Välkommen till Professionsdagen 2016, 17 mars kl 8:30-12:00 i entréhallen på Högskolan för lärande och kommunikation.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer kontakta:

Maria Hedström

Fausto Callegari

Syftet med Professionsdagen är att stärka samverkan mellan lärarutbildningen och professionen, det vill säga skolhuvudman och yrkesverksamma lärare. Genom Professionsdagen vill Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) erbjuda skolhuvudmän och yrkesverksamma möjligheten att dels presentera sin kommun och sina verksamheter för blivande lärare, och dels möta de studenter som kan komma att bli kommunens blivande medarbetare. Samtidigt vill HLK genom Professionsdagen ge blivande lärare en inblick i olika skolhuvudmäns förskole, fritidshems- och skolverksamheter och en möjlighet till personlig kontakt med professionen.

​Program

8:30-8:45 Dagen öppnas med välkomsttal
8:30-12:00 Mässa med deltagande kommuner och andra aktörer
9:15-9:45 Seminariepass 1
10:15-10:45 Seminariepass 2
11:15-12:00 VFU-Pass

Mässan

Mässan fungerar som en samlingspunkt under hela dagen där de olika aktörerna bidrar med en monter. Studenterna kommer finnas på plats före och emellan seminariepassen för att ställa frågor och knyta kontakter.

Seminariepass 1 och 2

Under seminariepass 1 och 2 har ni som kommun/privat aktör möjlighet att presentera aktuella projekt eller arbetssätt inom er verksamhet. Antalet bidrag från varje deltagande aktör är fritt. Seminariepassen äger rum i angränsande klassrum.

Seminariepass 1 Pdf, 288.9 kB.

Seminariepass 2 Pdf, 295.7 kB.

VFU-pass

Syftet med detta seminarium är att studenterna ska få tillfälle att träffa representanter för sitt PO-område. Innehållet styrs av respektive PO-samordnare och kan exempelvis beröra uppföljning av VFU eller samtal om möjliga karriärvägar inom respektive kommun.

Om professionsdagen

Professionsdagen genomförs för första gången våren 2016 och är kostnadsfri för samtliga deltagande kommuner och privata aktörer. Professionsdagen ersätter den tidigare Marknadsföringsdagen som enbart erbjöds till nyantagna studenter. Dagen är obligatorisk för studenterna.

På HLK ges följande lärarprogram:

  • Förskollärarprogrammet - 250 studenter
  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 - 190 studenter
  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - 150 studenter
  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - 150 studenter
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (religion, historia, samhällskunskap, engelska, svenska) - 180 studenter