Här kan du läsa mer om vår moderator, föreläsare och underhållning som erbjuds under konferensen.

Onsdag 22 maj

Navid Modiri
- Hej syster, välkommen till Sverige!

Navid är programledare, krönikör, artist och bloggare som med sina texter, sin musik, sina poddar, föreläsningar och sin “samtalsaktivism” har öppnat upp både kommunikationsvägar och tankesätt som många trodde var stängda. 

I Sverige kallades han invandrare, i sitt födelseland kallades han turist. Detta “mellanförskap” ledde till mycket oro och frustration för Navid Modiri, men han blev skicklig på att kommunicera med och förstå olika grupper. Nu kommer han till Jönköping och pratar om sina erfarenheter av mångfald.

Ingela Bergmo Prvulovic
- Övergångar från högre studier till arbetslivet – Utmaningar och möjligheter för karriärvägledning

Ingela är forskare, karriärvägledare, författare och lektor i pedagogik vid Jönköping University. I sin forskning studerar Ingela karriär som fenomen och begrepp i ett föränderligt arbetsliv, hur dess omvandling inverkar på både människor och yrkesverksamma i karriärstödjande verksamheter.

I övergången från högre studier till arbetslivet, kan olika förväntningar och synsätt på karriär vara en utmaning. Ingela belyser hur dessa utmaningar kan hanteras i dessa övergångar utifrån såväl ett utbytesperspektiv som ett lärandeperspektiv.

Martin Hugo
- Från Motstånd till Framgång – Att motivera när ingen motivation finns

Martin är forskare, grundskollärare, författare och lektor i pedagogik vid Jönköping university. I sin forskning studerar Martin hur meningsfullt lärande i skolan kan se ut för barn, ungdomar och unga vuxna som utbildningssystemet tidigare har misslyckats med att möta.

Martins forskning handlar om barn och ungdomar som ofta inte identifierar sig som skolelever som kan lyckas och som har byggt upp ett inre motstånd mot skolarbete. Hur vägleder vi dessa barn och ungdomar?

Christian Lord
- Från skolmatsal till världens största digitala festival

Christian är Business Director på DreamHack och har arbetet där sedan 2009. Han är en av personerna bakom omvandlingen av DreamHack från världens största LAN-party till att bli en digital festival.

Christian berättar historien om DreamHack som började med en dataträff 1994 i Malung men som blivit ett globalt fenomen med över
350 000 besökare och hundra miljoner tittare online. Idag finns DreamHack i 8 länder och blivit eventet för en ung generation gamers i hela världen.

Torsdag 23 maj

Mustafa Panshiri
- Hur lyckas vi med integrationen?

Mustafa Panshiris hjärtefrågor handlar om invandring, integration och inkludering. Han har jobbat som polis i Linköping som en av få poliser i Sverige med Afghanskt ursprung. Mustafa har förstått vikten av att lära ut vilka grundläggande rättigheter och skyldigheter såsom demokrati och jämlikhet för med sig för människor som kommer till Sverige. Med värme, engagemang och seriositet tar en Mustafa Panshiri föreläsning upp och förklarar vad det innebär att leva i ett demokratiskt och sekulärt samhälle.

Mustafa Panshiri blev 2017 tilldelad folkbildningspriset ”Årets folkbildare” för hans ihärdiga och brinnande engagemang för att folkbilda nyanlända och ensamkommande ungdomar om demokrati och hur det är att leva i Sverige.

Många pratar om integration och inkludering – Mustafa Panshiri gör ord till handling. Han har besökt över 200 kommuner i Sverige och har som mål att besöka varenda kommun för att tala om integration. Han gör ett fantastiskt jobb med detta, och hans föreläsningar är ytterligare ett led till att öka förståelsen och få människor att såväl inse komplexiteten men även möjligheterna med att lära sig om det Svenska samhället och hur det är att anlända hit som flykting.

Mustafa Panshiri har jobbat som polis i Linköping. Idag är han föreläsare, författare och samhällsdebattör på heltid. Han är ofta inbjuden till olika TV-soffor för att prata om just integration och invandring. Han diskuterar dess möjligheter, dess potentiella problem och hur vi tillsammans kan jobba för att bli ett så inkluderande samhälle som möjligt. Tillsammans med Jans Ganman har Mustafa Panshiri skrivit boken ”Det lilla landet som kunde” som publicerades 2018 och handlar om integrationen i Sverige.

Marco Nilsson
-Forskning om svenska jihadister och radikalisering

Marco är docent i statsvetenskap och sedan 2014 verksam som universitetslektor vid Högskolan för lärande och kommunikation på Jönköping University.

Marcos forskning berör främst frågor om våldsamma konflikter i internationell politik. Han forskar för närvarande även om islam i Sverige och konflikter mellan olika flyktinggrupper. Hans områdesspecialitet är dock Mellanöstern och han är mest berömd för sin terrorforskning. Han har analyserat, till exempel, självmordsbombarnas taktiska effektivitet, intervjuat svenska jihadister och gjort fältstudier om Kurdiska Peshmerga-soldaters kamp mot IS i Iraq och om Hizbollah i Libanon.

Klas Borell
- Varför tror vi på konspirationsteorier? Psykologiska och sociologiska perspektiv på falska nyheter

Klas är seniorprofessor i sociologi och socialt arbete vid Jönköping University.

Klas forskning har ofta berört frågor som ligger i skärningspunkten mellan ämnena sociologi och socialt arbete, till exempel socialt utanförskap och sociala konflikter, integrationsfrågor, religionens sociala betydelse och förändringar av familjelivet. Klas har tidigare varit verksam vid Uppsala universitet och Mittuniversitet och som gästprofessor och gästforskare i Libanon, Turkiet och Italien och vid flera universitet i USA.

Lovette Jallow
- Vem är det egentligen som bestämmer vem som är vacker?

Lovette Jallow har i flera år arbetat för att skönhetsindustrin och samhället ska bli mer inkluderande för alla hudtyper.

Med sitt engagemang och entreprenörskap har hon blivit en huvudfigur när det gäller förändring och arbetet mot att minska den strukturella - såväl som vardagliga - rasismen. Idag föreläser hon om detta och mer, med personliga erfarenheter och berättelser berör hon de allra viktigaste frågorna för att jobba mot ett mer inkluderande samhälle.

Bild på Emma Pavlov

Emma Pavlov
- Att möta/bemöta på lika villkor

Emma är samordnare för lika villkor för studenter och samordnare för särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning vid Jönköping University.

Hon har en bakgrund inom socialt arbete samt kurser inom juridik bland annat rätt mot diskriminering och kränkning på arbetsplatser. Med frågor som rör lika villkor har Emma arbetat sedan 12 år tillbaka, varav de senaste 2,5 åren på Jönköping University.

Mångfald, diskriminering, integrering, inkludering, lika villkor, likabehandling – begrepp som vi kommer i kontakt med nästan dagligen. Vad är vad och när blir man diskriminerad/trakasserad? Vad säger lagen? Vad behöver du veta för att möta dina studenter på bästa möjliga sätt?

Charlotta Mellander
- Lyckliga platser, hur valet av boendeort påverkar hela ditt liv

Charlotta är professor i nationalekonomi vid handelshögskolan på Jönköping University och en av landets främsta experter på städer och regional utveckling. Hon är en mycket efterfrågad talare både i Sverige och internationellt.

Tillsammans med professor Richard Florida har Charlotta varit med och utvecklat och publicerat teorier kring kreativa människor och städer där de vill bo. Teorierna berör såväl företag som regioner, som strävar efter att attrahera kreativa individer. 

I sina föredrag tar hon ett bredare grepp på regional utveckling och kopplar samman ekonomi, entreprenörskap och innovationer med mjukare värden som öppenhet, tolerans och lycka.

Charlotta har bland annat föreläst internationellt för FN, EU-kommissionen och företag som IBM, men också nationellt för svenska företag och kommuner.

Özz Nûjen

Özz Nûjen är en av Sveriges största standup-komiker som varken räds att skämta om svenska vapenexporter eller pressa Norges förra statsminister Jens Stoltenberg om rasismen i vårt grannland.

När Özz Nûjen pratar om mångfaldsarbete i arbetslivet handlar det inte i första hand om etnisk mångfald utan om verklig mångfald. Det är en stor skillnad. Verklig mångfald handlar om att inkludera HBT människor, rörelsehindrade, äldre, överviktiga, smala, invandrare, kvinnor mm… och till slut blev dessa till en majoritet… fastän dessa frågor ofta kallas minoritetsfrågor. Men det handlar även om mångfald i inställning, tanke och skapande. Att lära sig att utnyttja att vi är och tänker olika och att samspelet mellan olikheter kan skapa framgång för företaget, organisationen eller myndigheten.

 

Fredag 24 maj

Nina Ahlroos
- Internationell studentmobilitet – för vem och varför?

Nina verkar som internationell rådgivare vid Universitets- och högskolerådet. Där ansvarar hon för Euroguidance med fokus på att utveckla en internationell dimension inom vägledningen. Hon har mångårig erfarenhet av att arbeta med vägledningsrelaterade frågor på både nationell och europeisk nivå. Hon har även ett förflutet som studievägledare vid Stockholms universitet.

Anders Ahlstrand
- Internationell studentmobilitet – för vem och varför?

Anders är utredare på Universitets- och högskolerådet med specialinriktning internationalisering och studentmobilitet.

Han ska presentera erfarenheter och resultat från ett projekt ”Det akademiska värdet av mobilitet” som till stor del har fokuserat på vägledningens roll i att få studenter att studera en period utomlands.

Ashely Haru
- Internationell studentmobilitet – för vem och varför?

Ashley jobbar som projektkoordinator inom Forum för studier av den högre utbildningens internationalisering (SIHE) och det internationella masterprogrammet i utbildningssociologi vid Uppsala universitet.

Hennes forskningsintresse innefattar internationell studentmobilitet, internationalisering av högre utbildning samt genusstudier.

Stefan Kaasalainen
-Internationell studentmobilitet – för vem och varför?

Stefan är Studie- och karriärvägledare vid Karlstads universitet med ett intresse för internationalisering kopplat till vägledning.

Insikterna från en distanskurs i ivägledning gav ny energi och nya sätt att se på vägledning och internationell erfarenhet vilket han kommer att berätta mer om.

Pelle Sandstrak
- Mr Tourette och jag

Pelle är föreläsare, författare och tidigare ofrivillig ståuppare.

Pelle har vuxit upp med Tourettes syndrom och föreläser om begreppen normalitet och vanlighet och får oss att inse att vara fullständigt normal är ett farligt tillstånd.