konkurrerar vi om framstående personal och andra resurser för forskning och utbildning. Vår styrka när det gäller internationalisering är viktigt i det här sammanhanget. Det går inte att slappna av för då kommer vi att tappa vårt försprång. Samverkan är ytterligare en nyckel och där vi ska fortsätta att kroka arm med såväl industri som offentlig sektor. Tillsammans kan vi hitta de smarta lösningar som krävs för att fortsätta vara konkurrenskraftiga.

Vilka frågor är viktigast för JU för tillfället?

Vi verkar i en kunskapsintensiv och kreativ sektor vilket medför att man bör sätta människan i centrum. Det är genom att utveckla arbetsmiljö och trivsel för såväl studenter som personal som vi kan nå högt ställda mål avseende studiekvalitet och forskning. För mig kommer detta att vara centralt just nu.

Vad kan JU vara mest stolt över?

Jag har ännu inte varit på plats så länge, men jag har redan hunnit notera mycket som det finns anledning att vara stolt över. Jag tycker att det otroligt fina engagemang för lärosätet som jag ser bland våra studenter är mycket imponerande. Inte minst märktes detta under öppet hus tidigare i vår. Våra lärare och forskare är dedikerade och arbetar intensivt med att leverera spännande forskning och utbildning av högsta kvalitet. Sedan kan man inte låta bli att nämna den stödjande och samverkande kultur som inte minst präglar våra olika servicefunktioner vid högskolan.

Hur skiljer sig JU från andra lärosäten?

En aspekt är naturligtvis att vi är annorlunda organiserade. JU är en stiftelseägd koncern bestående av olika aktiebolag vilka utgör fackhögskolorna. Detta är en unik konstruktion som ger oss en del handlingsfrihet och möjligheter.

Vad är din vision för JU?

Jag tror att en gemensam vision för verksamheten bör formas av personal och studenter tillsammans. Det pågår just nu ett strategiarbete där olika tankar och idéer samlas in. Ytterst är det vår styrelse som beslutar om övergripande vision och strategier för att nå dit, men jag har även egna tankar om hur jag hoppas att vi ska utvecklas. För det första vill jag att vi ska bygga på de styrkor som JU redan har och med utgångspunkt i dem fortsätta att utvecklas mot att vara ett av de bästa lärosätena i världen. Det kan låta som en galet hög ambition, men vi kan redan konstatera att JU rankas mycket högt i olika internationella mätningar. Utöver detta så vill jag exempelvis att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som förmår att vårda och behålla de fina talanger som finns hos oss.

En liten framtidsspaning om de kommande 30 åren, hur tror du lärosätet och staden kommer utvecklas framöver?

30 år är väldigt långt in i framtiden, men jag hoppas att JU om 30 år är ett av Europas starka lärosäten med mycket goda finanser och att vi spelar en central roll i att generera kunskap som bidrar till att på demokratisk grund möta framtidens utmaningar. Jag tror att Jönköping har fortsatt att utvecklas som ett centrum för entreprenörskap, innovation och näringsliv, och är en plats dit många söker sig professionellt och slår ner sina bopålar, men också för rekreation och en förstklassig frisk natur.

Måns Svensson är professor i rättssociologi och har varit rektor vid Jönköping University sedan 1 april 2024.

 

Måns Svensson har många års erfarenhet av ledaruppdrag från både Lunds universitet och Högskolan i Halmstad, där han varit ledare för Akademin för lärande, humaniora och samhälle.

Måns har varit ledamot och ordförande i forskningsråd och har på olika sätt arbetat med arbetslivs- och arbetsmiljörelaterade frågor, såväl i sin forskning som i ledningsfunktioner. Han har bland annat varit med och byggt upp Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet där han även var föreståndare under ett antal år och han har varit ordförande i Forum för arbetslivsforskning i Sverige (FALF).

Måns har som rättssociolog stor erfarenhet av att arbeta i nära samarbete med myndigheter och han har bidragit i olika lagstiftningsprocesser. Han har även lett utvecklingsarbete inom ramen för LU innovation, bland annat i samverkan med telekomföretag. Måns har en bakgrund som reservofficer och är aktiv som chef i hemvärnet.

2024-05-02