Välkommen till konferensen Idrott och hälsa i Jönköping den 7 mars 2019.

Ämnet Idrott och hälsa lägger grunden för barn och ungdomars intresse för fysisk aktivitet och rörelse.

Det är en stor och viktig uppgift för skolan och övriga samhället att ge barn och ungdomar möjligheten att upptäcka fördelarna med att vara fysiskt aktiv, att uppleva det lustfyllda i att röra sig och att se sambanden mellan fysisk aktivitet, goda matvanor, hälsa och lärande.

Välkomna!