Utställare

Ämne

Anna-Karin Carstensen

Life-long learning - Learn to learn

Julia Kaidalova

Lifelong learning in the domain of modelling

Johan Kohlin

Digital tools for education

Géza Fischl

Life.long learning with lighting design

Kent Salomonsson

Collaboration with industry in a MSc-level course

Jenny Madsen

JU Play

Morgan Holm
Andreas Lindell

Get inspired by Inspera

Múrad Trkawi
Alma Durlind

HI TECH Education

Darko Pantelic

Creating project groups in a course with diverse student backgrounds

Åsa Hansen
Johan Strandler
Mikael Palmgren

Practical elements of teaching with cross-disciplinary theory

Jörgen Gustavsson

Variationsövningar - Att lära sig urskilja kritiska egenskaper i en situation genom variationer av situationen

Daniel Glimryd
Margareta Hjort

Active Learning

Sofia Nodén
Camilla Mollung

Studieverkstaden/Academic Resource Center

Linda Bergqvist 

Tekniska Högskolan i Jönköping - Samverkan på riktigt

Lars Eriksson

Experiental Knowledge

Mirza Cenanovic

Educating computer supported engineering