Så lades grunden till Jönköping University

”Vi satte ett uppkäftigt mål”

Foto: Jönköpings Posten

Gösta Gunnarsson klev in på posten som landshövding i Jönköpings län 1980. Bakom sig hade han en karriär inom Centerpartiet, där han bland annat var kanslichef i riksdagsgruppen och statssekreterare i statsrådsberedningen. Under sina 17 år som landshövding spelade Gösta en viktig roll i skapandet av Jönköpings internationella handelshögskola och ombildningen till stiftelsehögskola.

Varför engagerade du dig i högskolans utveckling?

Vi jobbade hårt med att utveckla länet och såg behovet av mer forskning och högskoleutbildningar. På den här tiden fördelades majoriteten av statens regionala stöd till Linköpings universitet, som då ingick i samma region. Jönköping blev oftast utan pengar och jag beslutade att något måste göras.

Du var ordförande i stiftelsen som arbetade fram konceptet med en ny högskola. Beskriv arbetet som följde.

Åke E Anderssons analys av länet visade att staden behövde en handelshögskola med tydlig kvalitativ och internationell profil. Jag bestämde att vi skulle driva det, men det fanns många som var skeptiska och undrade hur allt skulle finansieras. 1990 började ett intensivt arbete med att förankra det hos näringslivet för att få in medel och till slut var både näringsliv, kommuner och landsting med på resan. Stiftelsen som bildades hade premiärmöte samma år och vi satte ett uppkäftigt mål: Inom tre år skulle det bli ett riksdagsbeslut om en handelshögskola i Jönköping.

1993 kom riksdagsbeslutet om handelshögskolan och ombildandet till stiftelsehögskola. Hur kändes det?

Det var en lyckans dag, men det blev inget överdådigt firande. Som smålänning är man lite försiktig av sig. Men jag upplevde det som väldigt positivt att alla inblandade hade ett så stort engagemang och att vi hela tiden höll fast vid att satsa på en skola med spets och hög kvalitet.

Har du något favoritminne från den här tiden?

Året innan riksdagsbeslutet kom fem professorer från andra lärosäten för att prata med mig och projektledaren Charlie Karlsson. De ville anmäla sig till att bli professorer i Jönköping. Senare kom det fram att de först hade träffats för att diskutera hur de skulle kunna stoppa handelshögskolan. När de förstod konceptet blev de istället intresserade av att arbeta hos oss.

Vad har det betytt för högskolan och för regionen att det blev en stiftelsehögskola?

Alla kvalificerade människor som har kommit till Jönköping har betytt mycket för samhället och för näringslivet. Studenter har startat företag, vi har fått professorer och doktorer – och högskolan har tagit hem priser och utmärkelser som har lyft staden. För många småföretagare i länet är det nu naturligt att ha kontakt med högskolan och dra nytta av det. Så var det inte förr.

Hur ser du på högskolans utveckling?

Det har varit några turbulenta perioder, men skolan har hela tiden utvecklats. Framöver tycker jag att det är oerhört viktigt att fortsätta fokusera på spets och kvalitet. Även om man vill bredda sig, måste toppen behållas.

2024-05-02