Vänligen notera att programmet nedan är preliminärt och att förändringar kan komma att ske.

Tisdag 11 oktober

11.00 Samling och registrering i foajén, Elite Stora Hotellet, Jönköping

11.30 Lunch

12.30 Välkomna o landet runt!

Allmänna läget per lärosäte, ev nyheter, nya kurser avancerad nivå etc.

14.30 Birgitta Tomkinson, Uppsala
Fortsättning på arbetet med kalibrering av examensarbeten

15.00  Fika och tillgång till hotellrummen

15.30 Karin Bouma & Lars Frelin
Läget i kommunikationen med vårdkompetensrådet


16.30 Ida Åström Malm, Jönköping
Översikt VFU – antal veckor o veckor på Studentklinik (motsvarande)

Redovisning av insänt underlag

18.00-19.00 Gemensam kvällsaktivitet (inomhus, Stora Hotellet)
Ha lediga kläder och bekväma skor.

19.30 Middag, Stora Hotellet


Onsdag 12 oktober

07.30 Frukost och utcheckning

08.30 Hans Wiklund, Umeå (prel. med på distans)

Hans är nationell samordnare med uppdrag från regeringen/utbildningsdepartementet för att initiera och genomföra samordnande insatser för att fler VFU-platser.

Uppdraget gäller primärt sjuksköterskeutbildningen men vi hoppas att insatserna ska omfatta fler utbildningar.

I uppdraget ingår att stödja aktörerna i arbetet med att utveckla modeller för, och organisering av, VFU.

Presentation och lägesrapport av pågående arbete samt efterföljande samtal

10.00 Fika

10.30 Karin Borgström, Malmö
Bedömningar av VFU (Peer Learning och AssCe-bedömning)

11.00-12.30 David Johansson, Jönköping

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Föreläsning och efterföljande diskussion

12.30 Lunch

13.30 Övriga frågor välkomna!

Nästa möte, värdskap och tid.

14.30 Avslutning och fika